1 250 000 лева ще инвестира в публични активи „ВиК” ООД - Габрово през 2024 г.

Топ новина! -Parite-za-Gabrovo-sa-na-obscha-stoinost-498-000-leva
Парите за Габрово са на обща стойност 498 000 лева
„ВиК” ООД – Габрово ще инвестира 1 250 000 лв. през 2024 г. в обновяването на ВиК мрежата в областта, съобщи Евелина Пенкова – „Връзки с обществеността" в дружеството.

 Заложените инвестиции на територията на община Габрово са на обща стойност 498 000 лева, за община Севлиево се предвиждат 455 000 лева, за община Трявна – 174 000 лева, за община Дряново – 123 000 лева.


Сред по-големите инвестиции на територията на Община Габрово са реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа (ВВМ) на улиците „Хан Аспарух”, „Хан Крум”, „Чавдар”, „Въстаническа”, „Христо Ботев”, „Елин Пелин”, „Родопи”, „Евтим Дабев” в гр. Габрово. 
Предвидено е изграждане на нова водопроводна мрежа на част от ул. „Никола Войновски” и реконструкция на водопровод между кв. Русевци и село Киевци. Ще бъдат ремонтирани ВВМ в селата Борики и Гъбене и двата водоема на село Дебел дял. През тази година предстои реконструкция на канализационната мрежа на ул. „Панорамна” и изграждане на изцяло нова канализация на ул. „Евтим Дабев”. Предвидени са 28 000 лв. за подмяна и ремонти на съоръжения на ПСОВ – Габрово.
В община Севлиево в публична общинска и държавна собственост ще се инвестират над 455 000 лева. Предстои да бъде подменена част от водопроводната мрежа в ж.к. „Димитър Благоев” и в ж.к. „Атанас Москов”. Реконструкция се предвижда и за част от ул. „Стара планина”, ще бъде изграден водопроводен клон в м. Севлиевски лозя. Инвестиции за подмяна на водопроводни тръби са предвидени и за няколко севлиевски села – Добромирка, Шумата, Крушево, Младен, Млечево, махала Добревци на село Стоките и махала Кастел на село Батошево. 
Предстои реконструкция на канализационната мрежа на ул. „Георги Николов”, на част от ул. „Митко Палаузов”, както и изграждане на канализационен клон по ул. „Хан Аспарух” и връзка с ул. „П. Р. Славейков”. 27 000 лв. ще бъдат вложени в ПСОВ „Севлиево. Инвестициите в публична държавна собственост са в размер на 50 000 лв.
Инвестициите, които ВиК – Габрово ще направи на територията на община Трявна, са на обща стойност 174 000 лева. Предвидени са реконструкции на водопроводи на улиците „Бенковска”, „Захари Петров”, „Цаньо Шишков”, „Стоянков дол” и „Васил Априлов” в гр. Трявна и „Бузлуджа” в гр. Плачковци. Предвидено е саниране на напорен водоем в село Кашенци. Ще бъде реконструирана и канализационната мрежа на ул. „Бръшлянска” в гр. Трявна. 42 000 лв. са заделени за ремонти и подобрения в ПСОВ „Трявна”.
В община Дряново ще бъдат инвестирани 123 000 лева. Предвидени са реконструкции на вътрешната водопроводна мрежа на улиците „Михаил Бойчинов”, „Михаил Иванов” и „Досю Стойнов” в гр. Дряново. Улици от селата Царева ливада, Катранджии, Гостилица и Ганчовец също са включени в инвестиционната програма на ВиК – Габрово за тази година. Предстоят реконструкции на канализационните мрежи на ул. „Христо Ботев” и ул. „Ген. Цончев” в гр. Дряново.
В инвестиционната програма са предвидени средства за подмяна на приходни водомери, на помпи в помпени станции, за изграждане на нови сградни водопроводни отклонения, за зониране на водопроводна мрежа, за диспечеризация и за изготвяне на проектни документации. 
При възникнала необходимост, са възможни промени на обекти в инвестиционната програма. 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото