Заради бума на варицела и скарлатина доц. Кунчев изпрати инструкции на кметовете

simptomi-na-skarlatina
симптоми на скарлатина

Държавният здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев изпрати писмо до Сдружението на общините. Поводът е – висока заболеваемост от скарлатина и варицела в детски градини и училища в страната. Болшинството от заболелите са деца на възраст 1 – 9 г. Писмото е от 30 януари.

Доц. Кунчев настояна кметовете и кметските наместници да обърнат внимание на медицинските специалисти в школата и забавачките за стриктното спазване на изискването за сутрешен филтър и недопускане на деца с видими оплаквания на остро инфекциозно заболяване.

В писмото са посочени необходимите действия за справяне с епидемичното разпространение на заразните заболявания по отношение на дезинфекция на повърхностите и проветряване в детските и учебни заведения: 

– Провеждане на ежедневно, минимум двукратно, влажно почистване и дезинфекция на всички помещения (занимални, спални, учебни кабинети, физкултурни салони, лаборатории, работилници, коридори и т.н.) и критични точки в тях – подове, маси, дръжки на врати, парапети, уреди за работа и игра, учебни пособия (мишки, клавиатури, микроскопи, инструменти в работилниците и др. пособия), тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а на санитарните помещения неколкократно ежедневно измиване и дезинфекция;

– Стриктно спазване на изискванията за извършване на дезинфекция на гърнетата на децата от яслените групи, като се използва отделна престилка и след обслужване на всяко дете помощник-възпитателите задължително измиват и дезинфекцират ръцете си.

– Провеждане на дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след всяка употреба. Трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и химиотермодезинфекция след всяка употреба.

Дезинфекцията се извършва с разрешени от министерството на здравеопазването биоцидни препарати. При използването на такива с хлор се прилагат предпазни мерки за предотвратяване на неблагоприятното въздействие на отделящия се във въздуха хлор: проветряване, а при необходимост – избърсване и изплакване на дезинфекцираните повърхности и предмети.

В детските заведения:

– Ежедневно измиване с вода и сапун на играчки, маси и столове. Използват се само играчки, които позволяват измиване.

– Провеждане на минимум двукратно дневно проветряване на помещенията за 30 минути в отсъствие на децата (преди пристигането им и следобед). Проветряване на всички помещения често (до 5 мин на всеки астрономически час в работния ден).

– Ежедневно изтупване на спалното бельо, ежеседмично на завивките и килимите и ежемесечно на дюшеците (матраците).

– Провеждане на термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо изглаждане с гореща ютия.

В училищата:

– Посоченото почистване и дезинфекция и между двете смени;

– Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и/или по-често в съответствие с метеорологичните условия;

– Почистване и дезинфекция на училищните автобуси преди първия курс, а впоследствие след всеки курс.

В писмото се напомня, че е необходимо да се създадат подходящи условия за измиване на ръцете чрез осигуряване на течаща топла вода, течен сапун и еднократни средства за подсушаване във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните в детските градини и в училищата, осигуряване на тоалетна хартия.

Кметовете трябва:

– Да възложат на експертите от дирекция/отдел „Здравеопазване“ да проведат инструктаж на медицинските специалисти;

– Да създадат организация за осигуряване на необходимите количества биоциди и др. за провеждане на гореописаните мерки.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Здравеопазване

Към началото