Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Габрово през третото тримесечие на 2014 година

Grafika-na-stroitelstvoto
Графика на строителството

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО – ГАБРОВО По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Габрово през третото тримесечие на 2014 г. е 15.

Въведените в експлоатация сгради представляват 2.3% от общия брой за страната, което нарежда областта, заедно с област Пазарджик, на 10-то място по този показател.

Спрямо третото тримесечие на 2013 г. броят на сградите в област Габрово нараства с 15.4%, докато новопостроените жилища в тях намаляват с 9.5% до 19 (фиг. 1).

Брой
Фиг. 1. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Габрово по тримесечия
От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в областта през третото тримесечие на 2014 г. със стоманобетонна конструкция са 93.3%, a с друга - 6.7%. В сравнение със същото тримесечие на 2013 г. се наблюдава намаление на относителния дял на стоманобетонните сгради.
По-голямата част от новопостроените жилища в област Габрово са с три стаи (57.9%), следвани от тези с четири стаи (26.3%). Спрямо третото тримесечие на 2013 г. е отчетено увеличение на тристайните жилища със 120.0% и на тези с четири стаи с 25.0%.
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2014 г. е 2969 кв. м, или с 37.7% повече в сравнение със същото тримесечие на 2013 година. Жилищната площ също се увеличава (с 37.9%) и достига 1681 кв. метра (фиг. 2).
Фиг. 2. Обща полезна и жилищна площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища в област Габрово по тримесечия / Кв. м
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 102.7 кв. м през третото тримесечие на 2013 г. на 156.3 кв. м през същото тримесечие на 2014 година.
Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е отчетена в областите Шумен - 209.5 кв. м, и Силистра - 186.0 кв. м, а най-малка - в областите Благоевград - 53.0 кв. м, и Стара Загора - 71.2 кв. метра.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Строителство

Към началото

Следвай ни