ТУ даде старт на проекта за изграждането на Център за компетентност за над 23 милиона

Топ новина! TU-dad-start-na-prokta-za-izgrazhdanto-na-Tsntar-za-komptntnost-za-nad-23-miliona
ТУ даде старт на проекта за изграждането на Център за компетентност за над 23 милиона
С встъпителна пресконференция вчера габровският Технически университет даде старта на изключително мащабния и невиждан досега проект за изграждането на Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“. Проектът се финансира по програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 С встъпителна пресконференция вчера габровският Технически университет даде старта на изключително мащабния и невиждан досега проект за изграждането на Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“. Проектът се финансира по програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Безвъзмездната финансова помощ за неговото реализиране е 23 569 719 лева, от които 20 034 261 са европейско, а 3 535 457 лева – национално съфинансиране. Целта на проекта е изграждането на устойчиво функциониращ национален Център по компетентност, в който образованието, научните изследвания и бизнесът ще си взаимодействат динамично и ефективно в съвместни научни проекти и партньорство.
 Бенефициенти по проекта са: габровският Технически университет, техническите университети във Варна и София (филиалът му в Пловдив), Софийския университет, Институтът по роботика към БАН, Институтът по електроника към БАН, Централната лаборатория по приложна физика към БАН. Освен това на пресконференцията беше подчертано, че този проект е с най-много асоциирани партньори - авторитетни индустриални предприятия и сдружения на бизнеса. Към партньорите трябва да се прибавят и два престижни чужди технически университета – в Берлин и Либерец, които ще бъдат привлечени за участие в научните изследвания. Проектът трябва да се реализира до края на ноември 2023 година.
 „Днес е един малък празник за нашия университет – каза при откриването на събитието ректорът на Техническия университет проф. Райчо Иларионов, който е и ръководител на проекта, - защото ние дълги години имахме една мечта – да създадем технологичен център, център за компетентност или вариант на технологичен парк в Техническия университет в Габрово. Работихме близо две години по създаването на тази идея и вече имаме щастливата възможност да направим встъпителната конференция. Това е Център за компетентност в областта на мехатрониката и чистите технологии. Освен по този проект ние работим по още 4 проекта. Участваме в три центъра за компетентност и в един център за върхови постижения. Нашата идея е да обединим всички тези проекти на едно място и да създадем Технологичен парк към Техническия университет в Габрово. Сега слагаме началото на тази идея. Технологичният парк ще бъде не само за създаването на високо интелигентни и технологични изделия, но в същото време там ще се обучават нашите млади инженери и докторанти, ще създаваме наука в полза на бизнеса.“
 Гости на събитието бяха областният управител  Невена Петкова, кметът Таня Христова, председателят на ОбС Лена Георгиева. Предвидените дейности и очакваните резултати по проекта бяха представени от зам.-ректора на ТУ – Габрово доц. Илия Железаров.
 Според него Центърът за компетентност ще има два големи стълба - научни лаборатории и научни проекти, по които  ще се работи. Едната част от тях са интелигентни мехатронни системи, а втората част – енергоспестяващи системи и чисти технологии. За разпространение на резултатите и за обучението и квалификацията са други два стълба – въвеждане на нови обучителни и образователни методи, маркетинг и разпространение на резултатите. Целта е резултатите от научните изследвания, да стигнат по-бързо до реалния бизнес, да се пренасят в практиката. Така хората от образованието и науката и хората от бизнеса ще си бъдат още повече взаимно полезни, смята доц. Железаров.
 Дейностите са многобройни. Първата тежка задача, която предстои по проекта е значителното модернизиране на съществуващите научно-изследователски инфраструктури. Става дума за два много големи ремонта във филиала на софийския Технически университет в Пловдив и в ТУ Габрово, както и при партньорите им от Института по роботика, в Софийския университет. За всички тези ремонти е предвидена сума от почти 5 милиона. Втората важна дейност е закупуване на оборудване, необходимо за реализиране на научно-изследователските програми, за което са предвидени над 13,5 милиона лева. Третата основна дейност касае реалната работа на учените – извършване на пазарно ориентирани научни изследвания и развиване, модернизиране на нови технологии на високо международно ниво. За тази цел по проекта са планирани около 4 милиона лева. Предвидени са средства и за акредитацията на лабораториите, за да може бизнесът да не ходи да прави измервания в чужбина, а да ползва услугите на Центъра за компетентност. Според доц. Железаров от предвидените дейности става ясно, че проектът на практика е инфраструктурен – инфраструктура за извършване на научна дейност и нейното разпространение и внедряването й като иновация в бизнеса.
 Един от очакваните резултати от реализирането на проекта е да се осигури капацитет от екипи за изследвания и иновации в приложната област на мехатрониката и чистите технологии чрез привличане на водещи изследователски организации. Другият очакван резултат е задържане и привличане в България на млади изследователи, учени и докторанти чрез създаване на съвременни условия за научно-изследователска дейност. Третия резултат е практическото приложение на постигнатите научно-изследователски резултати. Доц. Железаров подчерта, че такива суми за научна инфраструктура през последните 30 години в България не са давани. Освен това този проект сам по себе си е възможност за включване и в други международни програми и проекти.
 С изпълнението на проекта ще бъдат създадени – Център за компетентност в Габрово с 33 лаборатории в 8 лабораторни комплекса, 14 съвместни проекта между Центъра и бизнеса, научни изследвания и иновации и т. н.
 „Достигането до този проект не е самоцелно – обобщи ректорът проф. Иларионов. - Той е плод на наши предишни научни достижения. Този проект е една платформа за по-нататъшното развитие на нашия университет. Тази научна и технологично интелигентна среда, която ще създадем, ще бъде основата за нашето развитие. Тук ще бъде изградена една мрежа, в която в национален формат ще можем да използваме научните постижения и от други проекти.“

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Наука

Към началото

Следвай ни