Проект на ТУ - Габрово по „Еразъм“ е отличен със сертификат за качество

Водеща! Lilyana-Rusanova
Лиляна Русанова
Проектът „Разработване на иновативни подходи за професионално образование с цел стимулиране на кариерната реализация и обучението в сферата на науката, технологиите, инженерството и математиката“ е отличен със сертификат за качество

Новината съобщи за вестника зам.-ректорът на Университета доц. Лиляна Русанова. Проектът е финансиран по програма „Еразъм+“, ключова дейност 2: „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, сектор: „Професионално образование и обучение“. Координатор на проекта е Технически университет – Габрово, а партньори са университети, изследователски организации и професионални гимназии от България, Италия, Словакия и Гърция. Чрез проекта са разработени ресурси за междукултурно научно образование, за да се повиши интереса на младите хора към тези области и да се насърчат те да продължат кариерата си в областта на науката и технологиите. Проектът е насочен към създаване на иновативни средства за преподаване и учене в средното професионално образование и обучение. Целевата група на проекта са учители и ученици в горното ниво на професионалното образование, университети и изследователски центрове, които се стремят да подобрят въздействието си върху развитието на уменията на регионално равнище.

Наградата беше връчена на 18 декември 2020 г. по време на Годишната oнлайн валоризационна конференция 2020. Церемонията по награждаване със сертификат за качество на организациите, чиято работа е отличена за успешно изпълнение на приключили през 2020 година проекти по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, е най-тържественото ежегодно събитие на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) – уточни доц. Русанова.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Наука

Към началото

Следвай ни