Цветана Кюмюрджиева: "50 години гимназията е била букет от таланти, блестяла е чрез детските победи“

Топ новина! Ekip-t-na-PMG--akad.-Ivan-Gyuzelev-
Екипът на ПМГ
 За равносметката по повод 50 години от създаването на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, за това как педагогиеският екип на гимназията мотивира учениците за участие в национални и международни надпревари, за работата по европейски програми и проекти, е разговорът с нейният директор Цветана Кюмюрджиева.

- Г-жо Кюмюрджиева, какво е чувството да сте директор на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, която навършва половин век и носи името на един от най-изтъкнатите български учени и просветни дейци?

- Чувствам се горда и удовлетворена от възможността да ръководя училище с толкова традиции, постижения и половинвековна история. В основата на паметта ни неизменно остава Учителят – възрожденецът и първият български академик Иван Гюзелев. Името му е закрила, а любопитството му към света на науката – образец. Истинското училище е състояние на духа и Той го е знаел. Наследството, което ни е дарил, е от света на познанието, и то от най-фино духовно естество.

- Вероятно сте правила равносметка на постигнатото от учебното заведение през 50-те години от създаването му. Каква е тя?

- Да, но трудно може да бъде описана на няколко реда. Мисля, че от нейното създаване през 1972 г. под ръководство на първия директор - талантливия педагог, вещия ръководител и организатор г-н Вергил Димитров, гимназията придобива авторитет, който в годините се съхранява. Достоен човек, продължил и обогатил традициите и работил за утвърждаване името на гимназията, е и директорът г-н Йордан Ташков.

Днес ние продължаваме да влагаме старание за нейния просперитет и значимост. Считам, че гимназията е училище, което се намира на върха, в буквалния и преносния смисъл, като местоположение и като успехи - нависоко, в квартал Радичевец и същевременно модерно и съвременно училище, с добра материална база. Учениците имат интелигентно присъствие, мотивирани, с желание да постигат високи резултати. И мисля, че ги постигат. През всичките тези 50 години гимназията е била букет от таланти, блестяла е чрез детските победи.

- Често имена на ученици от Математическата гимназия се срещат сред победителите в престижни международни надпревари по различните дисциплини. Тайна ли е как педагогическият екип успява да мотивира младите хора да се включват в тях с амбиция за отлично представяне?

- Талантливите ученици имат голям потенциал и демонстрират способности за значими постижения. Подготовката им в Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев” е свързана с техните индивидуални особености – обучението е ориентирано към отделния ученик. Участието в национални изяви е свързано с амбиция и системност на усилието, с уважение към творческия дух, със самодисциплина, разширяване на интелектуалния хоризонт на учениците и съобразяване с естествеността на тяхното развитие. Работата с талантите не е еднократна акция, а процес, който предполага обучение в стратегии на мислене. Колкото по-рано е стартът, толкова по-високо е върхът.

Учителите полагат усилия за специализирана работа с дарованията. Професионалистите трябва да имат възможност да обменят идеи, да се информират за актуалните изследвания и модерните методики за работа с талантливи деца – на национално и международно ниво. Нашият стремеж взаимно да се подкрепяме, да бдим над надеждите си, да творим красота ще остане като невидими нишки на доброто, които ще ни държат заедно.

- Работите ли по европейски програми и проекти и каква е тяхната тематика, как рефлектира реализирането им върху младите хора?

- Гимназията с амбиция работи по националната стратегия за интегриране на информационните и комуникационни технологии като разширява възможностите за обучение по информатика чрез дейностите по проекта за иновации „Училище за емоционална, дигитална и социална грамотност”. От 2018 година училището е иновативно и е включено в списъка на иновативните училища в България. Въведени са нови учебни предмети – „Софтуерни науки“, „Дигитални науки“ и др. Учениците от иновативните паралелки са включени в съвременен учебен процес, адаптиран към техните интереси в модулите „Роботика“, „Програмиране на C#“, „Визуално програмиране“, „Програмиране на игри на JavaScript“, „Компютърна графика с CorelDraw”, „Компютърна графика с Photoshop“, „Майкрософт офис специалист“, „Autoсad“, „WEB програмиране“. Училището работи със споделени ресурси в интернет пространството и обмен на идеи в реално време. В края на периода на внедряване на иновацията моделът е успешно реализиран в иновативните паралелки; учениците са усвоили голям набор от практически умения, задълбочени знания по задължителните общообразователни предмети и се чувстват пряко ангажирани и отговорни към собственото си образование. През следващата учебна година ще развием дейността си с нов проект за иновативно училище в областта на дигиталните и софтуерни науки. Към „САП Лабс България“ и фондация „Работилница за граждански инициативи“ се реализира проект „Роботика за България“. По национална програма на МОН се осъществява подготовка на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади и състезания.

 

През тази учебна година се изгради СТЕМ център, проект за вътрешен интериорен дизайн на гимназията и др. Като иновативна гимназия през последните три години участва в обмен на добри иновативни практики по Национална програма „Иновации в действие“ на МОН, съвместно с иновативна МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна, 18 СУ „Уилям Гладстон“ - София, както и с иновативната морска гимназия във Варна и няколко неиновативни училища, различни през различните години. По време на обмена се акцентира върху професионалното сътрудничество, споделяне на добри иновативни практики, развитие и разпространение на иновации в образованието. В програмата са включени посещения на открити уроци в иновативните часове. Съвместната работа включи поредица от представяния и дискусии между екипите и предложения за развитие.

Продължават и всички наши инициативи, които вече са се доказали като успешни.

- Кои са най-високите върхове, до които са достигали възпитаниците на МГ?

- През годините от създаването на гимназията до днес значимите постижения на национални и международни олимпиади, състезания и конкурси са много и не могат да бъдат изписани в няколко страници. Златните медали от международните олимпиади на нашите ученици са върхове, с които малко училища могат да се похвалят и гордеят. Училищната история е архивирала значимите дела и днес, четейки летописа на гимназията, си представяме човешката върволица, преминала през училищното пространство и вложила дух, сърцатост, светлина и стремеж към познанието.

През настоящата учебна година значими постижения извоюваха Мартин Копчев - лауреат на Национален кръг на олимпиадата по математика и лауреат на Националната олимпиада по информатика, сребърен медалист от Балканската олимпиада по математика в Кипър, златен медал по информатика на Жаутиковска олимпиада; Ясен Пенчев – първо място на националния кръг на олимпиадата по математика, сребърен медал по информатика на Жаутиковска олимпиада, златен медал за Австралийското математическо състезание; Михаил Михалев - първо място на национален кръг на олимпиадата по информатика; Светослав Пенков и Денислав Манев - отлично представяне на Национален кръг на олимпиадата по информатика; Рая Шикова – отлично представяне на националния кръг на олимпиадата по физика и по астрономия, включена в националния отбор за участие в Балканиадата по математика; Вяра Желязкова – второ място в национален кръг на олимпиадата по техническо чертане; Добромир Досев – трето място в национален кръг на олимпиадата по техническо чертане и още много отличия на национални и международни състезания и конкурси. Щастливи и удовлетворени сме от успехите на нашите ученици, те прославиха името на гимназията на значими национални и международни форуми в множество области на познанието, със своето безкористно отношение към науката те са образец на останалите, те са ореола на гимназията.

- А техните преподаватели?

- В годината на половинвековния юбилей на гимназията сме горди със забележителните постижения на нашите ученици, които не са самоцел, а утвърдени в годините, резултат от упоритата работа на всички учители. Потомците на акад. Иван Гюзелев са длъжни да следват завещаното от своя патрон.

- Какви са събитията в годината, в която отбелязвате половинвековния юбилей на гимназията?

- Гимназията отбелязва своя 50-годишен юбилей с поредица от събития през цялата година. Започваха с работа по различни проекти по математика и учениците представиха най-добрите от тях пред училищната общност. За Деня на Земята организирахме форум на природните науки, а в Деня на Европа се представиха езиците, които се изучават в училище – английски, немски, испански и руски. Големите ученици представиха свои есета, стихове, презентации пред учениците от VII клас, за да им е по-лесно да изберат какъв чужд език да изучават в гимназията. Национален литературен конкурс организираха колегите от методическото обединение по БЕЛ, който беше подкрепен от Община Габрово и РУО – Габрово.

На 12 май тържествено бе изпратен юбилейният випуск 2022 в зала „Възраждане“ със спектакъл, изнесен от абитуриентите. Проведе се и тържествен ритуал по предаване на училищното знаме от златния медалист Мартин Копчев на следващия отличник от XI клас. Между двата ДЗИ на 19 май се проведе юбилеен спортен празник в спортна зала „Орловец“, в който участваха ученици от НАГ и СУ „Васил Левски“ - Севлиево, а между спортните изяви имаше музикална програма.

- Вашето послание към бившите, настоящите и бъдещи възпитаници на гимназията юбиляр в Деня на българската просвета и култура - 24 май.

- В Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност им желая да съхранят в себе си вярата в собствените си възможности. Да приемат и запазят училището като сияние – чисто като сълза и красиво като слънцето, и учителя вълшебник, който не прави чудеса, а създава от тях човеци. Благодаря на всички, докоснали се до приказката ПМГ, и нека примерът и заветът на нашия патрон присъстват неизменно в думите и делата ни. Нека се сбъдне духовната пъстрота на всички дарования в това училище.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от 50 години ПМГ

Към началото

Следвай ни