Проектът за Западен обход на Севлиево чака становище от АПИ, проектирането на моста на Колю Фичето продължава

Топ новина! Most-t-e-na-tretoklasniya-p-t-III-404-Sevlievo-–-Bogatovo-
Мостът е на третокласния път III-404 Севлиево – Богатово
Съоръжението е недвижима културна ценност

За проекта  за Западен обход е издадено Становище №66-Гб-527/08.12.2023г. от ОПУ-Габрово, което е изпратено в АПИ за окончателно становище, информира директорът на Областно пътно управление - Габрово /ОПУ – Габрово/ инж. Деян Георгиев в отговор на въпрос от кмета на Севлиево д-р Иван Иванов на проведена среща в Областна администрация - Габрово. 
По отношение на моста на над р. Росица, построен от Колю Фичето, Георгиев обясни, че в момента проектирането продължава. Съгласно предоставени данни от Община Севлиево съоръжението представлява недвижима културна ценност по Закона за културното наследство. На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ е издадена Виза за проектиране от главния архитект на Община Севлиево. Получено е и положително становище от НИНКН. 
Изготвят се още технически проекти за трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно и за основен ремонт на  път III -4041 „Севлиево-Дряново“.  Съгласно Допълнително споразумение № 3 към Договор. на Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ с „Автомагистрали“ ЕАД път III-4041 е включен като обект за трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно в участъка от км 8+617 до км 8+800, в участъка от км 10+000 до км 10+240 и в участъка от км 21+002 до км 21+336“. Към настоящия момент се изготвя техническия проект, който ще бъде разгледан от ЕТИС на АПИ през април.   След проведена обществена поръчка по реда на ЗОП и сключен договор, в момента се изготвя  и технически проект за основен ремонт на участъка от км 0+000 до км 31+631. Същият е представен във втори междинен етап и се разглежда от Техническия съвет при ОПУ-Габрово. При осигурено финансиране от Агенция „Пътна инфраструктура“ ще се проведат процедури по ЗОП за избор на изпълнител на ремонта и консултант.

До стартиране на основния ремонт, ще се извършват дейности по осигуряване безопасността на движението по линия на текущ ремонт, чрез подобряване отводняването, състоянието на настилките, осигуряване на видимост и др., каквито се изпълняват и към момента.
Изготвен е и технологичен проект за текущ ремонт на пътя Кормянско- Малък Вършец-Крамолин. В него се предвижда заздравяване на съществуващата пътна конструкция и осигуряване на необходимия габарит на мостово съоръжение чрез изпълнение на изцяло ново горно строене, което налага ремонтът на пътя да премине в дефиниция “основен ремонт“ съгласно Закона за устройство на територията. За изпълнение на такива ремонти е необходимо възлагане изготвяне на технически проект и процедури по избор на изпълнител за извършване на СМР по реда на ЗОП. АПИ планира да стартира процедура по ЗОП за изготвяне на технически проект. След изготвянето му и издаване на строителни книжа, ще се пристъпи към реализацията му. 
Преди с. Малки Вършец е регистрирано свлачище, което през есента на 2019 г. се активизира и причини големи поражения по платното за движение. Свлачището е включено за укрепване към обектите по Договор . за „Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления“, с изпълнител „Автомагистрали“ ЕАД, поясни още Георгиев, като допълни, че до стартиране на проектите ще се извършват дейности по  осигуряване безопасността на движението по линията на текущ ремонт.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Строителство

Към началото

Следвай ни