Представянето на книгата „История на Габровската адвокатура“ се превърна в национално събитие

Авторът – адвокат Николай Христов, е удостоен с Почетния знак на Адвокатска колегия – Габрово

Представянето на книгата „История на Габровската адвокатура“ в навечерието на Независимостта на България се превърна в събитие от национален мащаб. 
Първият опит за цялостно проучване, анализиране и обобщаване на развитието на адвокатурата в Габровски регион събра на 20 септември в зала „Възраждане“ прависти от цялата страна, историци, архивисти, представители на изпълнителната власт, на културни институции, граждани. 
На събитието присъстваха председателят на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев, заместник-председателят на Съюза на юристите в България Николай Гунчев, председателят на Атлантическия клуб в България Соломон Паси, областният управител Мария Башева, председателят на Общински съвет – Дряново Тодор Георгиев, кметът на Дряново Трифон Панчев (адвокат по професия).


Поздравления до Адвокатска колегия – Габрово, която е инициатор и възложител за написването на книгата, отправиха колегиите от Видин, Добрич, Хасково; от Националното бюро за правна помощ. 
Гост на събитието беше и председателят на Адвокатската колегия в Хасково Меглена Хари Гунчева, която е потомка на известния габровски род Гунчеви. 

Меглена Хари Гунчева в средата на снимката

Като домакин на събитието кметът на Габрово Таня Христова отправи поздрав към организаторите като подчерта, че е привилегия то да се проведе в Габрово: „Представянето на книгата, събрала историята на габровската адвокатура, е хубав повод да Ви поздравява и да Ви благодаря, защото от днес в нашите библиотеки вече има и едно издание, което ще обогати всичко, което се е случвало и ще се случва в Габрово и ще добави към архивната съкровищница и „Историята на габровската адвокатура“. Много харесвам думата „правник“, която по стар български стил приобщава всички, които се занимават с правни въпроси. Носи прекрасна символика и послание. Макар и днес вече да не се наричате така, изпълвайте всеки ден от Вашето призвание с тази думичка, отстоявайте правото, борете се за правотата, и намирайте симбиоза между истината и правотата, бъдете свободни и независими.“

Ивайло Дерменджиев, председател на Висшия адвокатски съвет

Съдия Николай Гунчев, заместник-председател на Съюза на юристите в България, поздрави инициаторите на написването на историята и автора от името на председателя на Съюза Владислав Славов като подчерта, че „Адвокатскта професия винаги е била особено отговорна за българското общество защото на адвоката е поверено да отстоява интересите на гражданите и да защитава техните права. Историята на адвокатурата несъмнено е съществена част от историята на всеки един град, защото най-видните общественици, управници и политически дейци са били адвокатите.“
Соломон Паси припомни, че сред първенствата на Габрово е и създаването на Атлантически клуб в града, за което благодари на председателя на габровската колегия Евгени Попов и покани габровци да се включат в инициативата "Ало, космос! Говори България”, чиято основна идея е да запали младите хора и да изпратим отново българин в Космоса.
Книгата „История на Габровската адвокатура“ съдържа 350 страници, в които са включени биографични справки за 201 правници от периода на Възраждането до 1989 година. От тях 10 са работили преди Освобождението, 191 са адвокати.
Допълнително са включени още десетина адвокати, практикували след 1989 г., които са изброени само поименно.
Изданието е илюстрирано с 51 изображения, от които 29 са от фонда на Национален музей на образованието, останалите от Държавен архив – Габрово и музей „Етър“. Динамиката на процесите, описани в книгата, са представени и под формата на пет таблици.
В библиографията са включени 71 източника, без да броим фондовете на Държавна агенция „Архиви“ в Габрово, Велико Търново и Централен архив – София, откъдето авторът е ползвал кадровия архив на Министерството на правосъдието. Всички източници са посочени в обяснителни бележки под всеки факт, без политически пристрастия и коментари.
Книгата разкрива интересни и малко известни факти. Един от радетелите за църковна независимост и основен двигател за изграждане на българската църква "Св. Стефан" в Цариград е габровецът Никола Сапунов, пълномощник на цариградските българи. Първите българи юристи – университетски възпитаници, са от рода Палаузови, първият българин професор по право Владимир Палаузов е с габровски корени; първият преводач и издател на Наполеоновия кодекс на новобългарски език е габровецът адвокат Христо Арнаудов. 
Интересен факт е, че единственият личен професионален архив, съхранен в Габрово, е на адвокат Никола Сокеров. През 1978 година музей „Етър“ се сдобива с 1392 книги, лекции, списания, бюлетини, вестници от наследниците на видния габровски адвокат Никола Сокеров (1884 – 1945). От тях 630 са откупени, останалите 763 – дарени. Сокеров участва в Балканската война като запасен офицер и е тежко ранен при обсадата на Одрин. През 1913 г. е повишен в чин поручик, а през 1918 г. – в капитан. 
Мнозина от адвокатите в книгата са участници във войните за национално обединение, пропагандирали са прогресивни за своя период идеи, или са съдействали за развитие на просветното дело и образованието.

Авторът Николай Ангелов:
„Започнах тази книга с искрен интерес като човек, който се интересува не само от правото, но и от историята на Габровския край. Затова съм благодарен на Габровската адвокатска колегия, която възложи тази интересна, но и отговорна задача на мен и съпругата ми Румяна Денчева, която е историк.
Изказваме благодарност за оказаната ни помощ на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“, на Регионален исторически музей – Габрово и историческите музеи в Севлиево, Трявна и Дряново, на Национален музей на образованието, Териториална дирекция Архиви – Габрово и архива във В. Търново, както и на колегите, които сътрудничиха при написване на книгата, на близките и вече покойни членове на гилдията.“