Подписани са договорите за работа са договорите за работа по новиа НРД 2023 – 2025 между РЗОК Габрово и болниците в областта

Топ новина!
За лечението на здравноосигурените пациенти от януари до август, РЗОК Габрово е заплатила 26,7 милиона лева на лечебните заведения за болнична помощ в областта

РЗОК Габрово и лечебните заведения в областта, които ще осъществяват болничното лечение на здравноосигурените пациенти подписаха индивидуалните договори в съответствие с условията на новия Национален рамков договор за медицинските дейности 2023-2025 /НРД МД/. Болниците са общо 5, като 4 от тях са многопрофилни, а една е специализирана за лечение на белодробни болести.
МБАЛ „Д-р Тота Венкова” - Габрово ще лекува пациентите по 220 клинични пътеки /КП/,  35 амбулаторни процедури и 3 клинични процедури. 
МБАЛ „Св. Иван Рилски” в Габрово ще осигурява болнично лечение по 38 КП и 4 амбулаторни процедури.
Специализираната болница за лечение на белодробни болести в Габрово ще приема пациенти по 9 КП и 4 амбулаторни процедури. 
МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” в Севлиево сключи договор за 132 КП, 15 амбулаторни процедури и 1 клинична процедура.
Тревненската общинска болница - МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ подписа договор за 35 КП и 2 амбулаторни процедури.
Важна новост е, че според новия НРД МД, болниците ще получават допълнително заплащане по методика за финансиране осигуряването на медицински персонал в многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ в отдалечени, труднодостъпни райони или когато единствени изпълняват съответната дейност в общината. Чрез това заплащане се цели да се осигури по-добър достъп на здравноосигурените лица, живеещи в такива райони, до пакета дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и да способства за осигуряване на медицински персонал, където той липсва или не достига. Разпределението на средствата за това финансиране се осъществява по обективни критерии, разписани в методиката.
За област Габрово, такива допълнителни средства ще получават МБАЛ „Д-р Тота Венкова” Габрово, МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” в Севлиево и МБАЛ  „Д-р Теодоси Витанов ” в Трявна.
За лечението на здравноосигурените пациенти от януари до август, РЗОК Габрово е заплатила 26,7 милиона лева на лечебните заведения за болнична помощ в областта. Над 18 милиона лева са за отчетените 15 144 хоспитализации по клинични пътеки. За преминалите болни по 924 клинични и 15 271 амбулаторни процедури, разплатените средства са съответно 363 хиляди и 3,3 милиона лева. Близо 2 милиона лева е стойността на извършените в Габрово и Севлиево хемодиализни процедури. Заплатените от РЗОК на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” Габрово средства за лекарствени продукти, прилагани за лечение на злокачествени заболявания, и които са извън стойността на оказаните медицински услуги са  4,7 млн. лв.
Според новия рамков договор Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще заплаща рехабилитацията, подпомагана от робот, за хора, засегнати от церебрална парализа по клиничната пътека „Робот асистирана рехабилитация при детска цееребрална парализа“. Нови са и клиничните пътеки за „Физикална терапия и рехабилитация с комплексна подводно-екстензионна терапия при болести на периферна нервна система с увреждания на гръбначния стълб“ и  „Физикална терапия и рехабилитация с комплексна подводно-екстензионна терапия при болести на гръбначния стълб“. Болниците в нашата област няма да работят по тези клинични пътеки, но те са още една възможност за здравноосигурените граждани да получат достъп до модерно лечение, заплатено от НЗОК.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Здравеопазване

Към началото

Следвай ни