От 1 март поетапно се преминава към електронни протоколи 1с за скъпоструващо домашно лечение

    От 1 март поетапно стартира процесът за преминаване към електронни протоколи IC за отпускане на скъпоструващи лекарства за домашно лечение на здравноосигурените пациенти. Електронните протоколи ще заместят използваните до момента хартиени протоколи IС, които се заверяват в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК).
    Това ще улесни много както гражданите, така и лекарите и аптеките. Чрез въвеждане на електронните протоколи ще отпадне задължението на здравноосигурените лица да посещават РЗОК и да представят медицинска документация за извършване на експертизата и заверка на протоколите IС. Ще отпадне и ангажиментът на пациентите да съхраняват и да предоставят в аптеката хартиени протоколи при получаване на изписаните им медикаменти.
    Въвеждането на електронните протоколи ще става на следните етапи:
    От 01.03.2023 г. ще започне издаване на електронни протоколи IC за лекарствени продукти, при които не се изисква извършване на експертиза от комисията в РЗОК.
    От 01.04.2023 г. стартира издаване на електронни протоколи IC, за които се изисква извършване на експертиза в РЗОК.
    Електронен протокол могат да издават лекари специалисти по профила на заболяването, които са сключили договор с НЗОК,.
    Електронно предписание (електронна рецепта) по утвърден електронен протокол имат право да издават общопрактикуващите лекари и лекари специалисти от извънболничната медицинска помощ, сключили договор с НЗОК.
При изпълнение на електронно предписание по електронен протокол отпада задължението на аптеката да вписва отпуснатите медикаменти в хартиени протоколи. При изпълнение на електронно предписание по електронен протокол, аптеката няма да изисква представяне на протокола на хартия и да съхранява копие от него.
За правилата и етапите, по които ще става въвеждането в практиката на електронните протоколи, на 24.02.2023 г. беше подписано съвместно Указание между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския лекарски съюз (БЛС). 
    През преходния период, от 01.03.2023 г. до 30.04.2023 г., издадените на хартиен носител протоколи IC ще се утвърждават в РЗОК по установения към момента ред и са валидни в съответствие с вписания в тях срок „валиден от“ и „валиден до“. Валидни са и издадените на хартия преди този период протоколи IC до изтичане на валидността им. По тях се издават и изпълняват електронни рецепти, както и досега.
    След 01.05.2023 г. ще се премине изцяло към издаване и одобряване на електронни протоколи IC, за които не се извършва експертиза или се изисква извършване на експертиза в РЗОК. 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Здравеопазване

Към началото

Следвай ни