ОД на МВР Габрово е на първо място в страната по разкрити престъпления, регистрирани срещу неизвестен извършител

Водеща! Starshi-komisar-Iliyan-Ivanov-
Старши комисар Илиян Иванов
За дейността на Областната дирекция на МВР разговаряме с нейния директор старши комисар Илиян Иванов

 – Старши комисар Иванов, как завърши 2023 година за ОДМВР - Габрово? Колко престъпления са извършени и колко са разкрити?

– През 2023 година са регистрирани 1131 криминални престъпления, като през 2022 година техният брой е бил 1017. Установени са извършителите на 782 престъпления.

– На кое място в страната сме по разкриваемост?

– Областна дирекция на МВР Габрово през последните години заема челни места по разкриваемост на престъпленията, като за 2023 г. е на второ място след ОДМВР Търговище и на първо по разкрити престъпления, регистрирани срещу неизвестен извършител.

Кои престъпления преобладават?

– И тази поредна година най-голям е делът на престъпленията против собствеността – 50% от всички регистрирани криминални престъпления, общоопасните са 37%, 6% са тези против личността и 7% други.

Какви мерки се вземат срещу битовата престъпност?

– Провеждат се срещи с охранителите на големи търговски обекти с цел създаване на организация за взаимен обмен на информация при извършени престъпления и за извършителите на същите, с цел предотвратяване, пресичане или разкриване на престъпления непосредствено след извършването им.

В резултат на което се наблюдава увеличаване броят на установените извършители на кражби от търговски обекти, спрямо тези през 2022 година.

Периодично се провеждат СПО за противодействие на тези престъпления и присъствие на служители от РУ – Габрово в районите на големите търговски обекти.

Съгласно заповеди на началниците на четирите районни управления в ОДМВР Габрово, ежеседмично през цялата година, в тъмната част на денонощието, бяха провеждани СПО със сили на „Охранителна полиция“ и „Криминална полиция“, при които бяха изградени установъчни пунктове (КПП), както в общинските центрове, така и в малките населени места. Полицейските операции имаха за цел профилактика на криминалния контингент и противодействие на конвенционалната престъпност.

И през 2023 г продължиха съвместните полицейски операции с участие на служители на ГД ЖСОБТ, провеждани в малките населени места и на КПП. Въведената практика респектира криминалния контингент, снижава нивото на престъпност и допринася съществено за повишаване доверието на населението в органите на МВР.

Има ли тежки неразкрити престъпления?

– През 2023 г. на територията на област Габрово не са регистрирани тежки престъпления.

– Какви са резултатите от борбата с употребата и разпространение на наркотиците?

– При престъпленията, свързани с наркотични вещества, увеличението е с 23,40% - 116 за 2023 г срещу 94 за 2022 г. С наркотици са задържани 144 лица.

Процентът на разкриваемост при този вид престъпления е 91,38 и е традиционно висок за страната. Иззети са 777,56 гр амфетамин, 87,09 гр метамфетамин, 2345,48 гр марихуана, 350 растения марихуана със 101,137 кг листна маса, 24,4 гр екстази и 3,3 гр хероин.

От всички задържани лица, 17 са жени, а 17 са непълнолетни.

– Колко са пътнотранспортните нарушения и наказанията за тях?

– Регистрираните пътнотранспортни произшествия на територията на областта са общо 533, спрямо 538 ПТП през 2022 г. Сравнението с предходните шест години показва, че от 2018 г. до 2021 г. е налице тенденция за намаляване на пътната аварийност, но през 2022 г. и 2023 г. има увеличаване на общия брой настъпили ПТП.

Тежките ПТП през 2023 г. са 116, спрямо 105 през 2022 г., загиналите участници са 13, спрямо 7, а ранените 146 спрямо 115.

Водещите фактори за настъпване на произшествията с пострадали пешеходци са нарушения на водачи на МПС, такива като отнемане предимство на пешеходец, пресичащ по сигнализирана пешеходна пътека, неправилното движение на заден ход и водачите на МПС, които не съобразяват поведението си с уязвимите участници в движението, внезапно излизане на деца на пътното платно.

Не на последно място трябва да се отбележи, че през последните няколко години се отчитат и случаи, при които родители, движещи се по тротоара, не указват контрол над малолетните си деца и те излизат внезапно на платното за движение.

Тежките ПТП с пешеходци са 33, загинал е 1, а ранените са 33.

Велосипедистите са другите участници в движението, изложени на голям риск – през 2023 г. са регистрирани 13 тежки ПТП с велосипедисти, в които няма загинали, а 13 са били ранени, като 3 от тях са деца. През 2022 година произшествията са били 8 тежки ПТП с 1 загинал, 7 ранени, като 3 от ранените са деца.

Във връзка с констатирани нарушения на ЗДвП, квалифицирани като престъпления в наказателния кодекс, през 2023 г. са образувани досъдебни производства и преписки, съответно 80 (105 за 2022 г.) срещу водачи, управляващи МПС с над 1,2 промила алкохол в кръвта, 83 (61 за 2022 г.) срещу водачи, управляващи МПС след употреба на наркотични или упойващи вещества, 19 (20 за 2022 г.) срещу неправоспособни водачи, извършили нарушението повторно в едногодишен период, след като са били наказани по административен ред за същото деяние и 28 (43 за 2022 г.) за управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред.

Какви са резултатите от борбата срещу икономическата престъпност?

– През годината е работено общо по 266 заявителски материала, включително останали от предишната година, регистрирани са 137 икономически престъпления.

От тях са приключени 155 с данни за осъществен престъпен състав, спрямо 134 за 2022 г.

От приключените преписки са установени щети в размер на 3 549 000 лева по случаи за избягване установяването и плащането на данъчни задължения, акцизи, неправомерно получени средства от фондове на Европейския съюз, имотни измами и други престъпление по смисъла на НК.

И през този отчетен период най-голям е броят на престъпленията против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система – 62,8% от всички регистрирани престъпления.

Делът на документните престъпления – 13,9%, делът на тези против собствеността е 17,5%, а 5,8% са останалите.

Успяват ли служителите да се справят с престъпността по селата?

– С 16% са намалели регистрираните криминални престъпления по селата на областта – 152 през отчетната година.

На база изготвената интерактивната карта и конкретната оперативна обстановка, е създадена организация за оптимална разстановка на силите и средствата.

Оптимизирана е организацията в дейността на полицейските и младши полицейските инспектори, разстановката на полицейските патрули по опазване на обществения ред и контрола на движението по пътищата, с цел увеличаване на полицейското присъствие в малките населени места.

След направен анализ бяха проведени и се провеждат СПО в рискови за населението места, както за противодействие на криминалната престъпност, така и по безопасността на движението.

Сформиран е мобилен екип от полицейски служители от отдели „Охранителна полиция" и сектори „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Противодействие на икономическата престъпност", които по утвърдени месечни графици, извършват посещения и провеждат срещи на място в населените места, като на същите осъществяват и прием на граждани. Мобилният екип в ОДМВР Габрово през 2023 проведе 48 срещи с представителите на местната власт и жители,

При проведените срещи са получени сигнали преди всичко от битов характер и нарушения на ЗДП, сигнали от различен характер, които са разпределени за работа и вземане на отношение на съответните служители.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Закон и ред

Към началото