Община Габрово печели на първа инстанция делото срещу приемане на Плана за управление на Природен парк „Българка“

Топ новина!
    На 9 февруари 2023 г. Административен съд - София излезе с Решение, което изцяло отхвърля на първа инстанция решение на Министерски съвет № 894/30.12.2021 г. за приемане Плана за управление на Природен парк „Българка“.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок, но до тук се стигна след жалба на Община Габрово, Национална асоциация „Българско Черноморие“ и засегнато физическо лице.
    Според Община Габрово Планът е незаконосъобразен и застрашава изпълнението на проекта за Тунел под връх Шипка, както и част от инвестиционните намерения в м. Узана за превръщането º в туристическа дестинация. Мотивите са нарушаване на процедурата, редица принципи на административното право, както и конкретни норми – липсата на Екологична оценка (ОВОС) или Становище, че такава не е необходима. Планът не отговаря и на настоящите социално-икономически условия, тъй като е разработен преди почти 10 години, както и противоречи на Закона за защитените територии, въвеждайки режими по-строги от заложените в Закона за такъв тип територия.
    На 30.12.2021 г. МС приема План за управление на ПП „Българка“. Разработването му e финансирано по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ Планът за управление на парка следва да осигури поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях, чрез устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси, както и предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности.
    В този си вид Планът за управление на ПП „Българка“ поставя под риск ключови инвестиционни намерения за региона.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Строителство

Към началото

Следвай ни