Областната дирекция на МВР на първо място в страната по разкриваемост на престъпленията

-Ustanoveni-sa-izv-rshitelite-na-744-prest-pleniya
Установени са извършителите на 744 престъпления
През 2022 г., дейността на ОДМВР-Габрово бе насочена приоритетно към изпълнение на целите и дейностите по План за противодействие на конвенционалната престъпност.

 Целта при изпълнението на плана е повишаване сигурността на гражданите, намаляване престъпленията срещу личността и собствеността, осъществяване превантивна дейност спрямо рискови групи, обхващащи лицата, представляващи интерес, адекватна реакция и бързина при предприемане действия по сигнал за извършено престъпление, съобщават от областната дирекция на МВР.

Регистрираните през 2022 година криминални престъпления са 981, а 1076 е бил броят им през сравнителния период. Коефициентът на престъпност e 927.33 престъпления на 100 хил. души население, с 89,8 пункта по-нисък от този за 2021 г. и със 124,65 по - нисък от средния за страната или това е минимално намаление с 8.83% на криминалната престъпност. Установени са извършителите на 744 от регистрираните през периода престъпления, през сравнителния период са били 717. Налице е увеличение на процента на разкриваемост с 9.2 пункта, като през отчетния период е 75.84% и е традиционно един от най - високите за страната.

При направения анализ на криминалните престъпления се забелязва значително намаление с 35,00% при престъпленията против личността 43 /65/, при общоопасните престъпления с 16% - 399 /475 броя/, а при тези против собствеността - минимално увеличение с 2,37% - 475 /464 броя/.

Ïðåñòúïëåíèÿ ïðîòèâ ëè÷íîñòòà

През периода са регистрирани 2 убийства и 1 опит. Работата по едното убийство продължава. Развратните действия са 4 /7/ като всички са разкрити. Нанесените телесни повреди са 26 /40/, като на 18 от тях са установени извършителите.

Данните за 2022 г., в съпоставка с 2021 г., сочат поддържано ниско ниво на тези престъпления и относителна устойчивост в броя и динамиката им, а също и във видовете извършвани развратни престъпления.

Ïðåñòúïëåíèÿ ïðîòèâ ñîáñòâåíîñòòà

При кражбите увеличението е с 11,88%. При домовите кражби увеличението е с 34,48%, а на селскостопанска продукция с 40%. Значително намаление има при кражбите от магазини и при тези от офиси и на кражби на вещи и части от МПС - с 31.58%

През 2022 г. на територията на Габровска област са регистрирани 6 грабежа, като през 2021 г. те са били 5, увеличението е с 20%.

Установени са извършителите на 5 престъпления от този вид.

Намаление с 38,89% има при извършените измами на територията на областта. Регистрирани са 11, а през 2021 г броят им е бил 18. На 8 случаи от регистрираните през годината са установени лицата, въвели в заблуждение потърпевшите, като процентът на разкриваемост на този вид престъпления е 72,73% /44,44% за 2021 г/. Разкрити са и още 2 измами, регистрирани в предишен период.

Общоопасни престъпления

Извършените палежи са 12 с процент на разкриваемост 33,33%, толкова са били палежите и в сравнителния период. Престъпленията по транспорта са 219 /233/. С 22,73% е намалението при посегателствата спрямо МПС /17 броя за 2022 г, срещу 22 за 2021 г/., намаление с 27,87% има при други действия спрямо МПС - 44 /61/. При престъпленията, свързани с наркотични вещества, намалението е с 8,33% - 99 за 2022 г срещу 108 за 2021 г. С наркотици са задържани 131 лица. Процентът на разкриваемост при този вид престъпления е 95,96 и е най - висок за страната. Иззети са 253,34 гр амфетамин, 328,32 гр метамфетамин, 61081,5 гр марихуана, 446 растения марихуана с 58,488 кг листна маса, 1,17 гр екстази и 2 гр хероин, 75 литра и 6 кг прекурсори. От всички задържани лица, 18 са жени, а 19 са непълнолетни.

Регистрирани са 148 икономически престъпления, работено е по 192 заявителски материала. Коефициентът на престъпност е 139,90 - с 20,8 пункта по-нисък от средния за страната.

И през този отчетен период най-голям е броят на престъпленията против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система - 70,27% от всички регистрирани престъпления. Делът на документните престъпления - 14,19%, делът на тези против собствеността е 11,5%, а 4% са останалите.

През 2022 гoд. активно е работено по разкриване на престъпления, свързани с разпространението на акцизни стоки без бандерол.

Планирани и проведени са 10 специализирани полицейски акции /СПО/, съвместно с инспектори от митническите бюра в гр. Габрово и гр. Севлиево, проверени са обекти, МПС и физически лица, за наличие на стоки без редовни акцизни бандероли. Открити са общо 520000 къса /500847 къса за 2021 г / цигари, иззет е 126 литра /313 литра за 2021 г/ алкохол с висок градус, без бандерол.

По регистрираните случаи са заведени 5 досъдебни производства по чл. 234 от НК и са наложени 8 административни санкции по ЗАДС, отработени са 8 преписки по описа на ОДМВР гр. Габрово и РУ Севлиево. Предотвратените щети за бюджета от невнесения акциз на заловените контрабандни стоки възлизат над 183 000 лева.

Охранителна дейност

През отчетния период, значителни ангажименти за състава от охранителна полиция възникнаха във връзка с противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и осигуряване на обществения ред и безопасността на движението преди и по време на произвеждането на изборите за 48 Народно събрание на 02.10.2022 г. Други значителни мероприятия бяха ІІІ-ти етап от 69 Международна колоездачна обиколка на България, както и тържествата и карнавалното шествие в рамките на майските празници Габрово - 2022 г., за които основната част от организацията и подготовката за провеждането им протече през отчетния период. Не на последно място стоят и дейностите по обезпечаване на сигурността и обществени ред в пограничните райони, за своевременно разкриване, пресичане и предотвратяване на престъпления, свързани с незаконна миграция и трафик на хора през държавната граница на Република България с Република Турция, чрез пряко участие в провежданата специализирана полицейска операция за овладяване на миграционния натиск и действия по прилагането на охранителни мероприятия в зоната на отговорност на ГПУ-Резово при РДГП-Елхово.

С цел предотвратяване извършването на престъпления и нарушения на обществения ред, са предупредени общо 2069 лица (3139 за на 2021 г.), издадени са 637 /953/ полицейски разпореждания и са изпратени 814 сигнални писма. На основание чл. 72, ал. 1 от ЗМВР, в структурите на ОДМВР-Габрово са задържани 510 лица, като от служители на „Охранителна полиция“ са задържани 317 лица, като поради наличие на данни за извършено престъпление, са задържани 263 лица. Наложени са и 13738 /13300/ глоби с фиш.

 

 

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Държавност

Към началото

Следвай ни