Нови изследвания по Каса са заложени в Националния рамков договор

Водеща! TSelta-e-da-se-podobri-profilaktikata,-spodeliha-na-preskonferentsiya-ot-NZOK
Целта е да се подобри профилактиката, споделиха на пресконференция от НЗОК
Нови изследвания в извънболничната помощ и промени по някои клинични процедури и пътеки се залагат в новия Националнен рамков договор (НРД) за медицинските дейности 2023-2025 г.

    Той бе подписан на 1 септември 2023 г. и някои основни моменти от него вече бяха оповестени подробно от Българския лекарски съюз. Подробности по НРД на свой ред днес дадоха и от НЗОК на среща с медиите.
    „Постарали сме се да се увеличи диапазонът на дейности в извънболничната помощ, за да се осъществи реална превенция и профилактика в различни целеви групи и по възраст“, заяви д-р Страшимир Генев, завеждащ дирекция „Методология на медицински и дентални дейности“ в НЗОК. По думите му това ще доведе до разширяване на скрининга на сърдечносъдови, неврологични и онкологични заболявания. С извеждането на някои дейности от болничната в извънболничната помощ ще се доближим до високоспециализираната професионална помощ за населението и облекчаване на болничната помощ, посочи той.
    С измененията се включват и нови видове изследвания в извънболничната медицинска помощ, които до настоящия момент не са покривани от НЗОК. Това касае изследвания от обхвата на медицинските специалности Клинична лаборатория и Клинична имунология.
    В пакета дейности по медицинската специалност Клинична лаборатория това са:
    маркери за сърдечна недостатъчност – Натриуретичен пептид (BNP) и фрагмент на прохормона на натриуретичния пептид (NT pro BNT);
сърдечен тропонин;
витамин D
    Маркерите за сърдечна недостатъчност и сърдечен тропонин отразяват степента на увреда на сърдечния мускул в резултат на различни етиологични причини и са включени в международните препоръки за проследяване на лечението при сърдечна недостатъчност. Изследването на Витамин D е от значение както за деца във връзка с диагностично уточняване при рахит, така и при възрастни при диагностиката и проследяването на различни заболявания – остеопороза, заболявания на паращитовидните жлези, имунната система и др.
    В пакета дейности по медицинската специалност Клинична имунология се включват:
    Анти – dsDNA антитела
Панел АNА профил (nR, NP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, ScI70, PM-ScI100, Jo-1, CentrB, PCNA, dsDNA, Nucleosomes, His, ribP, AMA-M2, DFS70)
    Определяне на антифосфолипидни антитела в серум – ИгГ клас
    Определяне на антифосфолипидни антитела в серум – ИгМ клас
    Изследванията се провеждат при диагностиката и проследяването на редица системни автоимунни и други заболявания.
    Също така новородените бебета ще имат право на безплатна патронажна грижа вкъщи в продължение на 6 месеца вместо досегашните 14 дни. Разширява се и пакетът профилактични прегледи за бременни здравнонеосигурени жени.
    В болничната помощ се предвижда нова клинична процедура за ендоваскуларно лечение на периферни съдове, което по думите на Генев ще подобри диагностиката и лечението в съдовата патология – процедурата ще е „Ендоваскуларно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им“. Тя ще се изпълнява от специалисти в рентгенологични структури. До момента тя се извършва от специалисти по съдова патология, а сега се дава възможност да я извършват други специалисти.
    В НРД се вкючва и нова клинична пътека за лъчелечение на деца, при които се налага анестезия. Касата ще настоява и за по-високи цени на пътеките за тромболиза и тромбекстракция, прилагани при лечение на инсулт. 
    Отделна пътека ще има и за робот-асистирана рехабилитация при деца с ДЦП, но засега се планират едва две процедури, като от Касата ще настояват за увеличаване на цените и дните по пътеката.
    Повишаване на обемите и цените в НРД ще е обект на анекс между БЛС и НЗОК, като преговорите ще започнат през ноември. За целта обаче е нужно изясняване на финансовите параметри на държавния бюджет и в частност на бюджета на Касата за догодина.
    Припомняме, че в НРД, който ще се обсъжда дали да бъде отново с едногодишен хоризонт, се планира още личните лекари да не са длъжни да оповестяват на видно място личните си мобилни телефонни номера. Също така санкциите няма да се кумулират при еднотипни нарушения и при първа проверка. 
    Друга новост в текстовата част на новия договор е, че болниците да могат да „прехвърлят“ до 10 процента от леглата си от една клиника в друга от същия тип. Новост е и че приемащ лекар в болница вече ще може да бъде и без специалност.  

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Здравеопазване

Към началото

Следвай ни