Николинка Хинкова: „Амбициозно Габрово“ е организацията, която ни обединява

Nikolinka-Hinkova
Николинка Хинкова
За свършеното от РИЦ „Амбициозно Габрово“ през 2022 година е разговорът с инж. Николинка Хинкова.

„Организацията, която ни обединява, е Сдружението с нестопанска цел в обществена полза Регионален иновационен център (РИЦ) „Амбициозно Габрово” – заяви категорично Николинка Хинкова, негов председател, член на борда на директорите на „Мехатроника” АД, председател на настоятелството на Технически университет – Габрово. То е създадено в края на 2019 година, а неговата основна цел е подпомагане на микро-, малки и средни предприятия в община Габрово и в област Габрово. Членовете на Управителния съвет на РИЦ са: Николинка Хинкова, Таня Христова, Калоян Кашавелов, Петър Шандурков и Румен Колев.


-  Г-жо Хинкова, какви бяха приоритетите на РИЦ „Амбициозно Габрово“ през изминалата 2022 година?
- От началото на своето съществуване до настоящия момент сдружението е изправено пред много трудности. Основната от тях беше неосъщественото, заради COVID-19 мерките, предвидено програмно финансиране за създаването на регионални иновационни центрове. Но благодарение на фирми, организации и прозорливи личности, убедени в нуждата от такава организация, РИЦ продължи да съществува и се стреми да изпълнява целта си, за която е създаден.
Малобройният млад и ентусиазиран екип на РИЦ няма собствен офис и се радва и благодари за дарителския подслон от страна на фирми и организации за различните събития и за офис нуждите си.
РИЦ обединява общинска и областна администрации, Технически университет, няколко иновативни фирми, както и членската маса от фирми на Габровската търговско-промишлена палата.
- Какво успя да свърши „Амбициозно Габрово“ досега?
- Въпреки трудностите, свързани с финансирането, РИЦ вече има зад гърба си 3 пълни години, през които сдружението формира екип, популяризира дейността си сред фирми и организации на национално и европейско ниво, партньор е и по два европейски проекта.
С проект „InnoForward“ РИЦ е част от мрежата Enterprise Europe Network (EEN) с достъп до широка Платформа за подпомагане на фирмите в тяхната комерсиализация – за намиране на международни бизнес партньорства и достъп до финансиране; Проект ARIES4, чрез който РИЦ е част от схема за сътрудничество и обмяна на поток от знания между основните участници в стратегиите за интелигентна специализация в регионите на ЕС.
Голям успех за сдружението през 2022 година е и оценката на проекта за Европейски цифров иновационен хъб, за който РИЦ получи Seal of Excellence и има голяма вероятност проектът да получи национално финансиране. Неговата основна цел е подпомагане на фирмите и администрацията в тяхната цифрова трансформация.
Благодарение на подкрепата на РИЦ габровска фирма успешно участва в каскадно финансиран проект по Хоризонт 2020 – за иновативен експеримент.
Тъй като споменавам само успешните проекти, нека читателите не се заблуждават, че всички проекти са успешни. Зад успехите се крие огромен труд по написването на много други проекти, с които не сме успели или пък е преминат минималният праг за финансиране, но поради липса на средства проектът не е финансиран.
- С кое от свършеното през изминалата година се гордеете най-много?
- С ентусиазъм и младежка енергия екипът на РИЦ и много доброволци дариха време, труд и организационен хъс за осъществяването на Гинес рекорд през 2022 година. Той е направен на територията на община Габрово и е за най-много излитания и кацания за 1 час. Рекордьорът е военният пилот Николай Калайджиев. Той даде добър пример на всички нас за самодисциплина, целеустременост, прилагане на теорията в практиката, самообладание – качества, необходими за постигането на всеки успех. Участниците в Иновационния лагер, организиран от Община Габрово, имаха щастието да се докоснат до харизмата на младия пилот. Нико е отличен мотиватор за стари и млади хора и им дава незабравим и пълен с адреналин пример как да преследват мечтите си. По време на едночасовия полет той демонстрира комбинация от технически познания, умения, голяма отдаденост, пълна концентрация, амбиция, хладнокръвие и др.
- Какви други инициативи бяха реализирани през 2022 г. с подкрепата на РИЦ „Амбициозно Габрово“?
- Сдружението подкрепя различни инициативи на фирми и организации. Пример за това е финансовата подкрепа от сдружението за поставяне на детски фигури до пешеходни пътеки в града по инициатива на Областна администрация.
Като дейност по кръгова икономика РИЦ стартира инициативата „Happy tube” - решение за намаляване на отпадъците от пластмаси. РИЦ брандира неодобрени за печат тубички, които са годни за използване. Тубичките са достъпни за всеки, който желае по иновативен и екологично съобразен начин да разнообрази корпоративните си рекламни материали.
Сдружението оказа и логистична подкрепа за инициативата на Дома на хумора по създаване на филмите „(не)Сметни богатства“ и за двете инсталации до сградата на бившия Текстилен техникум. РИЦ участва в организацията и спонсорството на чаптър от най-голямата лига в света на състезания с дронове – MultiGP. DHL FPVScape 2022 MultiGP Championship Qualifier тъй като счита, че подобни изяви мотивират младежите да се занимават с наука и техника, както и да оползотворяват свободното си време по полезен за тях начин.
РИЦ подкрепи разработването и инсталирането на станции за контрол на качеството на въздуха и на интелигентни кофи за разделно събиране.
- Какви са плановете на „Амбициозно Габрово“ за 2023 година?
- Основната ни задача през 2023 година е да продължим сближаването на междуинституциално ниво (образователна, научна и развойна дейност – регионална администрация - бизнес) с цел устойчивост и регионален просперитет.
През 2023 година всички в сдружението си пожелаваме здраве, за да успяваме с лекота във всички начинания, както и да имаме много осъществени идеи в подкрепа на фирмите от региона.

Военният пилот Николай Калайджиев постави рекорд на Гинес през 2022 година на територията на Габрово за най-много излитания и кацания за 1 час.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Технологии

Към началото

Следвай ни