Независимо от новите идеи на министър Караджов за тунела, строителството трябва да започне

Топ новина! Po-tseliya-p-t-Ruse---Makaza-p-tyat,-zasega,-e-dvulentov
По целия път Русе - Маказа пътят, засега, е двулентов
Няма никакви причини – технически (има готов проект) и юридически (Решение № 1248/07.12.2021 г. на ВАС), възпрепятстващи сключването на договор за строителство на тунел „Шипка" между АПИ и „Консорциум ПСВТ" с цени до 400 милиона лева

На 7 и 9 януари 2022 г. по БНТ министърът на регионалното развитие обяви, че замразява изграждането на тунела под връх Шипка поради:
1. Интензивността на движение на МПС в този район е много голяма и предвидените две ленти за движение са недостатъчни за дългия 3200 метра и широк 7 метра тунел.
Ако стане катастрофа в тунела, се блокира движението през Балкана.
2. Некадърен е проектът за тунел под Шипка – правим нов.
3. Има дело във ВАС с жалба от Обединение „Шипченски проход“, което не е приключило.
Западният обход на Габрово, изпълнен с европейско финансиране, е с дължина 21.1 км (с. Донино – с. Радецки в северния склон на Балкана), част от път Е85 – II клас – Европейски коридор № 9.
Последната фаза на Обхода е преминаване на билото на Балкана с тунел „Шипка“ (3200 м), започващ от село Радецки и завършващ в гр. Шипка, с дължина 10.5 км, включително подходите към порталите на тунела от север и юг.
Неверни са твърденията на министър Караджов за следното:
1. Ширината на двулентовия тунел не е 7 м.
По проекта параметрите на тунела са:
• Пътно платно – 8 м;
• Ширина на тунела – 9.5 м;
• Височина – 4.8 м.
2. За последния участък от 10.5 км има проект, съгласуван с АПИ. Част от него може да се види в сайта SKYSCRAPER-CITY – Обход на Габрово и тунел Шипка, страници 90 и 92.
3. Проектът не е „некадърен“.
Изпълнени са всички изисквания за осигуряване на безопасна експлоатация посредством системите:
• Електроснабдяване, включително аварийно;
• Осветление;
• Вентилация;
• Пожарна безопасност;
• Система за управление на движението;
• Комуникационна система;
• Видеосистема.
Тези системи са вече приложение и са в действие в тунела (520 м) под Бакойския баир и виадукта (360 м) с конзолно бетониране при езеро Синкевица.
Паралелно с основния тунел, по изискванията на ЕС, ще се изгради малогабаритен аварийно-спасителен тунел с напречни връзки.


Решението на министър Караджов се противопоставя на инженерните решения на професионалисти проектанти, пътни инженери, които са разработили всички проекти по Обхода на Габрово, одобрени от АПИ.
Ако приемем тезата на министъра за некадърен проект, това значи, че всички в АПИ трябва да бъдат уволнени. Чистачките могат да останат.
Безопасността на движение в тунела се осигурява със сложни системи за управление и безопасност, а не с увеличение броя на лентите за движение на МПС.
Пример за това са Алпите, където има 4200 км пътища и пътни тунели с две ленти.
Класически пример е най-дългият пътен тунел „Лаердал“ в Норвегия с дължина 24.5 км и 2 ленти.
Всичките тези решения на министър Караджов ще доведат до нищото. Ново препроектиране, нов конкурс за изпълнител, жалби и др., които пращат проекта в далечното бъдеще. Така че идеята на ПП „Продължаваме промяната“ да се изградят три тунела през Балкана в четиригодишния мандат е обречена на провал.
Невярно е твърдението на министър Караджов, че има висящо дело във Върховния административен съд. Комисията по защита на конкуренцията отхвърли жалбата на Обединение „Шипченски проход“ („Трейс груп холд“). Върховният административен съд с Решение № 1248/07.12.2021 г. също отхвърли жалбата на „Трейс груп холд“ и потвърди решението на АПИ за изпълнител на проекта за тунела: „Консорциум ПСВТ“.
В заключение: Няма никакви технически (има готов проект) и юридически (Решение № 1248/07.12.2021 г. на ВАС) причини, възпрепятстващи сключване на договор за строителство на тунел „Шипка“ между АПИ и „Консорциум ПСВТ“ с цени до 400 млн. лв. и започване на строителството.
Колкото до финансирането, считам, че то трябва да стане от бюджета. Правителството обяви, че досега всяка година са се крадяли и разпилявали по 8 млрд. лева и ще спре тази порочна практика. Няма да е проблем от тези нови приходи 5% да се отделят за тунел „Шипка“.
Приветствам намерението на министър Караджов, независимо от новите идеи, да се започне строителство, за да се печели време.
Затова предлагам следното:
1. Прокопаването и строителството на тунела е невъзможно преди да се построят подходите от север и юг до порталите му.
Това означава, че трябва да се построят най-напред двата пътя от север и юг, за да може да се извозва изкопаната земна маса от тунела.
2. Тогава АПИ може да сключи договор с „Консорциум ПСВТ“ за строителство на двата подхода (без тунела) и да се строят.
3. Възлага се ново проектиране на тунела при следните условия:
• Запазва се тръбата с ширина 9.5 м – 2 ленти, посока север-юг;
• Аварийно-спасителният тунел се преработва, като му се увеличава сечението до ширина 9.5 м – 2 ленти, посока юг-север.
4. При завършване на препроектирането на тунелите се сключва нов договор с „Консорциум ПСВТ“ и продължава строителството на всички участъци до завършването на 10.5 км нов път през Балкана.
Нереална е идеята пътят Е85 Велико Търново – Габрово да се рекоструира от 2х1 ленти във вариант 2х2 ленти, почти като скоростен път. Това може да стане с цената на стотици милиони и след много години. Този път минава през силно пресечен терен и с не много средства може да се подобрят тесните му места. На първо място трябва да се направи обход на град Дряново. На стръмните участъци могат да се направят три ленти за движение на МПС.
Реалната програма на пътното строителство за Централна Северна България до 2030 година е:
1. Ускорено строителство и въвеждане в експлоатация на тунел „Шипка“;
2. Бързо проектиране и строителство на скоростен път Русе – Велико Търново;
3. Модернизация на Е85 Велико Търново – Габрово, описано по-горе;
4. Проход на Републиката поради добрите теренни условия – реконструкция във вариант скоростен път 2х2 ленти.

Информация за извършени проучвания, в т. ч. японското и технически проекти - тук!

Предложение за обявяване тунела под Шипка за приоритет №1 на Габрово - тук!

Предложение за създаване на Междурегионален координационен съвет за тунела под Шипка - тук!

"Нашето ПО-ГОЛЯМО Габрово" пише за тунела на Борисов - тук!

Бойко Борисов обеща строителството на тунела да започне през 2014-та - тук!

Среща при Гагаузов за тунела под Шипка - почти във всички вестници и сайтове, но и тук!

 

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Тунелът

Към началото

Следвай ни