Проф. д-р Костадин Гърдев: “На баскетбола дължа много - ако не бях спортист, нямаше да стана и доктор на науките”

Проф. д-р и. н. Костадин Гърдев е роден на 6 февруари 1941 г. в с. Поликраище. Завършва ТМЕТ “Д-р Никола Василиади”. Изявен състезател по баскетбол. Като ученик играе в юношеския и мъжки отбор на Габрово.  Завършва ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, специалност история. Играе в университетския отбор и в “Етър” – Велико Търново. Републикански съдия по баскетбол.
Проф. Костадин Гърдев работи в Института по история при БАН (нова и най-нова история). Преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”. Автор на пет монографии: “България и Унгария 1923-1941 г.” (1978 г.), “Македонски патриотически организации в Канада”. Като изследовател се интересува от въпросите на българската емиграция: “Българската емиграция в Канада”, “Българските общности в Чехия и Словакия” (2004 г.). Пред издаване е “Българската колония в Унгария след 1944 г.”. Съавтор на “Алманах за българските национални движения”, “История на България”, т. 9, издание на БАН, който излиза в края на годината и др.

Повече...