Маргарита Доровска: „Домът на хумора е ключов партньор в голяма европейска инициатива“

Препоръчана! 	През изминалата седмица - от 16 до 20 октомври, Домът
Маргарита Доровска: „Домът на хумора е ключов партньор в голяма европейска инициатива“
През изминалата седмица - от 16 до 20 октомври, Домът на хумора и сатирата се насели с 30 представители на 11 държави, които работиха активно заедно. Това беше първата среща от международен проект по въпросите на изкуството, хумора и интеграцията.

НАДЕЖДА ТИХОВА

През изминалата седмица - от 16 до 20 октомври, Домът на хумора и сатирата се насели с 30 представители на 11 държави, които работиха активно заедно. Това беше първата среща от международен проект по въпросите на изкуството, хумора и интеграцията. Неговото заглавие е „Прекрачване на граници: да се смееш в лицето на страха“ и се финансира от програмата на Европейския съюз „Творческа Европа“. Проектът се ръководи от TILLT – шведска организация в Гьотеборг, в партньорство с културни оператори от 11 държави: България – Дом на хумора и сатирата, Холандия, Сърбия, Словакия, Хърватия, Гърция, Ливан, Сирия, Палестина, Турция и Германия. Срещата в Габрово послужи за дискусии и подготовка на дейностите по проекта, както и за обмен на информация и вдъхновение. Проектът включва дейности до 2020 година като Домът на хумора и сатирата отговаря за случващото се в България. Повече за проекта и за първата среща в Габрово разговаряхме с директора на ДХС Маргарита Доровска.

- Вие сте домакин на първата среща по този мащабен проект. Какво се случи на нея?

- За нас е изключително ценно, че първата партньорска среща се случва именно в музея „Дом на хумора и сатирата“. Ние сме ключов партньор от гледна точка на това, че до момента такива големи европейски инициативи с множество партньори са използвали различни средства, за да реализират социални, икономически, политически, културни събития. Но хуморът се появява за пръв път като потенциален инструмент, средство. За нашите партньори беше изключително ценно да знаят, че има един музей, един културен институт, който с годините е работил изцяло в сферата на хумора.

- Какви са целите на проекта и какви дейности са предвидени по него?

- Целта на проекта е да се обърне към темата за страха, за властващия страх навсякъде в Европа и навсякъде в света, който е свързан с прекрачването на граници. Както физически, така и метафорично прекрачване на граници. Движението на големи групи от хора, смесването на общности, които не са свикнали и не знаят как да живеят заедно. Много често има такива, които са напълно нежелани от местното население. Разбира се тук влизат и традиционни групи, които с времето в дадена държава не са интегрирани. Става дума основно за страха от другия, от различния.

„Прекрачване на граници: да се смееш в лицето на страха“ е платформа за творческо проучване и обществено развитие на основата на изкуството, в която европейски и близкоизточни творци изследват въпросите на миграцията, междукултурния конфликт и диалог, изграждането на сплотеност чрез създаване на нови художествени произведения. Ще работим заедно с творци, които ще пътуват, ще бъдат в различни държави, ще предложат свои интерпретации и коментари, свой прочит на темите, но ще работят и с различни групи, често противопоставящи се едни на други. Хуморът е естетическият подход, а участващите изкуства са методите, които се използват, за да направляват диалога и сътрудничеството между мигрантските и приемащите общности. Дотук всичко се случи в камерен формат само между нас. Целта е да се опознаем, да видим кой какво прави. Идеята е във времето това да излезе и в публичното пространство. Сега видяхме като пример две театрални постановки, една акция с куфари. Акцията например беше много любопитна. Част от участниците бяха подготвени да дойдат в залата със своите куфари, с които са пътували до Габрово, като в тях сложат различни вещи - книга, лекарства и дори бельо. Събраха се 6-7 куфара. Всеки трябваше да отвори своя, да започне да подрежда нещата си, а в това време всички останали можеха да вземат неща от куфарите и да ги слагат в друг куфар. Всеки трябваше да пази собствените си вещи. Това продължи около 5-10 минути, след което куфарите бяха затворени. В тях конфигурацията вече беше напълно различна и участниците говориха за това как са се чувствали. Както притежателите на куфарите, така и другите, които бяха наблюдатели споделиха своите чувства. Метафората е ясна, но усещането за навлизане в чуждото или опитът да запазиш своето лично пространство... Успяхме да го усетим и то е много по-малка част от ситуация, в която пътуваш с куфар и в него е всичко, което имаш.

- Какви са участниците в срещата по професии?

- Сред тях има журналисти, режисьори, актьори, писатели, художници и културни мениджъри. Има и двама научни партньори, тъй като темата за човешките права стои като научна, а от друга страна другата научна тема е хуморът. Имаме двама страхотни партньори от Гърция и Хърватия, които се занимават именно с това – да изучават социалните условия при смесването на групи и как това да се случва по мирен начин и да запазва правата и достойнствата на всички участници в социалния процес.

- Колко време ще продължи проектът и предвиждат ли се публични изяви?

- Проектът продължава четири години. Предвидени са творчески резиденции, пътувания на творците в различни държави, създаване на нови творчески проекти в резултат на това пътуване, конференция за представяне на научни изследвания и наблюдения по проекта, финална публикация и доста амбициозна стъпка – да се анализират методите, по които се работи в рамките на този проект, адресирайки конкретно този проблем за страха и да видим дали от тях можем да извадим подход, с който да се работи и по други конкретни теми отново със средствата на хумора и изкуството.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни