Дарителската кампания за паметник на д-р Никола Василиади среща силна подкрепа

Топ новина! CHlenove-na-Sdruzhenie-s-nestopanska-tsel-„Fond-200-godini-d-r-Nikola-Vasiliadi“
Членове на Сдружение с нестопанска цел „Фонд 200 години д-р Никола Василиади“
Андриан Новаков е скулпторът, който ще реализира идеята

На поредна среща-дискусия на 16 февруари, организирана от учреденото в края на миналата година Сдружение с нестопанска цел „Фонд 200 години д-р Никола Василиади“, бе представен идеен проект на фигурална скулптурна композиция на благодетеля. Представители на държавната и местна власт – областният управител Кристина Сидорова, зам.-кметът арх. Николай Меразчиев, главният архитект на Община Габрово - Люция Декова, на бизнеса, културни институти, благотворителни организации и бивши възпитаници от различни поколения на известното Техническо училище, днес Професионална техническа гимназия - ПТГ, откроиха идеята за следовност с ознаменуване паметта на д-р Никола Василиади. И още желанието на „Василиадевци“ за почит и дълг към завета на благодетеля - родолюбец за откриване на училище в Габрово, поставило основата на българската традиция в техническото образование.

Срещата откри бившият кмет на Габрово Николай Дачев, зам.-председател на Фонда с призив „Да помним и следваме делото на благодетеля. Годините ни в училище бяха най-хубавите. Техникумът ме направи и инженер. Чувствам удовлетворение, че всички, които сме учили в него сме благодарни. Техникумът ни даде път в живота“.

Ренета Колева, председател на Фонда, възпитаник и учител в ПТГ припомни, че изпълнил своя дълг на патриот и лекар д-р Никола Василиади до края на живота си остава радетел на освободена България. На Габрово той завещава най-ценния си капитал. На 10 юни 1881 г. със завещание упълномощава Евлоги Георгиев и д-р Георги Атанасович от негово име и с негови средства „ да се основе и поддържа в Габрово, родното място на моя баща, едно политехническо училище, според както средствата позволяват или пък едно занаятчийско училище, което да носи името ми … и прихода на имота ми да бъде всякога назначаван за училището”.

Първата задача на новоучредената организация „Фонд 200 години д-р Никола Василиади“ - подчерта Ренета Колева, редом със съхраняване и популяризиране паметта за живота и делото на д-р Никола Василиади, патрон на Техническото училище, е и изграждане на негов монумент в двора на гимназията с дарителски средства.
Добро начало постави първият дарител Стефан Моров, възпитаник на техникума, който получи дарителско свидетелство от Ренета Колева за щедрост от 10 000 лв.