Жените са 52% от населението, но само 24% от народните представители и 15% от кметовете на общини

Водеща! M-zhete-v-B-lgariya-namalyavat
Мъжете в България намаляват
Осем са кандидатите за кмет на Габрово

Борбите, успехите и историите на жените отсъстват от учебното съдържание, от градската среда и от политическия дневен ред.
    Това провокира кампанията ТЯ е ТУК на Фондация „Екатерина Каравелова“, която иска да даде гласност на проблемите и нуждите на жените и да насърчи предприемането на конкретни действия на местно ниво.
     От 26 до днес на различни места в Габрово има разположени QR кодове върху паметници, изобразяващи фигури на жени. Сред тях много малко са тези, които са посветени на реални исторически личности (като паметната плоча на д-р Тота Венкова например), защото такива просто липсват в градската среда, казват от фондацията. 

rajdaemost

Повечето представляват скулптури или скулптурни композиции, които включват анонимен женски образ – майка, работничка, муза.
    QR кодът води към специална страница на уебсайта на Фондация „Екатерина Каравелова“, където всеки може да се запознае с доклада „Гласовете на жените в България” и историите на 42 истински жени от цялата страна.