­Цветана Кюмюрджиева: Посоката, по която върви Математическата гимназия е иновативна, с много успехи и постижения

Топ новина! ­TSvetana-Kyumyurdzhieva
­Цветана Кюмюрджиева
За отличното представяне на дванадесетокласниците на държавните зрелостни изпити и седмокласниците на държавното външно оценяване, за постигнатите призови места на международни олимпиади и състезания, за дейността на новия СТЕМ център, за иновативните методи, които се използват в училището, разказва Цветана Кюмюрджиева, директор на , 

­- Как се представиха на държавните зрелостни изпити дванадесетокласниците?
- Дипломирахме поредния успешен випуск за гимназията. Пет ученици получиха пълна шестица на държавния зрелостен изпит по математика и още отлични оценки на избраните от тях профилиращи предмети. Много добър е средният успех на ДЗИ по български език и литература. Повече от половината от учениците завършиха гимназията с отлични дипломи. В годините, прекарани в гимназията, този випуск имаше достойно присъствие, участваха в различни младежки инициативи, форуми, конкурси, олимпиади, състезания и празници на гимназията. Печелиха награди, радваха ни. Емблематична личност от този випуск е Мартин Копчев, който няма нужда от представяне, удостоен с почетния знак на гимназията като отличник на випуска. Негови подгластници са Яна Василева и Цветомир Бонев, които имат също значими постижения на националните кръгове на няколко олимпиади - информатика, информационни технологии, философия, лингвистика.
Гордеем се и с резултатите от националните външни оценявания на учениците от 7 и 10 клас, които получиха високи резултати и на двете изпитвания по БЕЛ и математика. Резултатите на седмокласниците са няколко пъти по-високи от средните за областта и за страната. Получените резултати не са самоцел, а резултат от последователна, цялостна и задълбочена подготовка, гарантираща качествено образование.
- Къде ще продължат образованието си най-изявените?
- Всички ученици имат успех, с който са конкурентни кандидати в елитните и най-желани университети и специалности като компютърни науки, софтуерно инженерство, архитектура, медицина, стоматология, фармация и др. На предварителните изпити в университетите голяма част от учениците получиха отлични оценки и се записаха веднага след диполомирането си. Около 20% от тях ще продължат обучението си в елитни университети извън страната - в Германия, Холандия, Дания и др.


- През изминалата година какви успехи постигнаха вашите ученици в олимпиади, национални и международни състезания?
- Юбилейната за гимназията година, също като предходната премина под знака на ученическите победи на национално и световно ниво и е свързана с радостта, която ни донесоха нашите златни деца. И тази година вложихме много старание за качествено обучение и възпитание, за осигуряване на задълбочена подготовка по всички учебни предмети и екипност в работата ни. Най-значими постижения извоюваха Мартин Копчев - лауреат на национален кръг на олимпиадата по математика и лауреат на националната олимпиада по информатика, сребърен медалист от международната олимпиада по математика, сребърен медалист от Балканската олимпиада по математика в Кипър, златен медал по информатика на Жаутиковска олимпиада по математика, физика и информатика и още много награди и отличия от национални и международни олимпиади и състезания, Ясен Пенчев - първо място на националния кръг на олимпиадата по математика, сребърен медал по информатика на Жаутиковска олимпиада по математика, физика и информатика, златен медал на Австралийското математическо състезание и още много отличия, Рая Шикова - бронзов медалист на Балканската олимпиада по математика, отлично представяне на националния кръг на олимпиадите по физика и по астрономия, Михаил Михалев - първо място в група "C" на национален кръг на олимпиадата по информатика, Светослав Пенков и Денислав Манев - отлично представяне в национален кръг на олимпиадата по информатика, Вяра Желязкова - второ място в национален кръг на олимпиадата по техническо чертане, Добромир Досев - трето място в национален кръг на олимпиадата по техническо чертане, Теодора Христова - четвърто място в националната олимпиада по техническо чертане, Александра Молдованова, Виктория Кънчева и Денислав Марчев - отлично представяне на националния кръг на олимпиадата по техническо чертане, Елизабет Цуцова - отлично представяне на националния кръг на олимпиадата по английски език. Имаме още много отличия на национални и международни състезания и конкурси.
Природоматематическа гимназия със своите значими постижения продължава да подрежда Габрово на първите места на престижни международни и национални олимпиади и конкурси. В годината, в която отбелязваме половинвековния юбилей на гимназията, сме горди със забележителните постижения на нашите ученици, които не са самоцел, а утвърдени в годините, резултат от упоритата работа на целия екип от педагогически специалисти.
- Колко ученици приемате в пети клас тази година?
- В гимназията се осъществява държавен план-прием за учениците от 5 клас и техният брой се регламентира в Наредбата за организация на обучението и се утвърждава от началника на РУО - Габрово. Тази година вече е осъществен приемът на 26 ученици в една паралелка. Всички ученици са записани и свободни места няма.
- През годината по какви програми и проекти работи вашето училище?
- Продължават всички наши инициативи, които вече са се доказали като успешни и не са малко проектите и програмите, по които работи гимназията. Продължаваме с обучението на учениците по проекта за иновация, с който преди четири години гимназията бе включена в списъка на иновативните училища в България. И през следващата учебна година ще разширим дейността си чрез новия проект, с който училището ще продължи да работи като иновативно. Акцентът в обучението е върху усвояване на нови знания и умения с практическа насоченост в областта на компютърните науки и личностното развитие на учениците. По национална програма „Иновации в действие“ за трета поредна година гимназията участва в обмен на добри иновативни практики с различни иновативни и неиновативни училища от страната, като посреща партниращите училища и представя дейността си. По национална програма на МОН „Ученически олимпиади и състезания“ за работа с талантливи ученици се осъществява подготовка за участие в ученическите олимпиади и състезания. Учениците усвояват голям набор от практически умения, задълбочени знания по задължителните общообразователни предмети и се чувстват пряко ангажирани и отговорни към собственото си образование. През тази учебна година се откри и активно функционира СТЕМ центърът, създаден по НП на МОН, проектът за вътрешен интериорен дизайн на гимназията и други. Спечелихме проект по "Еразъм" и екип от 6 учители ще пътува в началото на месец септември до Ирландия.
- Гимназията е иновативно училище, какви иновативни методи прилагате?
- Основна цел на въведената иновация е подобряване на резултатите на учениците чрез активното им включване в съвременен учебен процес, адаптиран към техните интереси. Като иновативно училище гимназията се стреми да развива изобретателността и уменията на своите ученици, комбинирайки професионално предадени знания, организационни методи и дигитални ресурси. Въведената иновация и съпътстващите я промени на организацията и методите на преподаване в учебния процес подкрепят тази визия. Учениците се нуждаят от промяна и тя е свързана с усъвършенстването на дигиталната им култура - тази потребност е „подсказана“ от самите тях. Иновациите са във въвеждането на нови учебни предмети и учебни програми, интердисциплинарния подход, модули по природни науки, личностно развитие и развитие на социална и емоционална интелигентност, изграждане на умения за работа в екип, работа с ученици от различни паралелки едновременно.
Гимназията за четвърта поредна година е включена в списъка на иновативните училища в България. Подбрани са дигитални средства, разработени са нови учебни програми и годишни разпределения за иновативните часове, създадени са учебни материали в помощ на образователния процес. Въведени са нови иновативни учебни предмети в областта на компютърните науки с избираеми от учениците модули, адаптирани към техните интереси. Използват се разнообразни методи на обучение и технологии, съобразени с възрастта на учениците и темата на урока чрез ролеви игри, моделиране, учене чрез игра, работа по групи. Акцентът е върху усвояване на нови знания и умения с практическа насоченост в областта на информатиката. В резултат на работата в часовете има краен продукт - конструират се самостоятелни автентични проекти и има поле за изява на творческия потенциал на учениците. Чрез създадената иновативна подкрепяща среда и иновативно модулно учебно съдържание в гимназията провокираме аналитичното и креативно мислене, като по този начин отговаряме на съвременните изисквания в ИТ сферата за придобиване на реална практическа насоченост на обучението и интегриране на учащия, бъдещия млад човек в обществото, за формиране на автономни личности, уважаващи другите, владеещи полезни компетентности. Като иновативно училище през месец март гимназията бе домакин на среща за обмен на добри иновативни практики по Национална програма „Иновации в действие“ на МОН съвместно с иновативната морска гимназия във Варна и неиновативните училища - Математическа гимназия - Ямбол и Професионалан гимназия по строителство - Велико Търново. Екипите са съставени от директори, учители и ученици в партниращите си училища. През трите дни се акцентира върху професионалното сътрудничество, споделяне на добри иновативни практики, развитие и разпространение на иновации в образованието. В програмата са включени посещения на открити уроци в иновативните часове. Наблюдава се работилница по създаване на игри, роботика и програмиране на Scratch, компютърна графика с CorelDraw и др.
Съвместната работа включи поредица от представяния и дискусии между екипите и предложения за развитие. През месец юни 2022 г. гимназията представи с презентация своя проект за иновации на областния форум по програмата, като сподели добри иновативни практики - практическо приложение на теоретичните знания и работата с разнообразни софтуерни програми.
- Помага ли за това новият СТЕМ център? Каква е неговата роля?
- Да, считам, че изграденият СТЕМ център и кабинетите по природни науки са наистина със съвременна визия и обурудване, харесват се от учениците и им помагат в практическото обучение по информатика и информационни технологии, в иновативните часове по дигитални и софтуерни науки, както и в часовете по природни науки. Те са част от цялата съвременна визия, която е създадена в гимназията.
- Чествахте 50-годишнината от създаване на гимназията, как преминаха тържествата?
- През цялата година периодично се провеждаха различни по съдържание и обхват мероприятия с активното участие на ученическия съвет и училищното настоятелство. Проведе се национален литературен конкурс, конкурс за рисунка, конференция по математика, форум по природни науки, ден на езиците, представяне на СТЕМ центъра, концерт и още много стойностни и запомнящи се събития, които сплотиха училищната общност и за пореден път потвърдиха правилната посока, по която върви гимназията - иновативна, с много успехи и постижения, с активното участие на всички участници в образователно-възпитателния процес.
- Отсега предвидили ли сте нещо ново и интересно през новата учебна година?

- Мисля, че предстои една интересна година, в която ще продължим със събитията, посветени на половинвековния юбилей на гимназията. Ученическият парламент в гимназията е много активен и креативен, с много идеи и желание за реализация. Разбира се, с подкрепата на целия екип - педагогически специалисти и родители.
Приоритет в дейността ни продължава да бъде утвърждаването на професионалната паралелка "Системно програмиране", която тази година за първи път проведе успешно своята практика в пет софтуерни фирми. Удовлествореността, която споделиха екипите на тези фирми, ни радват и мотивират. Софтуерната индустрия вече е структуроопределяща за българската икономика, а едно работно място в сектора е фактор за откриването на няколко работни места в други отрасли. Учениците, които ще завършат тази специалност, придобиват знания и умения за работа със системен и приложен софтуер, проектиране и изработване на Web сайтове с помощта на съвременни програмни езици, разработване на интернет приложения и поддържане на компютърни мрежи, създаване и използване на компютърна графика, което им дава възможност още отсега да се реализират като софтуерни специалисти в различните области на компютърните науки. Останалите профили по които се осъщетвява държавен-план прием са утвърдени в годините, успешни и переспективни за професионалната реализация на учениците.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от 50 години ПМГ

Към началото

Следвай ни