Техническият университет разработи модели за широколентов Интернет

	Техническият университет – Габрово заедно с Министерството на транспорта, информационните
Техническият университет разра
Техническият университет – Габрово заедно с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, бе партньор в европейския проект „Развитие на широколентовия достъп в слаборазвитите райони в Югоизточна Европа”.

В проекта участват още 8 държави – Словакия, Австрия, Македония, Унгария, Словения, Сърбия, Румъния и Гърция. Общото финансиране е 1 349 000 евро, като 15% е съфинансирането от всяка държава.
Главната цел на проекта е да се изгради, улесни и стимулира използването на широколентовия достъп в слаборазвитите – селски райони в Югоизточна Европа. Изграждането на широколентовата интернет ифраструктура трябва да бъде осъществена чрез публично частни партньорства. Основната цел е до края на 2015 година да се осигури възможност за оптична връзка до 20% от домакинствата в близост до домовете им със скорост над 20Мb/s.
В рамките на проекта са разработени 15 модела на публично частни партньорства в зависимост от бързината на широколентовата инфраструктурата – основен интернет достъп, бърз интернет достъп и свръх бърз интернет достъп със скорости на връзката над 100 Mbit/s.Девет от разработените модели ще бъдат демонстрирани в 4 пилотни области: Патра (Гърция), Македонска Каменица (Македония), Аждовчина (Словения) и Алба Юлия (Румъния). 

В първия период на проекта беше извършен анализ на интернет покритието в България. Установено бе, че от съществуващите у нас 5047 малки населени места, в 116 от тях има повече от два доставчика на интернет; 228 села имат два доставчика на интернет; 708 села имат един доставчик на интернет, а в 3997 няма нито един.

Перспективите на страната са да бъдат изградени в най-скоро време интернет-мрежи във всички населени места. В Технически университет - Габрово бяха проведени два информационни дни, на които бяха представени тези факти подробно с презентации.
България е на осмо място в света по скорост на Интернет. Челната тройка е оглавявана от азиатски държави, лидер е Хонконг с 54.1 Mbps, следван от Южна Корея и Япония. След тях са Латвия, Румъния, Белгия и Швейцария. Бързият Интернет в България е един от малкото инфраструктурни показатели, по които тя е на челните места в световен мащаб и това е факт през последните няколко години.
Последната конференция по проекта беше проведена през декември в Брюксел (Белгия). На конференцията бяха дискутирани бъдещите задачи за изпълнение в пилотните области, а именно реализация на разработените в рамките на проекта модели на публично частни партньорства за изграждане на интернет инфраструктури.
Работата на ТУ Габрово по проекта е отразена в 5 отчета, които са предоставени на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с цел използване при подобряване на интернет инфраструктурата в България.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни