Таня Христова: Водоснабдяването на селата продължава да е приоритет

Топ новина!
След като Община Габрово водоснабди от язовир „Христо Смирненски“ селата в посока Севлиево, вече са асфалтирани и част от настилките в тях

През изминалия мандат успяхме да реализираме много важна и мащабна инвестиция във водоснабдяването на голяма група села, като ги присъединихме към водоподаването от язовир „Христо Смирненски“, в резултат на което жителите им не страдат от безводие. Това са селата Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армени, Здравковец, Влайчовци, Драгановци, Музга и Яворец. 
За тази инвестиция беше отпуснат финансов ресурс от държавния бюджет през 2020 година, по време на третото правителство на Бойко Борисов.   

Извършена е и реконструкция на водопроводната мрежа на съставните села на кметство Кметовци и допълнително водоснабдяване на Харачери.
 
След като Община Габрово водоснабди от язовир „Христо Смирненски“ селата в посока Севлиево, вече са асфалтирани и част от настилките в тях.

През този мандат, въпреки липсата на подкрепа от страна на държавата, успяхме да насочим ресурс и за благоустрояване на малките населени места – улици в селата Драгановци, Копчелии, Армени, Здравковец, Борики, Гергини, Гарвани, Гъбене, Музга, Поповци, Велковци, Зелено дърво, Яворец и др.