Таня Христова: Продължаваме инвестициите в екологични автобуси, нови паркове и енергийна ефективност

Топ новина!
Габрово ще става все по-зелено и по-чисто място

Последователните ни усилия за трансформация на обществения транспорт в Габрово започнаха да дават резултати. От 2021 година по маршрутите на транспортната схема на Габрово се движат общо 14 нови екологични автобуса, три от които са електрически. Транспортът е само част от общите усилия за превръщане на Габрово в зелена и иновативна община. 
С пилотен проект изградихме подземни площадки за умно сметосъбиране на ул. „Дунав” и ул. „Аврам Гачев”. С тях  площадките за подземно събиране на отпадъци в Габрово стават единадесет. Всички те са оборудвани с подземни съдове за рециклируеми и за биоразградими отпадъци. Предстои до края на 2023 г. да бъдат изградени и площадките на ул. „Никола Балканеца“ и ул. „Кирил и Методий”. Изградихме и четири площадки за споделено компостиране.

В Габрово вече има и online платформа GREEN.GABROVO, която дава възможност за проследяване на чистотата на въздуха в различни точки на града и за мониторинг на околната среда. 
В годината на тежка енергийна криза  успяхме да модернизираме уличното осветление, което ни осигури сериозен процент икономия и допринесе за решаване на проблема с остарялото и често дефектиращо улично осветление. Допълнително бяха осветени над 30 от ключовите пешеходни пътеки в Габрово. 

Габрово ще става все по-зелено и по-чисто място чрез инвестиции в:

•  Закупуване на нови електробуси, изграждане на зарядни станции; система за електронно таксуване в обществения транспорт; Въвеждане на система за споделено ползване на електрически велосипеди
•  Благоустрояване на парк Баждар - велопарк, зони за скокове, трасета за спускания, детски полигон, спортна площадка за баскетбол;
• Нов парк до църквата „Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“;
• Ежегодно провеждане на УЗАНА Поляна Фест
• Интелигентна система за подземни контейнери; Инсталация за биоразградими отпадъци
• Нова механизация; Нови площадки за разделно събиране на битови отпадъци и повторна употреба
• Подкрепа за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд с ресурс от Плана за възстановяване и устойчивост 
• Енергийно обновяване на сградите на Община Габрово и Музей Дом на хумора и сатирата
• Развитие на Центъра за енергийна ефективност чрез комплексни услуги в подкрепа на гражданите (www.cee.gabrovo.bg
• Проекти за инсталиране на ВЕИ върху покриви на общински сгради; разширяване на системата за интелигентен сграден мениджмънт чрез включване на общински сгради