С какво ще запомните отиващата си 2023 година?

Novata-godina-se-posrescha-s-novi-nadezhdi
Новата година се посреща с нови надежди
Очкаванията си за 2024-та споделят Росица Йонкова, Даниела Йорданова, Светослав Славчев, Жанета Кирчева, Николай Григоров

Росица Йонкова

Росица Йонкова, 

Областен координатор на КНСБ:

"Отминаващата си 2023 година ще запомня с предизвикателства, трудности и динамичен личен и работен ритъм. Годината беше наситена с напрежение и протести на артисти, музейни работници, библиотекари, миньори, енергетици, на работещите в АСП, АПИ, „Национално тол управление”, „Пожарна безопасност и защита на населението”, ИА „Борба с градушките”, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултура, НОИ, ДА „Архиви”, НАП, БНР, а нашия синдикат оказа необходимата подкрепа на хората на наемния труд за техните справедливи искания за увеличение на заплатите. Инициирахме преговори за сключване на колективни трудови договори, блокирахме кръстовища и направихме протестно автошествие в София. Анкетното проучване за стреса на работното място, което реализирахме в региона, показа, че стресът и напрежението в работата са част от ежедневието на хората, а източниците им са огромният обем на възложена работа и кратките срокове. Това за мен е показателно, защото наред с преодоляване обедняването на хората, трябва да се работи и в тази посока, за да има работоспособни и мотивирани работници и служители, а оттам и да се постигне по-висока резултатност в работния процес. Благодаря на семейството ми, че ме подкрепят в начинанията!

Очаквам новата 2024 година да е по-трудна за всички ни в икономически и социален аспект. В новия бюджет неудовлетворени остават исканията за увеличение на заплатите в спешната помощ, здравните инспекции, детското и училищно здравеопазване, АСП, НОИ, ГИТ, музеи, библиотеки, градския транспорт, земеделието. Надявам се управляващите да чуят исканията на работниците и служителите - за сигурност, бъдеще за семействата и достойни доходи. Дано постепенно започнем да възвръщаме покупателната си способност и да имаме малко повече спокойствие в дните си. Пожелавам здраве и благополучие за всички и нека имаме повече време за любимите си хора.

Даниела Йорданова

Даниела Йорданова, 

председател на СРС „Подкрепа":

"2023 година за мен беше изпълнена с много събития и мероприятия, като най-значими от тях са провеждане на XI-я конгрес на КТ „Подкрепа“ за избор на Президент и вицепрезидент, както и провеждане на отчетно-изборна конференция на СРС на КТ „Подкрепа“-Габрово, на която членовете на синдиката в региона ми гласуваха отново доверие и припознаха в мен човека, който и занапред ще ги защитава и устоява техните трудови и социални права през следващите 4 години.

Лично за мен остава и удовлетворението от благодарността на хората, които ни потърсиха и на които съдействахме да разрешат проблемите си от различно естество – трудов конфликт, незаконно уволнение и предоставяне на информация, свързана с трудовия договор и Кодекса на труда.

На 15 декември тази година приключихме дейностите по проект „Хоризонти“, като проведохме обучение на 40 безработни лица по специалностите „Икономика и мениджмънт“ и „Селски туризъм“.

Годината се беляза и с многобройните протести, както в страната, така и на местно ниво за постигане на по-високи възнаграждения в различните сектори – НОИ, НСИ, АСП, ЦСМП, бранш „Култура“ и др.

През 2023 г. успяхме да договорим по-високи трудови възнаграждения за служителите в ЦСМП, конкурентни на заплатите на колегите им в страната, за което искам да благодаря на д-р Георги Шандурков и г-жа Татяна Петрова – председател на синдикалната ни секция към ЦСМП-Габрово, за добрия и конструктивен диалог в полза на всички служители в центъра и филиалите към него.

Учителските заплати се увеличиха с 15%. Това става по силата на Aнекс към Kолективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, който беше подписан от министъра на образованието и науката Галин Цоков и социалните партньори. Увеличението влезе в сила със задна дата - от 1 януари 2023 г.

За служителите в Община Габрово КТ „Подкрепа“ договори 15% увеличение на работните заплати от 01.07.2023 г. - най-висок процент за последните 3-4 години.

Служителите в РЗОК И РЗИ получиха 20% увеличение на работните заплати, след проведени протести през 2023 г., инициирани от КТ „Подкрепа“ и подкрепени на местно ниво.

Заплатите на членовете ни в „Детско и училищно здравеопазване“ достигнаха 1520 лв. Заплатите на служителите в НОИ се вдигнаха с 30%, след проведения национален протест.

Очакваме и ръст на заплатите в културните институти със задна дата - с 8% за 2023 г. и ново увеличение за 2024 г. Предстои да отвоюваме и увеличения за служителите в НСИ, АСП, АГКК и за всички структури, на които заплати не са увеличавани през 2023 година.

През 2023 КТ Подкрепа напомни, че ако пречиш на създаването на синдкат, вече си престъпник. В бр.67 от 2023 г. на “Държавен вестник” е обнародвано едно много съществено изменение на Наказателния кодекс. Става дума за чл. 174б, чиито разпоредби обявяват за престъпление всяка умишлено създадена пречка пред създаването на синдикална организация."