По стъпките на ВасилиадиЛука Велчов разведе габровци по стъпките на Василиади в Букурещ

Luka-Velchov,-vlyavo
Лука Велчов, вляво
Лука Франциск Велчов е роден на 8 октомври 1933 г. в село Дудещи Веки (Стар Бешенов), окръг Тимиш, Румъния, в родолюбиво банатско българско семейство. Завършва първоначалното си образование в родното село (1941-1945); след това отива да учи в Тимишоара.

Една година в престижния Колеж „Лога” от града, една година в Педагогическата гимназия, една година в 6-та гимназия в Тимишоара (1945-1948). През 1949 година е в Букурещ в известното Българско педагогическо училище (1949-1953). В същото, в което и великият Ботев е учил българчета и което е носело името на българския революционер и поет. Този период има изключително влияние върху младия банатски българин, дошъл да учи в голямата столица. Тук негов учител е известният Пирин Бояджиев - друга емблематична личност за българите и българщината в Румъния. На следващата година е приет в Букурещкия университет, специалност „Славистика и българска филология“ (1953-1958). Завършва отлично и веднага се връща в родното си село Стар Бешенов с мисия да научи младите банатски българи на литературен български език. В периода 1958-1959 г. е зам.-директор на гимназията в селото. Продължава на стр. 4Но спомените от Букурещ и съдбата го връщат обратно в големия град, където става учител в българското училище (1959-1961). В този период участва активно в разработването и издаването на учебниците по български език от II – VIII клас. Работи след това и в румънски училища, като учител по румънски и руски език. В продължение на осем години е директор на 91 гимназия в Букурещ (1961-1969). Учител по румънски и руски е в 72 гимназия, от 1969 г. до 1973 г. до пенсионирането си, през 1989 година, работи като учител по румънски в 199-та букурещска гимназия (1973-1989). Пенсионира се преждевременно “за да се отдаде на българската кауза в Румъния” - както сам споделя.През 1990 е основател на Българското Културно Дружество в Румъния и негов председател. Тази асоциация се разраства много и през 1992 г. става председател на Дружеството “Братство” на българите в Румъния, което има многобройни регистрирани в съда филиали: Асоциация “Седянка” в село Брънещ, близо до Букурещ; Асоциация ”Седянка” в Бъйлещ, окръг Долж; Асоциация “Дружба” в Бълени, окръг Дъмбовица; Асоциация “Заедно” в Търговище, окръг Дъмбовица; “Единство” от Констанца; “Единство” в Тимишоара; Асоциация “Христо Ботев” в Александрия; както и организации в Бръйла и Кълъраш и др. Също така, участва активно в учредяването на други организации на българите в Румъния, предимно в южната част и Молдова.Съгласно предвижданията на румънскката Конституция, започвайки от 1989 година, след промените, българското малцинство има свой представител в Парламента - депутат. В периода 1996-2000 г. този мандат е бил излъчен от “Братство”, с председател Лука Велчов. Но само след две години, през 1998, той е отстранен от тази длъжност и изключен от дружеството, вследствие вътрешни спорове и не само. В първите две години (1996-1998) успява да развива обаче богата публицистична дейност, предимно във вестника на дружеството – “Българска Зорница”, подготвя брошури и др. Заедно със свои привърженици се връща след това в Българското Културно Дружество в Румъния (2000), като секретар. Дружеството се разраства и се превръща в днешния Демократичен Съюз на Българите в Румъния (ДСБР). От тогава до днес, с малки прекъсвания, е председател на ДСБР, със седалище в центъра на Букурещ. За “Братство” почти нищо не се знае вече днес, 20 години след преломния момент. Всичко зависи от хората...От издателската дейност на проф. Велчов е редно да споменем следните заглавия:1. „66 легенди събрани от Лука Велчов“, 19962. „Букурещ – места и личности на българската емиграция през Възраждането“ (2007, на румънски език).3. „Свищовски възрожденци в Букурещ“, 20094. „Незабравените габровски възрожденци в Букурещ през XVIII – XIX век“ , 20125. „Букурещ отблизо – по пътеките на българските възрожденци и ...не само – 175 години от рождението на Васил Левски“. Издателство Waldpress - Тимишоара, 20136. „Букурещ отблизо – по пътеките на българските възрожденци и ...не само – научнопопулярен очерк“. Издателство Изток-Запад – София 2016Понастоящем работи върху две книги: 1. Шуменски възрожденци в румънските кяжества през XVIII- XIX век - Браила, Галац, Констанца, Бузъу, Кълъраш, Букурещ, Гюргево и Брашов - 2018.2. Европейски герой, оспорван от четири държави – Стефан Дуньов – 2018.По стъпките на Василиади.

С вълнуващо пътешествие до Букурещ завърши учебната година за група ученици и учители от ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово. Те преминаха по стъпките на патрона на своето училище д-р Никола Василиади (1822-1882) - лекар и възрожденски обществен деец, дарил средства за създаване и поддръжка на политехническо училище в Габрово. 
Незабравимо за всички бе посещението в Демократичния съюз на българите в Румъния и срещата им с учителя Лука Велчов (учител на румънски се казва професор). Големият родолюбец увлекателно разказа за именитите българи, свързани с Букурещ. Разходката и увлекателният разказ на учителя в стария Букурещ и докосването до българските светини от възрожденската епоха в хан „Габровене“, хотел „Трансилвания“ и други архитектурни бисери запалиха у всички възрожденския дух на родолюбие.
Проф. Лука Велчов подари на учениците изследователския труд „Букурещ отблизо. По пътеките на българските възрожденци и не само“. От името на своето училище габровци му подариха „Алманах от училище „Никола Василиади“ и сувенири.
За тридневния си престой, освен образователната разходка в стария град, василиадиевци посетиха парламента на Румъния, булеварда на посолствата, Природонаучния музей, Ботаническата градина, Букурещките терми, светлинното шоу на Букурещките фонтани. Главният ръководител - учител Красимир Иванов, получи благодарности за добрата подготовка и организация на екскурзията. А учениците със своето поведение и интерес показаха, че са достойни следовници на делото на благодетеля и големия родолюбец д-р Никола Василиади. Екскурзията бе част от планираните дейности в чест на 200 години от патрона на училището.


Лука Франциск Велчов е роден на 8 октомври 1933 г. в село Дудещи Веки (Стар Бешенов), окръг Тимиш, Румъния, в родолюбиво банатско българско семейство. Завършва първоначалното си образование в родното село (1941-1945); след това отива да учи в Тимишоара. Една година в престижния Колеж „Лога” от града, една година в Педагогическата гимназия, една година в 6-та гимназия в Тимишоара (1945-1948). През 1949 година е в Букурещ в известното Българско педагогическо училище (1949-1953). В същото, в което и великият Ботев е учил българчета и което е носело името на българския революционер и поет. Този период има изключително влияние върху младия банатски българин, дошъл да учи в голямата столица. Тук негов учител е известният Пирин Бояджиев - друга емблематична личност за българите и българщината в Румъния. На следващата година е приет в Букурещкия университет, специалност „Славистика и българска филология“ (1953-1958). Завършва отлично и веднага се връща в родното си село Стар Бешенов с мисия да научи младите банатски българи на литературен български език. В периода 1958-1959 г. е зам.-директор на гимназията в селото.
Но спомените от Букурещ и съдбата го връщат обратно в големия град, където става учител в българското училище (1959-1961). В този период участва активно в разработването и издаването на учебниците по български език от II – VIII клас. Работи след това и в румънски училища, като учител по румънски и руски език. В продължение на осем години е директор на 91 гимназия в Букурещ (1961-1969). Учител по румънски и руски е в 72 гимназия, от 1969 г. до 1973 г. до пенсионирането си, през 1989 година, работи като учител по румънски в 199-та букурещска гимназия (1973-1989). Пенсионира се преждевременно “за да се отдаде на българската кауза в Румъния” - както сам споделя.

През 1990 е основател на Българското Културно Дружество в Румъния и негов председател. Тази асоциация се разраства много и през 1992 г. става председател на Дружеството “Братство” на българите в Румъния, което има многобройни регистрирани в съда филиали: Асоциация “Седянка” в село Брънещ, близо до Букурещ; Асоциация ”Седянка” в Бъйлещ, окръг Долж; Асоциация “Дружба” в Бълени, окръг Дъмбовица; Асоциация “Заедно” в Търговище, окръг Дъмбовица; “Единство” от Констанца; “Единство” в Тимишоара; Асоциация “Христо Ботев” в Александрия; както и организации в Бръйла и Кълъраш и др. Също така, участва активно в учредяването на други организации на българите в Румъния, предимно в южната част и Молдова.

Съгласно предвижданията на румънскката Конституция, започвайки от 1989 година, след промените, българското малцинство има свой представител в Парламента - депутат. В периода 1996-2000 г. този мандат е бил излъчен от “Братство”, с председател Лука Велчов. Но само след две години, през 1998, той е отстранен от тази длъжност и изключен от дружеството, вследствие вътрешни спорове и не само. В първите две години (1996-1998) успява да развива обаче богата публицистична дейност, предимно във вестника на дружеството – “Българска Зорница”, подготвя брошури и др. Заедно със свои привърженици се връща след това в Българското Културно Дружество в Румъния (2000), като секретар. Дружеството се разраства и се превръща в днешния Демократичен Съюз на Българите в Румъния (ДСБР). От тогава до днес, с малки прекъсвания, е председател на ДСБР, със седалище в центъра на Букурещ. За “Братство” почти нищо не се знае вече днес, 20 години след преломния момент. Всичко зависи от хората...

От издателската дейност на проф. Велчов е редно да споменем следните заглавия:
1. „66 легенди събрани от Лука Велчов“, 1996
2. „Букурещ – места и личности на българската емиграция през Възраждането“ (2007, на румънски език).
3. „Свищовски възрожденци в Букурещ“, 2009
4. „Незабравените габровски възрожденци в Букурещ през XVIII – XIX век“ , 2012
5. „Букурещ отблизо – по пътеките на българските възрожденци и ...не само – 175 години от рождението на Васил Левски“. Издателство Waldpress - Тимишоара, 2013
6. „Букурещ отблизо – по пътеките на българските възрожденци и ...не само – научнопопулярен очерк“. Издателство Изток-Запад – София 2016

Понастоящем работи върху две книги: 1. Шуменски възрожденци в румънските кяжества през XVIII- XIX век - Браила, Галац, Констанца, Бузъу, Кълъраш, Букурещ, Гюргево и Брашов - 2018.
2. Европейски герой, оспорван от четири държави – Стефан Дуньов – 2018.


 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни