Отново протакат тунела под Шипка

Топ новина! andrei-TSekov-pak-nameri-opravdaniya-za-bezkrainoto-zabavyane-na-stroitelstvoto
Андрей Цеков пак намери оправдания за безкрайното забавяне на строителството
Габровската Служба по геодезия, картография и кадастър е виновна според министър Андрей Цеков

Valedri Mitov

На 12 януари в НС народният представител от Габрово Валери Митов („БСП за България“) зададе въпрос на министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков готово ли е проектирането на тунела под Шипка и кога ще започнат строително-монтажните работи. 
На същия въпрос – за актуалното състояние на проекта, преди половин година предшественикът на Цеков – Иван Шишков, отговори на Митов, че срокът за проектиране се удължава 192 календарни дни и става 30 юли 2023 г. Срокът за самото проектиране е 240 дни, тоест сега пролетта трябва да започне строителството. 
В петък се разбра, че строителството може и да започне наесен, но при много благоприятно развитие на "плеяда проблемни казуси", които са свързани с: изготвяне на допълнителни екологични оценки заради "Транспортна свързаност 2021 – 2027"; жалбата във Върховния административен съд заради Плана за управление на парк "Българка", през който преминава трасето, и откритите явни грешки в кадастралните  карти на Габрово и Стара Загора.

400

Какви са пречките пред проектирането и строителството – в отговора на министър Цеков:
"Договорът за проектиране и строителство на обхода на град Габрово, включително  тунел под връх Шипка е от 8 юни 2022 година.     
Тъй като е за инженеринг, има срок за проектиране и срок за строителство. 
Първоначалният срок за проектирането е бил 240 календарни дни. На 13 юни 2022 година е стартирала работата. Установени са изключително много пропуски в идейния проект и изходните данни. Това не е изненада, когато се ползват толкова морално остарели идейни проекти. 
На 19 януари 2023 срокът за проектиране е удължен с допълнителни 192 дни, както коректно е отговорил министър Шишков на г-н Митов. 
През юни 2023 установихме явни фактически грешки в кадастралните карти на град Габрово и град Стара Загора, които е необходимо да бъдат отразени. Тоест да бъдат изменени кадастралните карти, за да може проектът да се съобрази с тях. 
Към момента тази корекция не е отразена  от страна на Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово. 
На 28 юли 2023 година е сключено Второ допълнително споразумение между възложител и изпълнител. Проектирането е удължено с 164 календарни дни. В този смисъл строителство не е започнало. Срокът за изпълнение на строителството е 1280 календарни дни от датата, когато имаме разрешение за строеж. 
Допълнителни проблеми, свързани с реализацията на този обект, могат да бъдат изтъкнати в две насоки. 
Първата е екологична и тя е, че в крайна сметка проектът се финансира по програма "Транспортна свързаност 2021 – 2027" и респективно, съгласно насоките за кандидатстване, трябва да бъдат извършени и съответните екологични процедури. 
През 2021 година МОСВ е дало становище по екологичната оценка на програмата "Транспортна свързаност" като са определени мерки и условия за изпълнението на проекта. Тези мерки предвиждат извършване на допълнителни оценки за преминаването на трасето на проекта през природен парк "Българка", включващ защитени зони за опазване на диви птици, за опазване на естествените местообитания и дивата фауна и флора.       Тези мерки трябва да съобразени с Плана за управление на природен парк "Българка" На 9 февруари 2023 година Административен съд – София е отменил решението на Министерски съвет от 30 декември 2021 година, с което е приет Планът за управление на природен парк "Българка", изготвен 2013 година.  Решението на Административен съд – София е обжалвано пред Върховен административен съд. До момента административното производство не е приключило с влязло в сила решение. Тоест имаме още една пречка по отношение на старта на проекта
Аз лично, предвид всички тези обстоятелства, мога да се ангажирам само и единствено с приключване на проектирането. От гледна точка стартиране на строителството не съм оптимист или съм умерен оптимист, че до края на 2024 година би могло при благоприятно развитие, както на съдебните процеси, така и при ускорено извършване на съгласувателните процеси, проектът да започне 
В бюджета са записани 36 252 000 лева за изпълнение на строително-монтажни работи за тази година. Това е около 10% от стойността на целия бюджет на проекта. Аз лично не съм оптимист, че тази сума може да бъде усвоена тази година. Дай боже, да може, но това означава да има старт на строителството най-рано септември месец." 
Валери Митов попита още ще връщаме ли европейски средства за обходните пътища, ако строителството не завърши в срок, защото обходът и тунелът са в един проект.
Министър Цеков отговори, че на този етап риск няма, защото все още не е подавана апликационна форма и не е и одобрена. "Европейското финансиране покрива само една част от необходимите средства за проекта, каза още Цеков. Аз лично се надявам, че след излизане от цялата плеяда проблемни казуси, свързани с изграждането на това трасе, както  инженерно-технически, така и екологични, можем да започнем строежа в края на тази и началото на следващата година което ще ни позволи в рамките на период на допустимост на разходите да усвоим предвидените средствата по европейските фондове."

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Тунелът

Към началото