Минко Минков пак е шеф на Окръжния съд

Вчера Висшият съдебен съвет избра с огромно мнозинство Минко Недялков
Минко Минков пак е шеф на Окръ
Вчера Висшият съдебен съвет избра с огромно мнозинство Минко Недялков Минков за административен ръководител на Окръжен съд - Габрово. С 21 гласа „за“, 0 „против“ и само един „въздържал се“ 60-годишният магистрат от Габрово получи възможността да го ръково

Съдия Минков досега беше заместник-председател и ще наследи досегашния ръководител на Окръжен съд - Габрово – съдия Севдалина Герова.  Тя ръководи институцията от 17 юли 2009 г. до настоящия момент.   
Съдия Минко Минков има над 34 години юридически стаж, съобщиха от институцията. Професионалния си път в съдебната система започва през 1981 г. като младши прокурор в Окръжна прокуратура - Габрово. Има административен опит като районен прокурор на Районна прокуратура - Габрово и като заместник-окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Габрово. В периода 1998-2009 г. е административен ръководител - председател на Окръжен съд - Габрово, като в периода 1998-2003 г. е бил член на Висшия съдебен съвет. Поощряван е два пъти от ВСС като председател на Окръжен съд – Габрово с отличие „служебна благодарност и грамота” и като заместник-председател на Окръжен съд - Габрово с отличие „личен почетен знак: втора степен – сребърен” за проявен висок професионализъм и за образцово изпълнение на служебните задължения.
При представяне на Концепцията си за стратегическо управление съдия Минков е подчертал, че ако му бъде гласувано доверие от ВСС, ще работи за утвърждаване на постигнатото до момента и ще търси възможности за неговото надграждане. Целите, които си поставя, са: продължаване практиките за анализ и предприемане на адекватни мерки по отношение отлагане и забавяне производството по отделни видове дела; контрол върху сроковете за своевременно изготвяне на мотивите към постановените съдебни актове и по обявените за решаване дела; правилно и пълноценно отчитане на натовареността на съдиите и съдебните служители, както и оптимално използване на възможностите за бърз и ефикасен обмен на информация с районните съдилища при образуване на въззивните дела. 
Съдия Минков счита, че е необходимо да се подобри вътрешноведомствения климат, техническото оборудване, както и да се осигурят ергономични работни места и здравословни условия на труд, доколкото сградата, в която се помещават Окръжният съд, Районният съд; Районната и Окръжната прокуратури и Областно звено „Охрана”, не е нарочно строена за техните нужди.
Вчера членовете на Висшия съдебен съвет  подкрепиха съдия Минков, позовавайки се на солидния му опит в областта на правораздаването, администрирането и управлението, както и на конкретиката във визията му за развитие на Окръжен съд - Габрово и демонстрираната откровеност по отношение дейността на съда, допълниха от институцията.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни