Министър Терзиева даде дума, че ще отстоява 67 града да получат достъп до финансиране по ОП “Региони в растеж”- сред тях и Габрово

   „Докато съм министър на регионалното развитие, ще
Министър Терзиева даде дума, ч
„Докато съм министър на регионалното развитие, ще продължа да отстоявам позицията 67 града да имат достъп до финансиране по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“, заяви министърът на регионал

В средата на месец май в Стара Загора заедно с представителите на НСОРБ и кметове на общини министър Терзиева обсъди параметрите на програмата и възможностите за финансиране по нея.
Министър Терзиева обяви, че заедно с Управителния съвет на сдружението са се обединили около запазването в програмата на финансирането на 67 града от първо до четвърто ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г., чрез изпълнение на мерки за устойчиво и интегрирано градско развитие, както и върху териториалните измерения на секторните политики от регионално значение - образователна, здравна и социална инфраструктура, регионален туризъм, пътна инфраструктура и превенция на риска от свлачища.
Съгласно националната концепция в първо ниво е град София, във второ ниво са 9 областни центъра - Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Благоевград, Велико Търново, Видин. Казанлък се намира в трето ниво заедно с редица областни градове като Хасково, Добрич, Сливен, Габрово, Разград и др.
„При предходния мандат диспропорцията в развитието на регионите се задълбочи, значително изостанаха в своето социално-икономическо развитие малките градове. От самото начало като министър на регионалното развитие държа на умерения полицентричен модел на развитие, като инструмент за намаляване на различията между регионите - категорична бе Терзиева. - Не считам, че целият финансов ресурс трябва да бъде концентриран само в големите градове. Средните и малки градове имат също нужда от инвестиции, които ще стимулират растежа и ще подобрят условията на живот“ - категорична е министър Терзиева.
Тя заяви, че тепърва предстои да стартират официалните преговори с ЕК за ОП „Региони в растеж“, по време на които ще отстоява позицията за 67 града, между които е и Габрово. 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото