Международен проект ще подобрява уменията в зеленото строителство

Водеща! 	Проектът е по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства” на програма
Международен проект ще подобрява уменията в зеленото строителство
Проектът е по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства” на програма „Еразъм+”, сектор „Професионално образование и обучение”. В срещата участваха представители на организациите - партньори по проекта от Латвия, България, Унгария и Германия. В рамк

Фирма „Веда Консулт” ЕООД и Сдружение „Европейски център за образование, наука и иновации” в Габрово участваха в първата международна работна среща по проект на тема: „Повишаване на професионалните умения в зеленото строителство чрез онлайн обучение”. Срещата се проведе от 12 до 14 октомври в Технологичната академия в град Резекне, Латвия, която е и координатор на проекта.

Проектът е по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства” на програма „Еразъм+”, сектор „Професионално образование и обучение”. В срещата участваха представители на организациите - партньори по проекта от Латвия, България, Унгария и Германия.

В рамките на три последователни дни бяха обсъдени целите и дейностите по проекта. Главната му цел е да подобри професионалните умения на работещите в строителния сектор в областта на зеленото строителство чрез онлайн обучение и да подкрепи новата програма на Европейския съюз за развитие на уменията и по-специално програмата за умения в областта на зелената икономика.

Заради европейския обхват на дейностите по проекта проектният екип е международен. Екипът ще разработи, тества и сертифицира модули за обучение в съответствие с нуждите на европейския строителен сектор.

Проектът планира създаването на обучителен продукт от 4 интерактивни мултимедийни модула, които ще бъдат изградени на базата на анализ на съществуващите програми в областта на професионалното образование и обучение и идентифицираните нужди на строителния сектор от работници с професионални умения в областта на зеленото строителство в партньорските страни.

Като се използва подходяща Интернет среда, модулите за обучение ще бъдат уеб базирани и достъпни за обучаемите, за строителни работници и всички заинтересовани.

Проектът има за цел да отрази и най-новите тенденции в бързо развиващата се строителна индустрия. Чрез разработването на модули за обучение той ще помогне за изграждането на нови умения в областта на зеленото строителство на работещите в строителния сектор, чийто брой до 2020 г. се очаква да достигне 700 000.Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Европейски съюз

Към началото

Следвай ни