Механична борба срещу новия вредител – борова процесионка

Експерти дискутираха появата на борова процесионка в Габровско и борбата с вредителя на среща в Областна администрация

Появата на борова процесионка в община Габрово е първата документирана за Северна България. Това стана ясно на инициираната от Кристина Сидорова среща с експерти, която се проведе днес в Областна администрация - Габрово.
Вредителят е локализиран в лесопарк „Градище“ и край пътни артерии в общината. След установяване на вредителя на територията на лесопарка експерти от Областна администрация поставиха предупредителни табели, които да обозначат местонахождението му.
Специалистите определиха разпространението на вида като слабо, а за приложима мярка- механична борба. Методът включва изрязване и унищожаване на къделите в достъпните части на короните на дърветата.
 
 
На срещата бяха разяснени още биологията на вида, времето за обследване и възможните начини за борба. Установеното разпространение е очаквано от учените, вероятно през проходните пътища на Стара планина. Видът е активен зимно време и се храни при положителни нощни температури. Гъсениците се излюпват в периода август- септември, когато е приложимо извършване на въздушно пръскане в силно нападнати територии. Ежегодно собствениците на гори и стопанисващите горски територии, извършват лесопатологично обследване. То включва мониторинг на летежа на пеперудите в месеците от юни до август, чрез феромонови уловки, а по зимните гнезда, които се наблюдават в момента в короните на дърветата, се определя плътността на популацията. Особеността на гъсениците да правят ново гнездо при нарастването си обяснява увеличения брой къдели с напредване на зимния период.
В теренно посещение на присъстващите бяха показани яйца по иглиците на бора и гъсениците в белите пашкули. Парливите косъмчета по гъсениците, с които са наситени и пашкулите, са особено опасни. Те могат да причинят алергични реакции при хора и топлокръвни животни.
През настоящата година предстои мониторинг на боровата процесионка и след съответните лабораторни анализи, експертите на лесозащитните станции в страната ще предпишат мерки за борба.
На срещата присъстваха директорът на Институт за гората проф. Георги Георгиев, чл-.кор. Пламен Мирчев от Институт за гората, д-р инж Петя Матева главен експерт от Изпълнителната агенция по горите, инж. Венцислав Георгиев, директор на Лесозащитна станция- София, представители на Регионална дирекция по горите В. Търново, заместник- директорът на ТП ДГС гр. Габрово инж. Николай Русев, учени от Института за гората при БАН, лесовъди от стопанства в гр. Габрово и Севлиево.
Диана Колева, Връзки с обществеността, Областна администрация - Габрово 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни