Мечокът Митко - с GPS в нашийника

Mechok-t-Mitko
Мечокът Митко

Мечок, тежък около 110 кг, от сряда носи GPS нашийник и стана важна фигура в проучването на миграциите на кафявата мечка в Националния парк „Централен Балкан“ и съседните територии.Чрез нашийника маркираният мечок ще изпраща сигнали, позвол

Мечокът от дивата природа е уловен от специален екип, ангажиран с договор от дирекцията на парка за поставянето на нашийника, обясни Антон Станчев – директор на дирекция „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“ на парк „Централен Балкан“. На място, посещавано често от кафявия звяр, били поставени специални капани, които не нараняват животното. Капанът сигнализирал, че в него има уловено животно. Бързо на мястото пристига специалният екип, който пуска упояваща стреличка и докато мечокът спи, си върши работата. След като излиза от упойката, мечката си тръгва по живо по здраво.
След поставянето на нашийника са извършени и измервания - тегло, височина, пол, възраст. Мечокът Митко е излязъл от упойката и поел по дивите си пътеки в стабилно състояние, наблюдавал екипът, извършил маркирането.
Улавянето и маркирането на мечката е част от дейностите по опазване и поддържане на популациите на едрите бозайници в Националния парк „Централен Балкан“, изпълнявани в рамките на проект „Централен Балкан – парк за всички“.
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ Наред с проучването на миграциите дейностите включват и изграждане на пункт за наблюдение на едри бозайници.
Сред целевите видове са още благороден елен, вълк, сърна, дива коза и дива свиня. С проектните дейности се цели опазване на популациите на едрите бозайници в парка.

DPS на нашийника изпраща сигнали за местоположението на мечката, които се получават в дирекцията на парка всеки ден от Антон Станчев. Той влиза в картата и наблюдава как се движи дивото животно и къде отива. „На практика това ни дава една изчерпателна информация за миграциите в случая на кафявата мечка“ – коментира г-н Станчев. Това не е първото маркиране на мечка в парка. Преди две-три години е следен друг екземпляр и според Антон Станчев се оказало, че животното изминава огромно разстояние като се движи ту ниско в южната част на Балкана, ту в Северната му част в района на Кръвеник.
Скоро предстои следенето на друг обитател на живата природа в „Централен Балкан“. Става дума обаче за птица – ловен сокол. При него нещата стоят по по-различен начин. В специално съоръжение – вид клетка, се вкарват и отглеждат такива малки птици, които престояват там определено време. Поставят им се предаватели, клетката се отваря и птиците я напускат като се следят от предавателите. Целта на това наблюдение е да се подпомага вид, който е в критично състояние като ловния сокол.
Що се отнася до мечока Митко, той ще бъде наблюдаван толкова време колкото издържи батерията на нашийника. Предполага се, че поне година в дирекцията на парк „Централен Балкан“ да получават сигнали за нейното придвижване, ако няма проблеми с техниката. Има и друга опасност – мечката да закачи нашийника си някъде и да го свали. Такъв случай са имали в парка през 2010 година. Мъжка мечка, изпращала данни за движението си с нашийника си повече от година, но в един момент е закачила нашийника си и го свалила.


Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Наред с проучването на миграциите, дейностите включват и изграждане на пункт за наблюдение на едри бозайници.
Сред целевите видове са още благороден елен, вълк, сърна, дива коза и дива свиня. С проектните дейности се цели опазване на популациите на едрите бозайници в парка.
GPS на нашийника изпраща сигнали за местоположението на мечката, които се получават в дирекцията на парка всеки ден от Антон Станчев. Той влиза в картата и наблюдава как се движи дивото животно и къде отива. „На практика това ни дава една изчерпателна информация за миграциите в случая на кафявата мечка“ – коментира г-н Станчев. Това не е първото маркиране на мечка в парка. Преди две-три години е следен друг екземпляр и според Антон Станчев се оказало, че животното изминава огромно разстояние като се движи ту ниско в южната част на Балкана, ту в северната му част в района на Кръвеник.
Скоро предстои следенето на друг обитател на живата природа в „Централен Балкан“. Става дума обаче за птица – ловен сокол. При него нещата стоят по по-различен начин. В специално съоръжение – вид клетка, се вкарват и отглеждат такива малки птици, които престояват там определено време. Поставят им се предаватели, клетката се отваря и птиците я напускат като се следят от предавателите. Целта на това наблюдение е да се подпомага вид, който е в критично състояние, като ловния сокол.
Що се отнася до мечока Митко, той ще бъде наблюдаван толкова време, колкото издържи батерията на нашийника. Предполага се, че поне година в дирекцията на парк „Централен Балкан“ ще получават сигнали за неговото придвижване, ако няма проблеми с техниката. Има и друга опасност – мечката да закачи нашийника си някъде и да го свали. Такъв случай са имали в парка през 2010 година. Мъжка мечка, изпращала данни за движението си с нашийника си повече от година, но в един момент е закачила нашийника си и го свалила.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни