Маргарита Доровска: Създаването на модерен сувенирен магазин в музея не е "пир по време на чума"

Топ новина! Margarita-Dorovska
Маргарита Доровска

 Поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за дългосрочен кредит, с цел реализацията на проект „Преустройство и развитие на сувенирен магазин“ в Музей „Дом на хумора и сатирата“, одобри Общинския съвет на последното си заседание.

Община Габрово ще сключи договор за кредит с Регионален фонд за градско развитие и Експресбанк АД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел осигуряване на средства за реализацията на проекта. Максималният размер на дълга е 80 000 лв. Проектът е по Оперативна програма 2014 - 2020 - Фонд за градско развитие за Северна България. Продължителността на проекта е 9 месеца.
Срокът за погасяване е до 120 месеца след изтичане на гратисния период, а източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни средства и приходи на музея.
Проектът предвижда изграждането на нов сувенирен магазин и съпътстващото го преустройство на зала 1 и част от фоайето на музей Дом на хумора и сатирата”, които ще променят значително, както материалната база и облик на музея, така и сувенирната търговия и респективно приходите на институцията.
С неговото реализиране се цели подобрено качество и бързина на обслужване на клиентите на сувенирния магазин; разширяване на асортимента от сувенири чрез привличане на по-крупни доставчици, с които ще се договорят по-добри цени, отстъпки и разходи по доставка, така и чрез работа с дизайнери, занаятчии и художници, които предлагат уникални изделия в по висок ценови клас.
Предвижда се провеждане на рекламната кампания, която популяризира града като туристическа дестинация и едновременно с това е адресирана съм габровци, популяризирайки Дома като място за забавление и закупуване на подаръци.
Проектът обхваща различни дейности, освен новият магазин, който да замени съществуващия щанд, се създава модерна търговски експозиционна площ в зала 1, непосредствено до изхода на сградата. Създава се нов търговски формат, чрез заложени подобрения - ново търговско оборудване и техника; изграждане на нова осветителна и охранителна система; разширяване асортимента от стоки, съобразено с търсенето от клиентите, чрез подбор на доставчици. Предвижда се и провеждане на кампания сред дизайнери и артисти, които да създадат нови, осъвременени сувенири в духа на габровския хумор и продуциране на най- оригиналните идеи в серийно произведени сувенири.
За изпълнение на проекта се предвижда закупуване на: 2 броя нови компютри, софтуерни система за управление на продажбите в търговските обекти, принтер за баркодове, 1 брой климатик, охранителна система с четец за стока на изхода на магазина, ново осветление, дизайн и производство на мебели.
По проекта ще бъде извършен козметичен ремонт на залата.
Предвижда се сключване на договори с изпълнители.
"Това е дълг, който ще бъде ползван от музея и ще бъде върнат от музея. Сувенирният щанд сега има само 15 кв.м. търговска площ, трудно става обслужването на клиенти. Те нямат достъп до сувенирите. Новият магазин ще позволи качествено осветяване, приемане на много повече клиенти. Магазинът на практика ще бъде последната спирка на нашите посетители преди изхода на музея", каза по време на обсъждането Маргарита Доровска, директор на музея.
"За да разберете откъде идва нашата увереност, че ще се справим с връщането на този дълг, трябва да сте наясно с приходната част на бюджета на музея. Субсидията на музея покрива заплатите на служителите и голяма част от режийните ни разходи. Това са средства от републиканския бюджет през Община Габрово. Останалите средства са от проекти, дарения, приходи от наем, приходи от билети и от магазина. Прогнозите ни за 2020 г. очевидно няма да са такива, каквито сме направили при съставяне на бюджета. Имаме 4 договора с наши наематели, от които поне два са дългосрочни и стабилни и не могат бъдат повлияни от настоящата ситуация - антените на покрива и банкомата пред музея. Месечният приход само от тези два договора е в размер на 1143 лв.
Размерът на кредита е 80 хил. лв., гратисният период е 9 месеца, което означава, че в рамките на тази тежка за нас година, ние няма да връщаме кредита. Срокът на погасяване е 10 години, лихвите за целия период са 5411 лв., средната месечна вноска е 703 лв.
Възможно е това решение в момента на някои да изглежда като "пир по време на чума". Аз настоявам, че в момента то е по-актуално и по-належащо от времето, в което ние го подготвяхме. Първо, музеят е затворен и едва ли има по-подходящо време за ремонт. По това предложение са работили през последните 4 месеца 9 души, които ще са ангажирани и по неговата реализация. Туристическият сезон е на практика унищожен, времето, когато ние изкарваме приходите си е от март до юни. Това, което проектът ще ни даде е възможност да работим по смислени неща, които са инвестиция в бъдещето ни. Тази година очевидно изложби няма да правим, ще можем да свършим доста друга важна работа като дигитализация, работа по сайта, онлайн изложби.
Рано или късно, това което се случва в момента, ще свърши. Хората ще са много по-зажаднели за преживявания и пътувания и тогава борбата между туристическите обекти за привличане на посетители, ще бъде безмилостно жестока. Тогава ни се иска да предложим на посетителите нещо ново и различно", коментира още Маргарита Доровска.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни