Калин Маринов: „Важно е всяка област да определи своите приоритети“

Водеща! от 27-те области в страната да определи своите приоритети, за
Калин Маринов: „Важно е всяка област да определи своите приоритети“
от 27-те области в страната да определи своите приоритети, за да се отговори на реалната необходимост от финансиране по места - към подобен подход призова габровският бизнес зам. -директорът на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

Калин Маринов: „Важно е всяка област да определи своите приоритети“

СТЕФКА БУРМОВА

В момента тече обсъждането на индикативната работна програма за 2018 г., поради което е важно всяка една от 27-те

области в страната да определи своите приоритети, за да се отговори на реалната необходимост от финансиране по места -

към подобен подход призова габровският бизнес зам. -директорът на Главна дирекция „Европейски фондове за

конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката Калин Маринов. Той отбеляза още, че стратегията на

държавата по отношение на приоритетите й за усвояването на увропейските средства в програмния период 2014-2020 ще се

преразглежда всяка година. Както и че е особено важно предложенията по ПО1 да попадат в направленията, свързани с

интелигентната специализация. А в началото на следващата година ще се обсъждат промените именно в това направление -

отбеляза още той.

Калин Маринов беше в Габрово по повод организираната от габровското представителство на Асоциацията на

индустриалния капитал в България (АИКБ) в лицето на неговият председател Николай Григоров информационна среща, във

връзка с представяне на възможностите, които предлага Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020, както и да представи постигнатото в тази посока от страната ни до този момент.

Според него през новия програмен период фирмите изпълняват значително по-добре своите проекти и обоснова своето

твърдение с факта, че до момента са обявени процедури по отделните приоритетни оси на стойност 1, 57 милиарда лева, а

сключените 1461 договора досега са в общ размер от 1, 52 милиарда лева. В процес на изпълнение са 880 договора, вече

приключените с извършени финални плащания са 552. Калин Маринов посочи още, че по Приоритетна ос /ПО/ 1 са

сключени 236 договора, а са прекратени два. По ПО2 от сключените 989 договора, 27 са прекратени и 549 са приключени, а

по ПО3 са сключени 231 договора.Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Европейски съюз

Към началото

Следвай ни