Как виждаме община Габрово през следващите години

Николай Косев - кандидат за кмет на община Габрово, и кандидатите за общински съветници от листата на МК "БСП за България"

Това е част от програмата за развитие на община Габрово, която представяме на вниманието на габровци. Тя е за бъдещето, как ние виждаме нашата община през следващите години. Готов съм и заедно с екипа ми няма да пожалим сили, воля, енергия, опит, знания, за да живеем в един подреден, модерен и перспективен дом – нашето Габрово. Но за да сбъднем това, ще трябва ние, габровци, да го поискаме!

Общината - подчинена на гражданите
Смятам, че местното самоуправление е с много по-голяма тежест от националното, защото връзката му с хората е най-пряка, последствията от действията и политиките му влияят на всички,  които живеят в града и населените места на общината.
Ефективното управление на бюджета и финансите
При 18 милиона задължения на община Габрово, дали се управляват по най – ефективния начин?  Защото този процес изисква не само умение за боравене с числа, но и стратегическо мислене и отдаденост на обществения интерес – всеки разход да бъде правен законосъобразно, прозрачно и в интерес на хората, да се търсят непрекъснато нови източници на приходи, нови инвестиции.  Провеждането на обществени поръчки и изпълнението на проекти да бъде прозрачно и ефективно.  И когато говорим за финанси, защо кметовете на селата трябва да пишат  до общината, за да сменят една лампа? Подобни въпроси ми задават на всяка среща. Тема за размисъл и за нови решения. За съжаление, концентрацията на средствата е в центъра на града, до крайните квартали и селата те почти не достигат. Ключовите проблеми като липсата на транспорт, зони за отдих, лошата инфраструктура, снегопочистването и чистотата в по - отдалечените и труднодостъпни места са ежедневие. 

РЕШЕНИЯТА
◾ На първо място да се  въведе програмно бюджетиране и оформяне на дългосрочни приоритети при съставяне на бюджета. 
◾ На второ място - финансова децентрализация в действие!  Всяко кметство да има свой собствен бюджет, съобразен с проблемите на селото и решен чрез обсъждане с хората.  
◾ На следващо място – благоустрояване на крайните квартали, реновация на голяма част от тротоарите, обособяване на нови зони за спорт и рехабилитация, велоалеи и пикник зони. 
◾ Необходимо е и ще се разработи нова транспортна схема.
Благоприятна среда за бизнеса
За да се развива градът ни, трябва да бъде осигурена благоприятна среда за бизнеса. А какви са неговите проблеми е ясно: недобрата връзка с администрацията, даването на превес само на определени фирми и най-вече липсата на работна ръка. За никого не е тайна, че Габрово е най-бързо обезлюдяващият се район. В момента, в който младите завършат, отлитат към столицата или чужбина. Габрово не е привлекателно за тях. Нека застанем някоя сутрин на изхода към Севлиево и ще видим потоците от коли, които заминават и за там. Има проблем и това трябва да ни е фокус – задържането на хората. Има различни инструменти за това – през жилищна политика, през данъчни преференции, по-добри публични услуги, по-добри заплати, по-добра среда за живот. А за бизнеса – задайте си въпроса, защо индустриалните ни зони не са привлекателни за инвестиции. От една страна инфраструктурата, което е ангажимент на общината и държавата, от друга управлението им, промотирането им, от трета - данъци, такси, административни услуги. Да, действително сме общината с много голям дял привлечени европейски средства, но те дали са целенасочени, дали е търсена полезността им, или просто са усвоен ресурс без особена полза за хората. Това ще се опитаме да променим, не просто проекти, за да усвоим едни пари, а полезни за хората инвестиции.
Околната среда и качеството на живот в града
Предвиждаме реализацията на редица дейности за опазването и поддържането качеството на елементите на околната среда. С особено внимание ще се подходи за почистването и превръщането на по-голяма част на крайречната зона в места за отдих. Сериозно предизвикателство пред Общината е събирането и обработката на отпадъците. Затова сме предвидили създаването на общинско предприятие за рециклиране на отпадъците, в т.ч. биокомпост и производство на електроенергия от биологичния отпадък, стимули за семействата, които събират разделно, както и използването на възобновяеми източници за отопляване на публични сгради.
Грижа за хората от уязвими групи
Грижата за хората от уязвими групи е наш основен приоритет, защото Габрово е на всички. Предвиждаме увеличаване на обхвата на социалните услуги – телеасистенция за самотно живеещи възрастни хора, разработване и провеждане на рехабилитационни програми и различни активности за възрастните хора, разкриване на център за временно настаняване на бездомнни, както и кризисен център за жертви на насилие. Особено важна е подкрепата на Общината за организиране на медицински услуги в малките населени места.
Образованието и местната общност
Финансиране на дейности, свързани с повишаване нивото на квалификация на учителите, в това число създаване на платформа за споделен опит и публикуване на добри практики на преподаване и организация на учебния процес. Общината да стимулира и да бъде партньор на професионалните училища и габровския бизнес в търсенето на възможности за развитие на кадрите. Смятаме, че е важно да бъде регламентирана възможността даровитите деца на Габрово да получават стипендии, както и създаването на общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване”.
Институтите за култура с участие във формиране на общинските политики
Активен диалог между институтите за култура и Община Габрово за планиране и финансиране на културния продукт. Разработване на конкретна програма за превръщане на институтите за култура в образователна среда за учениците от общинските и държавни училища. Насочване на целите на програма «Култура» към подкрепа на творческите инициативи и проекти на граждански сдружения, неправителствени организации, отделни творци, а не към дофинансиране на общинските институти.
Инвестиции в спорта 
Необходимо е увеличаване и справедливо разпределение на субсидиите за спортните клубове. Община Габрово трябва да бъде проактивна и да насърчава чрез различни инициативи масовия спорт не само за активно спортуващите, а и за всички свои граждани. Това е стъпка към превенция, която ще се изплати във времето.
Хората могат да са барометър на всяко едно решение. Такова трябва да е и управлението на града – открито, прозрачно и мнението на габровци да бъде чуто и реализирано по най-полезния начин. 
Това е много малка част от нашата програма, която подробно сме представили на официалната фейсбук страница 


Материалът е платена публикация съгласно договор за отразяване предизборната кампания на Местна коалиция "БСП за България" за местните избори на 29 октомври. 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Избори

Към началото

Следвай ни