Изданието на РИМ – Габрово “Подбрани османски документи за историята на Габрово XV – XIX век“ е второ в България след Омуртаг

Sbornik-t-s-d-rzha-36-dokumenta
Сборникът съдържа 36 документа
Съставител е д-р Ива Инджова от Регионалния исторически музей

Излезе от печат сборникът „Подбрани османски документи за историята на Габрово XV – XIX век“ на Регионален исторически музей – Габрово.    
За първия по рода си том за историята на Габрово, който би подпомогнал със знания и идеи историци, студенти, учители, ученици, както и всички, които имат отношение към изследователска работа, разговаряме с неговия съставител д-р Ива Инджова от Регионален исторически музей – Габрово.

– Д-р Инджова, какво Ви провокира да се насочите към този ранен и малко изследван период от историята на Габрово?
– Благодарение на установените договорни отношения между архивохранилищата в България и Турция за достъп до османските архиви, през последните години започна да излиза нова информация за редица селища. В някои градове се издадоха сборници с документи, а водещи историци публикуваха данни, които касаеха пряко историята на Габрово през тези ранни векове. Това провокира в мен желанието да се проведе мащабна издирвателска дейност на извори от османския период.
Акцентът XV – XIX век е наложителен и поради факта, че единствената история на града датира от 1980 година, написана от екип на Българска академия на науките. 
През 1996 година колектив от габровски историци издава труд, в който се нанасят известни допълнения в османския период. В него са използвани основно анотации на документи от фондовете на Ориенталския отдел на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, както и по-обширни публикации.
В началото на тази година благодарение на доц. д-р Христо Темелски, директор на Църковно-историческия и архивен институт при Българската патриаршия, ангажирах екип от най-добрите преводачи на османотурски език в България: доц. д-р Стефан Андреев, доц. д-р Мария Калицин, проф. д. ист. н Красимира Мутафова и д-р Невена Неделчева.
Само за 4 месеца те успяха да преведат 24 нови документа. Османските извори съдържат и непубликуван материал за посочения период.
– Какви османски документи са включени в сборника – известни или новоиздирени?
– Това са подбрани документи. Подборът е правен само в Ориенталския отдел на Националната библиотека в София. Всички останали, които са от Истанбул и Анкара, не са подбирани. Това е всичко, с което разполагаме за историята на Габрово през този период – XV – XIX век. Има още три документа от възрожденския период, които все още не са преведени и не ги включих в този сборник.
Новопреведените са 8 броя – 7 са от Истанбул и 1 един от Анкара. Включени са също така и вече публикувани документи от същите архиви. 
Освен документите, които се превеждат за първи път, в сборника са поместени публикувани вече документи, сред които е и нов превод на ходжета от 1704 година за ремонт на църквата „Св. Петка“ в Габрово (на снимката).