Инж. Иван Иванов: “Водният проект на Габрово намалява загубите на вода и защитава този ценен ресурс”

Vodniyat-proekt-na-Gabrovo-be-investiran-s-s-128-miliona
Водният проект на Габрово бе инвестиран със 128 милиона
Ежегодно на 22 март вниманието на международната общност се фокусира върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси. Денят е определен за Световен ден на водата с цел да се повиши общественото съзнание и култура по отношение на опазванeто на водите.

В Габрово принос към тази кауза има екологичният ефект, който постигаме, благодарение на изпълнението на проекта за водния цикъл на града. Защо това е така и за габровското участие в инициативата на Българска асоциация по водите „Чешмите на България“ разговаряме с нейния председател инж. Иван Иванов.


- Инж. Иванов, по какъв начин Водният проект на Габрово допринася за ефективната грижа и защита на този толкова важен ресурс?
- Съвсем искрено, проектът, който се осъществява в Габрово, е един от добрите примери за проекти, реализирани по Оперативна програма „Околна среда“. В България имаме доста сериозен проблем със загубите на вода или както ние, експертите, казваме - неотчетените водни количества. Средно за страната те са над 60%, което шокира някои наши колеги от чужбина. Едно от нещата, които се случват чрез проекта в Габрово, е, че с подмяната на водопроводната мрежа се намаляват тези загуби. По-големият очакван ефект е да се пречистват повече отпадъчни води и по този начин да не се замърсяват реките и басейните след пречиствателната станция. Както е известно, тук се изграждат нови канали, които отвеждат отпадъчните води в пречиствателната станция и там се пречистват все повече води от домакинства. Освен това при процесите на пречистване има надграждане, спрямо ситуацията преди проекта, тъй като вече ще се третират азота и фосфора, чрез което се постига в максимална степен защита на екологичната среда на река Янтра.
- Всъщност чрез проекта осигуряваме едновременно защитата на средата чрез процеса на пречистване и спестяването на чистата питейна вода чрез предотвратяването на загубите?
- Точно това е целта на всички проекти, реализирани по Оперативна програма „Околна среда“, като този в Габрово е от най-мащабните, но не е достатъчен. Има още много работа, надявам се през следващия програмен период Габрово отново да е сред лидерите, които ще осъществяват проекти в тази посока, за да може градът и населените места около него да бъдат изцяло канализирани и всички отпадъчни води да бъдат пречистени.
- По повод Световния ден на водата Българска асоциация по водите (БАВ) отново организира серия от прояви, като постави акцента на конкурса „Чешмите на България“, как се представиха в него габровци?
- Ежегодно БАВ, в партньорство със Сдружение „Аз обичам водата“, се опитва да привлече вниманието на по-голяма част от обществото върху това събитие, като за целта поставяме различен акцент на инициативата, за да бъде събитието по-интересно и едновременно да се фокусираме върху конкретни въпроси и проблеми.
Тази година решихме това да са чешмите не само в градовете, но и извън населените места. Много често те са архитектурни творения, но за жалост се срещат и такива, който не се опазват или поддържат. Въпреки това за конкурса „Чешмите на България“ получихме над 500 фотоси, 50 от които подбрахме и изложихме в Националния музей „Земята и хората“, където е и центърът на всички събития във връзка с Деня на водата. Оказа се, че има уникално красиви чешми в България и че много българи в желанието си да оставят нещо след себе си финансират именно изграждането на чешма. Пет от фотосите ще бъдат удостоени със специални отличия на журито и публиката на тържествена церемония в музея на 22 март. Решението на журито ще бъде взето на 21 март, в аванс единствено мога да кажа, че от Габрово и региона има много добри фотографии, което показва, че габровци не са безразлични към темата.
Изложбата си заслужва да бъде видяна, не всеки ще може да я посети в София, затова решихме да дадем възможност на общините, които заявят желание, да я покажат по места. Габрово ще е сред първите градове в страната, в които ще гостуват „Чешмите на България“.


Инж. Иван Иванов е председател на Българска асоциация по водите (БАВ) и изпълнителен директор на Сдружение „Индустриален клъстер подземна инфраструктура” (ИКПИ). Завършва Френската гимназия в столицата и Химико-технологичния университет (ХТМУ). Магистър е по бизнес администрация от Франкофонския институт по администрация и управление (IFAG) в София и от Американския университет в България (AUBG). Специализира във Висшия национален институт за химични технологии (ENSIGC) в Тулуза, Франция. Зает е във ВиК сектора от 1999 г. като 11 години работи в „Софийска вода” АД като главен секретар и прокурист.
Член е на Управителния съвет на Европейската федерация на националните асоциации по ВиК услуги (EUREAU). Представител е на Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи обществени услуги (CEEP) в Ръководния комитет на Европейското партньорство за иновации в областта на водите (EIP Water) към Европейската комисия. Представител е на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и в работната група за изготвяне на ОПОС 2014-2020 г.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Технологии

Към началото

Следвай ни