Габрово с „Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво”, Таня Христова ще получи приза на 18 май

<p>„Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво“
Габрово с „Европейски етикет з

„Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво“ е присъден на Община Габрово, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Процедурата за присъждане на приза се провежда за трети път от МРРБ и представлява кристален дванадесетостен, символизиращ 12-те принципа за добро демократично управление, приети със Стратегията за иновации и добро управление на Съвета на Европа. Прилагането на Стратегията се провежда в партньорство между Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и централната власт в лицето на Министерство на регионалното развитие (МРР). Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество.
Съгласно Процедурата за присъждане на Етикета, Община Габрово е оценена високо по всички 12 принципа, на които се основава демократичното управление, качеството на предоставянето на административни услуги и добрите практики в прилагането на публични политики. Дейността на администрацията е проверена по обективни критерии и от двама независими експерти. Критериите включват самооценка, оценка от страна на Общинския съвет – тя беше приета с Решение № 135 на 19 юни 2014 година, както и проучване сред гражданите на база въпросник, разработен от Съвета на Европа.
12-те правила за добро демократично управление на СЕ са честно провеждане, представителност и обществено участие по време на избори; отзивчивост; ефикасност и ефективност; откритост и прозрачност; върховенство на закона; етично поведение; компетентност и капацитет; иновации и отвореност за промени; устойчивост и дългосрочна ориентация; стабилно финансово управление; човешки права, културно разнообразие и социално единство; отчетност. Присъденият Етикет за добро управление е с валидност 2015-2017 година и ще бъде връчен официално на кмета Таня Христова на 18 май в Пловдив в рамките на форума „Годишна среща на местните власти от Югоизточна Европа”, организиран от НСОРБ, Мрежата на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа и Пловдив.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Технологии

Към началото

Следвай ни