Донка Ботева дари ценен сборник от 1930 г.

Donka-Boteva
Донка Ботева

В Националния музей на образованието постъпи изключително ценно издание - том първи на сборника "България 1000 години: 927-1927".

Дарителският жест е на специалиста по архивистика Донка Ботева от София. Г-жа Ботева е работила дълги години в Габровския архив, после - в Държавна агенция "Архиви". Като автор на "История на СДС: 7.12.1989 - 7.12.2009 (Дати, събития, личности)" тя направи принос в изследването на най-новата политическа история на България. Том първи на "България 1000 години: 927-1927" е издаден през 1930 година в тираж 3000. Според предговора, написан от министъра на народното просвещение Никола Найденов, "юбилейната книга е първи крупен опит да се проследи и обобщи в достъпна форма духовната и материална култура на Симеоновата епоха, Възраждането и петдесетте години свободен живот." Идеята на правителството на Андрей Ляпчев е сборникът да излезе в средата на май 1928 година, когато се организират общонародни тържества за отбелязване на "две от най-значителните исторически събития - 1000 г. от царуването на Симеон Велики и и 50 г. от освобождението на България - с 20-годишнината от възкачването на престола на Цар Борис III". За участие в сборника са поканени най-видните историци и изследователи - проф. Васил Златарски, проф. Стефан Бобчев, проф. Иван Шишманов, проф. Петър Ников, д-р Димитър Страшимиров, д-р Иван Сакъзов, Карел Шкорпил, Кръстю Миятев, Андрей Протич и други.

Обемистият том I "България 1000 години: 927-1927", формат 29 х 23.5, 1023 страници


Обширността на материята (том първи е над 1000 страници с репродукции, архитертурни схеми, карти) и трудностите по съставяне на подобен род научни сборници, които да бъдат в научно-популярна форма, забавя отпечатването с две години, обяснява още министър Найденов. Хронологично том първи завършва с Руско- турската война от 1877-78 година. Националният музей на образованието изказва сърдечна благодарност на г-жа Донка Ботева за ценното дарение.

 На стр. 536 е отпечатан малко известен портрет на момиче, рисуван от Христо Цокев.


 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни