Д-р Никифор Минков: Ние, хората, не се заразяваме един от друг–заразата е в нас, в генетичната ни структура

Трябва да поддържаме имунната си защита и то на генетично ниво, за да нямаме проблеми

Ние използваме едва 5 процента от генетичния състав на мозъка си - казва д-р Никифор Минков по време на 7-то издание на фестивала „Здравей, Здраве!“, чиято лекция беше „Българино, събуди се, живей за здравето си! Живот и здраве без лекарства“. - А тези 5 процента са всичките ни главоболии, както казвам аз. В останалите до 100 процента се намират всички останали немалки и несложни работи, които са натрупани от нашите родители, прародители, пра-прародители и т.н. Тази информация си стои в мозъка и когато отпадне имунната защита, веднага човек се разболява. Така че, ние, хората не се заразяваме един от друг. Заразата е в самите нас и тя се намира в генетичната ни структура. Именно поради това трябва да поддържаме своята имунна защита и то на генетично ниво, за да нямаме проблеми“.

За себе си, за своята работа, за това как да поддържаме здравето си, за Третото око, за вирусите, разказва д-р Никифор Минков.


Завършил съм Тибетска медицина и генетика в Москва, наясно съм с биоенерготерапията, мануалната терапия, акупресура и имунотерапия, фитотерапия, възстановяване на генетичната структура, възстановяване на стволови клетки, премахване на негативни информации, радиоактивна зараза, както и възстановяването на опорно-двигателния апарат - с тези думи започна своя разказ д-р Минков. - При счупване и при спукване, възстановяването става за една минута. При деца, които са родени с аномалия това се извършва по друг начин. Проблема при тях е, че още в 5-ия месец, когато са в майката, тя е преживявала стресова ситуация, падала е, вземала е лекарства или е имала друго премеждие, което се прехвърля върху децата. Това са децата с аномалии, които не се лекуват с разтягане, подхвърляне, масажиране или каквото и да било друго действие. При тях ситуацията е такава, че трябва да се вземат централни мерки, тъй като при тях особено стволовите клетки не са повече от 10 процента. Този проблем не се ли оправи няма да има никакъв напредък. На практика всичко може да се оправи - възстановяват се всички органи и системи, без намесата на медикаменти.

Самият аз имам един такъв призив, тъй като това, което съм видял в практиката си ме притеснява много. Като гледам хората в какво положение са, виждам, че голяма част от тях са зле. Затова моят призив е: „Българи, събудете се! Животът и здравето са във вашите ръце!“

Òðÿáâà äà áúäåì äîáðè, äà ïðàâèì ñàìî äîáðèíè

и както Господ е казал: „Трябва да се помолим, за да възтържествува правдата“.

Психосоматиката е важна за всички. Не трябва да гледаме наблизо, тъй като, когато гледаме наблизо ние сами натоварваме нашата психическа енергия, чрез която добиваме например изменение на очните дъна, от което хората започват да виждат не както трябва - наблизо или надалеч. По същия начин трябва да гледаме напред в живота, а не да се вторачваме в близките си неща, тъй като по този начин викаме всички болести при нас. Така например ще попитам

äàëè ñòå âèæäàëè ôóòáîëèñò ñ î÷èëà?

Комай не сте! Това е така, защото те не гледат надолу какво има, а гледат напред. Играят, тичат и т. н. и поради това имат добро зрение, както и добро здраве. Ето защо всички ние трябва да мислим за бъдещето, да мечтаем, да се радваме на живота сред природата. За съжаление от СЗО и техните управления си творят безумни планове за биологични войни, за пандемии, за ковиди и т.н.

Êàêâî ïðåäñòàâëÿâàò âàêñèíèòå?

Биологично хакерство! Ако някой не го е разбрал да се замисли какво става. Та това са углавни престъпления. За съжаление, все още няма кой да ги подеме. А бъдещето е в генното инженерство за контрол и поправка на ниво генетични структури. Нарича се ревилитаризация и се извършва в специални съживителници. Ако си направите труда да погледнете

áàíêíîòà îò åäèí äîëàð

ще видите, че на нея в кръг има съживителница, а над пирамидата е така нареченото Трето око. Това не е случайно, тъй като по този начин се премахват всички заболявания - без влияния, без вируси и радиации, като се създава твърд имунитет в информационната защита. Тоест, там вече няма старост. Напротив - живота се удължава. Но, за някои не е удобно живота да се удължава.

В своите лекции говоря и за храната. Повечето знаят, че

õðàíàòà å îòðîâíà, íî íèêîé íå âçåìà ìåðêè.

Дори и тези, на които съм го казал или подсказал, също чакат да стане някаква беля и тогава да се укоряват, че не са взели мерки. А какви трябва да са те? Всички малки и големи, здрави и болни трябва да си почистват храната. Как става това съм го обяснил преди две години във Варна. Когато е по-голямо семейството, е добре да си вземете 5-литров стъклен съд с голямо гърло, а отдолу - с канелка. В този съд се слага нещо златно и буркана се пълни с изворна или с трапезна вода. Съдът винаги трябва да се държи пълен, за да се обработва водата непрекъснато. А когато има нужда, всеки налива за себе си от канелката. Това е така наречената „златна“ или „жива“ вода, която „поправя“ 50 процента от нарушенията в организма. Дори в Америка има клиника, в която лекуват хората с вода.

Един ден се ужасих, когато видях по телевизията, че наш производител изследвал зеленчуковата си продукция и установил, че в нея има 700 пестицида. Представяте ли си какво се хвърля в почвата?! И всичко това ние го ядем. И вместо от злъчката да се „спусне“ нормално количество жлъчен сок, то е 2-3 пъти повече. А това е причината за колит, гастрит, за язви. И хората се чудят защо ги боли корема, защо се подуват,защо не могат да се хранят както трябва?! Ами, защото се тровим!

Ето защо всеки, без изключение, трябва да си почиства храната енергийно. А как става това съм обяснил в лекцията, която изнесох във Варна (като напишете в интернет моето име, ще намерите тази лекция). Затова е важно да се предвижда и информационна диагностика за хората. Всички други диагностики или са вредни, или неверни. Ето защо диагностиката се прави информационно - така нареченото ЕЕГ, което представлява рождената честота, която е характерна за всеки човек. И аз, за да проверя Вашето здраве как е, трябва да си променя честотата, да вляза във Вашата честота, да се достигне пълна хармония между моят и Вашият мозък и да изтегля всички данни, които са ми необходими за да диагностицирам какви са проблемите при Вас. Така се извършва абсолютно точната диагноза - при нея грешка не можа да се получи, тъй като

âñè÷êî å çàïèñàíî â ìîçúêà. À ìîçúêúò å åäèí êîìïþòúð.

Много добре трябва да си правим сметка за имунитета, тай като той е много важен. Но говорим за генетичен имунитет. За имунитет в генетичната структура. Това се постига от хора, които познават генетиката и могат да направят това. Като гледам сред хората, освен че има доста пълни възрастни, виждам и 12-13 годишни деца достигнали 100 кила. Това не е правилно, тъй като по-нататък живота им ще се стъжнява повече. Защото организмът им се храни неправилно. Мозъкът не може да разбере дали клетките са нахранени или не. Поради това се прибягва към използването на така наречената келтска сол.

celt salt

êåëòñêà ñîë ñå óïîòðåáÿâà çà äà íàêàðà â êëåòêàòà äà çàðàáîòÿò íàòðèåâî-êàëèåâèòå êîìáèíàöèè,

за да може храната да навлиза в клетките, а не да остава в телесното пространство и човекът да става едва ли не като бомба. Австралийката Барбара о`Нийл обяснява този процес много точно. Тя счита, че чрез тормоз, с гладуване и забрани това не може да се промени. И тъй като епифизата е командващият орган, при нея всичко е много специфично. Особено ядрото, което се състои от продълговати елементи, които дори са със своеобразен магнитен строеж /с плюс и минус/ и които излъчват енергия към всички други органи на човека. Фактически епифизата е командващият функционирането на тялото човешки орган. От нея зависи дейността на всички органи и системи на организма. За съжаление, в учебниците по медицина е записано, че тя работи до 14-годишна възраст. Но не е така. Затова при констатирано нарушаване на нейните функции трябва да се вземат мерки.

Съществуват правила, които са важни за всеки. Ето защо е важно всеки човек трябва да прави обтриване, без значение дали е болен или здрав, малък или голям. А то става с така наречената люфа всяка сутрин и вечер, за да може да се осигури добро кръвообращение в човешкото тяло. А всеки се нуждае от нормално кръвообращение, нали?! Ето защо всеки трябва да обтрива тялото си ежедневно с люфа.

Имаше един лечител в България - Петър Димков, който написа правилата, от които зависи цялостния имунитет на човешкия организъм - така наречения бъзак. Той се взема нон-стоп. Лично аз вече

70 ãîäèíè âçåìàì áúçàê íîíñòîï.

Считам, че за всички нас това е нужно да се употребява за доброто здраве. Другото е, че от своето раждане човек произвежда холестерол. Холестеролът за детския организъм е много полезен, тъй като децата растат. Но когато се достигне Христовата възраст - 33 години, холестеролът е вреден. Започват ошипявания, изкривявания, блокажи, включително и в кръвоносната система се образуват шлаки, които стесняват кръвоносните съдове, оттам се натоварва сърцето и болестите се настаняват в човешкото тяло. И се достига до поставяне на стендчета. При мен дойде човек с четири стенда и се оплака, че двата са се запушили и пита какво да прави. За целта му препоръчах да използва ябълков оцет с мед, като практиката е да се смесят 2 части ябълков оцет и една част мед. Тази смес разкарва тези ошипявания.

Искам да засегна и стреса, който съпътства живота на голяма част от населението. Той е поголовен навсякъде. От стреса последиците са натоварването на сърцето, оттам се получава аритмия, повишава се кръвното налягане, достига се и до диабет. За да не се стигне до тези критични ситуации човек трябва да взема своевременно мерки. За целта трябва да се масажират отделни точки на човешкото тяло, според приложната кинезиология на Ива и Коко Ковачеви, която трябва да се практикува ежедневно. Защото стреса е невероятен бич за всички. Лекарства за стрес няма.

cheren bvus

Освен това трябва да се владее мануалната терапия, защото в своя живот човек си причинява немалко травми по цялото тяло, но най-вече по крайниците - изкълчване, счупване, натъртване и какво ли още не. Ето защо своевременно е важно тези травми да се лекуват, за да функционира пълноценно тялото. Имах пациентка, адвокат. Паднала вкъщи, тъй като кръвното й налягане достигнало минимални стойности. Последва операция на сърцето. Обикновено след подобни интервенции възстановяването на организма продължава не по-малко от година, а аз успях да я вдигна на крака още на втория ден след операцията в болницата и тя се прибра вкъщи. А на третият ден ми се обажда, че вече е на работа и е спечелила поредното си дело.

Малформацията при децата също е много важна. При такива констатирани случаи е важно, образно казано, да се върнат децата в 5-я месец от тяхното развитие в организма на майката /това е месецът, в който се подава одухотворението на детето/. Именно в този период стават най-големите бели, свързани бъдещото здравословно състояние на детето. Ето защо е много важно да се възстановяват стволовите клетки, но не да се плащат милиони, да се ходи до Германия или Турция. Само за една минута се задава програмата за възстановяване на стволовите клетки и до месец тяхното функциониране се възстановява. Ето защо непрекъснато говоря, че е важно да се отстрани причината, свързана със заболяването на определен човешки орган.

Така например, по статистика

50 ïðîöåíòà îò áúëãàðèòå ñà äèàáåòèöè. Çàùî å òàêà?!

dolar

Вместо да се премахне стреса в ежедневието на българина, за да не се повиши кръвната захар, се започва лечение с различни хапчета, след което се преминава на външен инсулин. А формулата на външния инсулин е такава, че блокира мозъка и повече не може да се възстанови дейността на панкреаса. Тоест, целта на занятието е да се употребява външен инсулин, а не човешкото тяло да го произвежда. Така че, кръвната захар може да се коригира, но не и да се стига до блокиране функционирането на определени части на организма. В резултат на използването на инсулин първо се блокира надбъбречната жлеза, оттам се произвеждат адреналин и норадреналин от ядрото на надбъбречната жлеза, тя подава сигнал на мозъка, където се възпроизвеждат два вида аминокиселини габа и гад /габа е аминомаслена киселина, а гад - витамин В6, който е свързан с постоянното приемане на магнезий. А витамин В6 трябва да се възстанови, за да може панкреаса да работи. Външното приемане на лекарствата не води до добро. Именно поради това според статистиката 50% от българите са с диабет.

Много е важно за здравето на човека не само движението, но и дишането. Ако погледнем едно бебче как диша ще забележим, че най-напред му се подува коремчето, след това гърдичките и накрая изпуска поетия въздух. Но сме забравили този начин на дишане -

âñè÷êè äèøàò ñàìî ñ ãîðíàòà ÷àñò íà òÿëîòî ñè, êàòî çàéöèòå,

което е недостатъчно за нормалното функциониране на човешкия организъм. Така че, движението по време на дишането трябва да си го възстановяваме. А това става най-добре сред борова гора, бяла бреза и т.н.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Анфас

Към началото