„Благоустрояване” създава бригада за строително-монтажни дейности на общински терени

	В общинското предприятие „Благоустрояване“ да се създаде екип за извършване
„Благоустрояване” създава бриг
В общинското предприятие „Благоустрояване“ да се създаде екип за извършване на строително-монтажни дейности на общински терени. Такова решение взе на последното си заседание за миналата година местният парламент в Габрово.

През 2014 година се извърши поредната промяна на статута на общинската фирма „Благоустрояване“ на общинско предприятие.
Поредна, защото през годините тя претърпя множество промени, свързани и с приватизацията на обособени части на дружеството, което от „Благоустрояване и комунално стопанство“ остана с основна дейност „Благоустрояване“. Но нуждите на общината и на жителите на града от ежедневни строително-монтажни дейности на общински терени останаха. Доказаха го и щетите от сполетелите ни природни бедствия през последните 1-2 години, някои от които изискваха много бърза реакция от страна на Общината. За да отговори на тях, дружеството беше преобразувано в общинско предприятие. Целта на този нов модел на работа на „Благоустрояване“ е да се осигури гъвкавост и възможност за бърза реакция за своевременно извършване на строително-монтажни работи и други ремонти на строителна инфраструктура на територията на община Габрово на оптимална цена, без да е необходимо да се обявява обществена поръчка за фирма-изпълнител на тези дейности.
„Така на практика действията на Общината чрез общинското предприятие ще са адекватни на очакванията на гражданите“ - коментира предложението за преобразуване на общинската фирма „Благоустрояване“ в общинско предприятие кметът Таня Христова. Най-често тези очаквания са свързани с извършването на аварийни дейности по отвеждане на повърхностни води; почистване и ремонт на водостоци; направа и възстановяване на отводнителни канавки на територията на общината; изграждане на стълбища и тротоари, подпорни стени, полагане на бордюри; изграждане и ремонт на тротоари, контейнерни площадки, поддържане проводимостта на дерета и други. Само идентифицираните към момента нужди, свързани с безопасното движение на пешеходците в града, показват необходимостта от ремонт на повече от 10 хиляди квадратни метра тротоари и прилежащите към тях бордюри“ - аргументира създаването на стабилна бригада за тези строително-ремонтни дейности кметът Таня Христова.
Според управителя на общинското предприятие Хилда Цвъркалева до момента за извършването на тези дейности имаше 5 щатни бройки.
„Но за да се отговори бързо и адекватно на екстремни и аварийни ситуации в различни краища на общината, са необходими поне още 7 души. По този начин ние ще компенсираме нуждата от такова строително звено, с каквото фирмата е разполагала преди то да бъде приватизирано като обособена част“ - мотивира необходимостта от създаването на строителна бригада към „Благоустрояване“ Хилда Цвъркалева.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни