90 години от рождението на Мария Семерджиева – кръстницата на ГК „Памет габровска”

Mariya-Semerdzhieva-s-uchenitsi
Мария Семерджиева с ученици

Мария Александрова Семерджиева не е живяла през Възраждането, но по дух и със своята обществена дейност е доказала, че е истинска габровска възрожденска жена.

Родена е на 23 юни 1930г. в град Габрово. През 1948г. завършва Априловската гимназия. След това завършва държавни курсове за преподавателка по руски език. В продължение на 36 години работи като учителка по руски език във Второ основно училище „Неофит Рилски” в Габрово. Едновременно с работата си като учителка тя организира богата и разнообразна работа с учениците, дирижира училищния хор, ръководи драматически кръжок с ученици и др. Мария Семерджиева в продължение на много години организира всестранна дейност с учениците по изучаване миналото на България и Габрово. Осъществява контакти лично и с писма, с 1410 потомци на исторически лица и с нейни известни съвременници. Осъществява също връзки с Главно архивно управление на Русия, Военноисторическия музей в София и др.

В резултат събира богата колекция от документи и снимки за важни исторически събития и личности като Априлското въстание през 1876г., Руско – турската освободителна война 1877/78 година, Втората световна война. Със събраните от нея материали тя създава в България първия училищен исторически музей. На националния преглед на училищните музеи в България създадения от Мария Семерджиева училищен музей в Габрово е класиран на първо място и е награден със специален диплом. Мария Семерджиева е една от главните инициаторки за възобновяване дейността на Женско благотворително дружество „Майчина грижа” в Габрово през 1992 година. Избрана е за заместник – председателка на дружеството, а на годишното събрание през месец февруари 1994г. за председателка. Под нейно ръководство дружеството организира широка благотворителна дейност: събират се средства от дарители за подпомагане на самотни стари хора, сираци, купуване лекарства за тях и пр. През 1996г. под нейно ръководство се учредява инициативен комитет за пренасяне тленните останки на д – р Тота Венкова, първата българска лекарка, от София в Габрово.

На 25 май 1997г. тленните останки на д – р Тота Венкова са пренесени и тържествено препогребани в двора на бившето кино „Майчина грижа”. На 22 юни 2007г. на Соколския манастир се учредява гражданския комитет „Памет габровска”. Мария Семерджиева е една от учредителките на комитета и по нейно предложение му се дава името „Памет габровска”. Мария Семерджиева е авторка на книгите: „По златна пепел аз вървях”, „Едно дърво гора не прави”. Съставител и редактор е на сборниците: „Сърце за всички” и „Живот за общественото благополучие”.

Тя е и една от щедрите дарителки на Габрово. На фонд „13 века България” прави предметно дарение за 100 хиляди лева. Дарява ценни документи на Регионалния исторически музей, Националния музей на образованието и Териториалния държавен архив в Габрово. За всичко, което Мария Семерджиева е направила за развитието на просветата и културата в Габрово, през 2007г. е удостоена с почетния знак на Община Габрово.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни