32 милиона за тунела под Шипка

Топ новина! Sled-poveche-ot-120-godini-protakane-tunel-t-pod-SHipka-e-vse-osche-na-hartiya
След повече от 120 години протакане тунелът под Шипка е все още на хартия
Новата прогнозна дата е 2027 година

    В проекта за държавен бюджет 2024 година в раздела "Приоритетни проекти" са записани 32 252 000 лева за „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“.
    Бюджетът за 2024 г. трябваше да бъде внесен в парламента до 31 октомври, но депутатите удължиха законовия срок заради местните избори.
    Преди две седмици Министерският съвет  одобри проекта за предстоящата година.
    В понеделник и вторник Народното събрание ще проведе извънредни заседания. Днес депутатите ще обсъдят на първо четене проекта за бюджет.
    Последната информация за актуалното състояние на проекта за тунел е от началото на месец юни. Тя е подготвена от АПИ и предоставена от министъра на регионалното развитие Шишков в отговор на питане на габровския депутат Валери Митов.
    „В момента се разработват технически проекти за обект „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“. Изпълняват се проучвателно-проектантски работи. В договора за проектиране и строителство, който е бил сключен с ДЗЗД „Консорциум ПСВТ“ на 8 юни 2022 година е бил заложен срок от 240 календарни дни за изготвяне на технически проект. Поради недостатъчен обхват на предвидените и отчуждени терени на 19 януари 2023 година е сключено допълнително споразумение номер 1 към Договора. С него Агенция Пътна инфраструктура и дружеството са се споразумели за удължаване на срока със 192 календарни дни. А именно до 30 юли 2023 година. След изготвяне и одобряване на разработката и при издадено разрешение за строеж ще може да започне строителство. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 1280 календарни дни или близо 3 години и половина от започване и подписване на протокол 2А за откриване на строителна площадка и за откриване на строителна линия и ниво съгласно Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.
    Всички започнати инфраструктурни обекти, включително и тези, които следва да бъдат започнати, са приоритет не само за мен, би трябвало да са за цялото общество. Тунелът под връх Шипка, разбира се, е един от тези обекти. 
    Правилно казахте (към Валери Митов), че е изграден обходът на Габрово, Така или иначе е изградена част от цялата транспортна връзка. За съжаление, това, което аз споменах и вие знаете, наистина има проблеми и несъответствие с предишните одобрени подробни устройствени планове. 
Това, разбира се ще бъде отстранено, ще бъде коригирано – работи се по въпроса. Не случайно е подписан и конкретен анекс – това означава, че имаме ясна времева рамка, в която трябва да бъде променен подробният устройствен план, така че да може да бъде завършен и одобрен проектът.“
    В допълнителното споразумение между АПИ и изпълнителя, подписано на 19 януари 2023 г., се описва хронологията на събитията относно отчуждителните процедури. Според анекса изпълнителят съобщава за проблеми, които го забавят с проектирането още лятото на миналата година – има писмо от 11 юли 2022 г. 
    През есента изпълнителят отново пише за проблеми, които го забавят с проектирането. Едни от тях са несъответствия между ПУП – Парцеларен план и кадастралната карта на имоти. Тези разминавания възпрепятстват достъпа до обекта, разчистване на терена, инженерно-геоложки проучвания.
    Срокът за проектиране изтече двадесетина дни след анекса – на 7 февруари 2023 г. Сега се удължава с 6 месеца, както пояснява министър Шишков, тоест обектът има нова прогнозна дата – 2027 г.
    Припомняме, че офертата на избрания изпълнител ДЗЗД “Консорциум ПСВТ“ с участници: „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, „Хидрострой“ АД и „Пътинжеренигстрой-Т“ ЕАД, е на стойност 358 020 000,00 лв. с ДДС.
Същото обединение – ДЗЗД “Консорциум ПСВТ“ ,изгради обхода на Габрово, който е предшестващ етап на тунела под Шипка.    
    Цялото трасе включва пет съоръжения с обща дължина 4 км. Основният тунел ще е 3.22 км, а останалите 4 са по-малки – съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м.
    Финансирането на проекта беше одобрено през есента на 2022 г. Тогава тунелът под Шипка заедно с магистралата между Русе и Велико Търново бяха одобрени като част от новата оперативна програма „Транспортна свързаност“ в частта й за пътища.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

1 коментар

  • Потребител
    Anonymous 2024-01-03 22:32:39

    НЕ ЗНАМ ЗАЩО, НО СЛЕД КАТО БЕШЕ ПУСНАТ ОБХОДА И СЛЕД КВ. РАДЕЦКИ СЕ ВКЛЮЧИ В СТАРИЯ ПЪТ ЗА ШИПКА, СЕ ТЪРСЯТ РАЗНИ ПРИЧИНИ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИЗМИСЛЕНИТЕ СРОКОВЕ, КОЕТО НАВЕЖДА НА МИСЪЛТА, ЧЕ И ТОЗИ ВЕК ТУНЕЛ ПОД ШИПКА НЯМА ДА ИМА.!!!!

  1. Още от Тунелът

Към началото

Следвай ни