„Полипрес” представи финалните резултати по проект, съфинансиран от бюджета на ЕС

Топ новина! Krasi-Mirchev-31-08-2019-1.jpg
Krasi-Mirchev-31-08-2019-1.jpg

Новата машина за офсетов печат Komori ще подобри енергийната ефективност и конкурентната способност на предприятието

Финалните резултати по проекта „Инвестиционни мерки за подобряване на енергийната ефективност в „Полипрес” ООД” бяха представени на 30 август, петък, на пресконференция в полиграфическия комплекс.

Ръководителят на проекта Красимир Мирчев запозна представителите на местни и регионални медии с целите, предварителната подготовка и дейностите по проекта, тяхното финансиране и постигнатите резултати.

След презентацията журналистите имаха възможност да посетят работното помещение, където е монтирана новата 5-цветна офсетова машина Komori - инвестиция, която трябва да доведе до подобряване на енергийната ефективност на дружеството. С използваните досега две стари машини, освен че се изразходва повече енергия и време, отделят повече вредни емисии.

С изпълнението на проекта ще се постигнат и други цели – разширяване производствения капацитет на предприятието, постигане на по-ниски производствени разходи, което ще повиши конкурентната способност на „Полипрес”.

Ще намалеят и емисиите на въглероден диоксид.

Проектът стартира в средата на март миналата година, като работата по него (енергийното обследване) е започнала още през 2016 година.

Проектът е съфинансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, популярна като ОПИК. Това така наречено „непряко финансиране”, управлявано от национални и регионални органи, представлява почти 80% от бюджета на ЕС основно в рамките на 5 големи европейски фонда.

В проектните дейности на габровския Полиграфически комплекс „Полипрес” съфинансирането е чрез Европейския фонд за регионално развитие 2014-2020. Подпомагането на основната дейност – закупуване на новата машина, е в съотношение 70:30. Стойността на японската техника (без ДДС) е 1 505 700 лв., от които 1 061 130 лв. – безвъзмездно. От безвъзмездната помощ 85% са от еврофонда, 15% - национално финансиране.

Г-н Мирчев представи в какво съотношение (европейско, национално, собствено финансиране) са разходите и по другите дейности – изготвяне на енергиен одит, одобрен от Агенцията за устойчиво енергийно развитие; внедряване на стандарт БДС EN ISO 50001 и публичността на проекта.

Освен закупуването на офсетовата машина като една от мерките в енергийното обследване, „Полипрес” е внедрил стандарта за енергийно управление ISO 50001:2011. Въвеждането на този международен стандарт довежда до намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда, чрез систематично управление на енергията. Той е приложим във всякакъв вид предприятия и успешното му въвеждане иска да се ангажират всички нива и длъжности в организацията – от работник до управителя. Г-н Мирчев показа пред журналистите сертификата 50001:2011, който „Полипрес” вече е получил.

Красимир Мирчев разказа подробно какви са предимствата на новата 5-цветна машина, която ще подмени изцяло двете стари, вече демонтирани машини. Те бяха с по една секция, тоест можеха да печатат само с един цвят при определен производствен цикъл. За един пълноцветен тираж на старите машини са необходими две минавания на хартията през всяка от двете машини. Например: 4 минавания по 1 час печат плюс 4 настройки по половин час са общо 6 часа. За същия пълноцветен тираж на новата машина ще е достатъчен 1 час. Настройките при старите са на ръка, при новата всичко е автоматично. Управлението е изцяло компютъризирано. „Комори” ще спести не само време, но и енергия, увеличавайки качеството на работата неколкократно.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Технологии

Към началото

Следвай ни