Заселена е волиерата за едри грабливи птици в НП „Централен Балкан“

SHest-beloglavi-leshoyada-na-v-zrast-mezhdu-3-i-7-god.-sa-nastaneni-v-v-volierata-za-edri-grablivi-ptitsi
Шест белоглави лешояда на възраст между 3 и 7 год. са настанени във волиерата за едри грабливи птици
Дирекция НП „Централен Балкан“ изгради площадка за подхранване и адаптационна волиера за едри грабливи птици в рамките на проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ“.

Основният целеви вид при изпълнение на дейността е белоглавият лешояд (Gyps fulvus). През XIX и началото на ХХ в. числеността на белоглавия лешояд в България е била в порядъка на 2 000 – 10 000 двойки. В този период видът гнезди по цялото протежение на Стара планина (вкл. и на територията на Националния парк) и Предбалкана.

Шест белоглави лешояда на възраст между 3 и 7 год. са настанени във волиерата за едри грабливи птици в м. Шопов егрек, Парков участък „Тъжа“. Птиците са дарени от различни зоопаркове – три от тях са от гр. Злин, Чехия, две са от Международния център за хищни птици – гр. Нюент, Англия, а шестата птица е излюпена в Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани. Птиците са преминали период на адаптация във волиера в природен парк „Сините камъни“, поставени са им пластмасови и метални орнитологични пръстени, както и крилни марки.

Белоглавите лешояди са настанени във волиерата за два месеца с цел адаптация към конкретният район и привличане скитащи лешояди, с надеждата след освобождаването им да останат и загнездят в района на Националния парк. Тяхното място ще бъде заето от други лешояди, които могат да бъдат освободени през 2023 г. За ритмичното на храна е осигурен фризер за съхраняване на месото.

Монтирани са камери за мониторинг на птиците в съоръженията. Екип от експерти периодично посещават изградените съоръжения и извършват мониторинг чрез визуално наблюдение на района.

В съседство на волиерата се намира площадка за подхранване на едри грабливи птици. На площадката се извършва периодично подхранване с продукти от кланици или животновъдни ферми и се регистрира наличието на мършоядни видове.

Изградените съоръжения са регистрирани съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни