Училището в Градница няма да бъде закрито

Препоръчана! Uchilishtto-v-Gradnitsa-nyama-da-bad-zakrito
Училището в Градница няма да бъде закрито

началник на Регионалното управление по образованието. Въпросът беше провокиран от ширещите се напоследък слухове, че Професионалната гимназия по транспорт и машиностроене в с. Градница, която функционира от 1970 г. ще бъде закрита.

Училището в Градница няма да бъде закрито
СТЕФКА БУРМОВА
„Училището в Градница ще го има“ - така лаконично отговори на журналистическо питане Георги Маринов, началник на
Регионалното управление по образованието. Въпросът беше провокиран от ширещите се напоследък слухове, че
Професионалната гимназия по транспорт и машиностроене в с. Градница, която функционира от 1970 г. ще бъде закрита. В
училището се обучават ученици от Севлиевска, Габровска и Троянска общини по професиите машинен техник, техник по
транспортна техника, техник по подемно-транспортна техника, монтирана на пътни превозни средства.
„Въпросът е свързан с обхвата на децата и тяхното задържане в училище - обясни проблема Георги Маринов. - Нашата
задача, по отношение училището в Градница, а и не само с него, е да видим на място къде са децата, колко са те, дали
посещават часовете. Там има висок процент отсъстващи ученици. Проверките от наша страна показват, че близо 42, 45 до
60 процента не бяха в училище“. Той отбеляза, че това не са тенденционни проверки само в едно училище. Те са свързани с
механизма за обхват и задържане на децата и ролята на РУО, съвместно с институциите, е да бъдат обходени всички
училища в областта. Георги Маринов информира, че лично той се е срещал с колектива на училището и неговото лично
послание е: „Нека го има училището, но да има правила, които да се спазват и децата да ходят редовно в него, да се вписват
отсъствията на тези, които не посещават часовете. Защото, в противен случай, когато не се пишат отсътвия, не се прави
добро. В крайна сметка това определя и качеството на образователния продукт, отношението към учебния труд. Училището
е важно не само защото е в Градница, а защото всички училища са важни. Никой не казва, че на учителите не им е трудно.
Напротив - изключително е трудно на преподавателите да обикалят и да убеждават семействата, родителите, децата, че
трябва да се учат на четмо и писмо, да бъдат образовани. Има и социален въпрос. За мен училището е мястото, което
събира хората и им дава възможността да правят своя избор, поради което ние трябва да подпомагаме и развиваме този
процес“ - заключи накрая г-н Маринов.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Севлиево

Към началото

Следвай ни