Трифон Панчев – кмет на Община Дряново: „Конфигурацията в Общинския съвет за мен е предизвикателство“

Препоръчана! Trifon-Panchеv---kmеt-na-Obshtina-Drranovo:--Konfiguratsiiata-v-Obshtinskiia-savеt-za-mеn-е-prеdizvikatеlstvoo-
Trifon-Panchev-19-01-20.jpg

Трифон Панчев е роден 1988 г. в София. Завършил е Първа английска езикова гимназия и Софийския университет „Свети Климент Охридски“, специалност „Право“. От 2007 до 2019 г. развива семеен бизнес, свързан със селското стопанство, а от 2014 година е адвокат към Софийска адвокатска колегия, съдружник в адвокатско дружество „Брага и партньори“ - гражданско и търговско право. От 2016 г. е член на Европейския атлетически съд към Европейската федерация по лека атлетика – седалище - Швейцария, занимаващ се с разглеждане на юридически спорове, свързани с ЕФЛА. Лидер на БСП Дряново.

 - Г-н Панчев, коя беше първата Ви мисъл, когато прекрачихте прага на Община Дряново като кмет, и какво мислите днес?

- Когато встъпих в мандата си на кмет и прекрачих прага на Общината, първата ми мисъл беше за отговорностите, които поемам, и за проблемите на хората, които трябва по най-бързия начин да се решат. Към днешна дата определено гледам по-практично и в детайли - в главата ми са подредени графици, бюджети, ежедневни казуси, които трябва да се решават.

Мисля си и за това, че по правило всеки кметски екип работи за доброто на общината, но доколко управлението е ефективно, а стратегията за развитие - добре обоснована и съобразена с ресурсите, зависи от качествата на екипа.

- Какво заварихте в Общината и кои са първите Ви стъпки като кмет? Какво Ви обнадеждава и какво Ви тревожи?

- Първото нещо, което установих, бяха големите задължения, които имаше Общината. Първоначално това ме притесни, защото сумата беше около 300 хил. лева - дължими на фирми и доставчици, но впоследствие се разбра, че има определени приходи, които ще попълнят тази дупка. Разбира се, наложи се да направим известно съкращение на разходите. Имаше доста граждански договори и договори с фирми, предоставящи определен тип услуги, и те също бяха редуцирани.

Онова, което ме обнадежди, беше екипът, който заварих в Общинска администрация - хора с опит, с експертиза, с екипен дух, които работят отговорно. Намерих и служители, които не знаеха какво правят в Общината, какво точно вършат и защо, и лека-полека се започна с персоналните промени. Мисля, че до няколко месеца екипът на Общинска администрация ще бъде окомплектован напълно.

В приемните си дни и извън тях непрекъснато се срещам с и разговарям с дряновци. За мен мнението им е най-верният компас за смисъла и посоката на това, което се прави.

- Местна коалиция „БСП за България“, която издигна кандидатурата Ви за кандидат, е малцинство в Общинския съвет. Дори с доброто сътрудничеството на ПП „Воля“, пак не ви достигат гласове за прокарване на Вашите политики. Това притеснява ли Ви?

- Амбициозен човек съм и за мен тази конфигурация в Общинския съвет е по-скоро предизвикателство. Прокарването на политики с малцинство в местния парламент означава те да са добре обосновани, градивни и да работят за развитието на общината. Вярвам, че в името на дряновци ще постигнем добър диалог с опозиционно настроените общински съветници. Към момента имаме определени разногласия и трудности, но мисля, че с времето ще съумеем да ги изгладим. Надявам се всички да работим с респект и уважение към хората и със спокойствие и мъдрост да вземаме решенията за бъдещето на общината.

- Как гледате на решението на „Зелените“ и ГЕРБ в Общинския съвет ръководства на общинските комисии да са само от техни представители? Това поемане на отговорност ли е, или демонстрация на сила?

- За мен това не е поемане на отговорност, защото в ръководния състав на комисиите има хора, които нямат нищо общо с предмета им на дейност. Това е причината да получавам питания и искания, които понякога не са добре аргументирани, не са целесъобразни, а понякога - дори незаконосъобразни.

Надявам се с течение на времето в Общинския съвет, въпреки различието на политическите субекти, да се постига обединение около всички работещи решения. А колкото до силата на местната власт – тя се измерва най-вече с устойчивостта и напредъка на общината и с одобрението на гражданите.

- Кои са основните проблеми на община Дряново и как ще ги решавате с новия бюджет?

- Както в повечето малки общини, и при нас проблемите са свързани с чисто икономическите процеси - демографския срив, изтичането на подготвени и инициативни хора, липса на достатъчно работни места. Затова усилията ни ще са насочени към подобряване на инвестиционния климат и като цяло на бизнес средата, към разкриване на нови работни места, към нова политика с местните фирми. Ще работим за изграждане на работещи механизми за по-бързо развитие на инфраструктурата и туризма, за трайно подобряване на градската среда, за по-широко отваряне към гражданите и за по-чести срещи с жителите на населените места.

В рамките на един балансиран бюджет ще работим за изпълнение на предизборните си обещания. Първа стъпка е детските ясли в общината от тази година да са безплатни, а от догодина, при оптимизиране на събираемостта на собствените приходи, това да се случи и в детските градини. Ще търсим балансирана политика и в социалните, и в културните проекти, които сме заложили

Много ограничения са настъпили с времето в община Дряново – закрити са много структуроопределящи фирми и жизненоважни институции, които постоянно променят социалната й картина. Това налага търсене на допълнителни ресурси за подобряване грижата за населението, за стабилизиране на училищата и културните институции, за опазване на историческото наследство и за поддържане на традициите.

- На Вас се падна честта да откриете декемврийския Форум на НСОРБ в София, който очерта визията за развитието на българските общини в новия мандат на местната власт. Кои са основните опорни точки, по които ще работят органите за местно самоуправление?

- Предстои нов програмен период. Има нови европейски програми, много нови изисквания, нови условия по тях. Пътят към постигането им е обединението на общините и общите практики. Предложението - част от данъците да остават за местните бюджети, е обнадеждаващо и ако това се случи, ще е много добро решение.

- Дядо Ви Трифон Пангелов дълги години беше един от първите хора в областта. Какво научихте от него?

- Благодарен съм на дядо си за това, че ме научи на труд и уважение към хората. Да мога да общувам с всеки един човек, без да поставям бариери, и да помагам, щом мога. От него разбрах, че никой не може да успее сам и трябва да гради приятелства и екип около себе си. И това, че в управлението трябва да можеш да вземаш трудни решения.

- Какво най-много цените у хората, г-н Панчев?

- Мисля, че от всеки човек може да се научи нещо ценно. Ако тръгнем към него открито и честно, ще успеем да открием доброто. Уча се, старая се да подхождам към хората по този начин, защото вярвам, че това е пътят към доброто сътрудничество.

- За кого са Вашите пожелания днес?

- Живеем в новата 2020 година. Моите пожелания са към всички читатели на вестник „100 вести“ – да бъдат живи и здрави, да се обичат повече и да гледат по-позитивно на живота, въпреки че живеем в трудни времена. И разбира се - специални пожелания за дряновци! По-сплотени, по-силни и по-успешни да бъдем!

 

 

 

 

 

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото