Тандемът Панчев–Георгиев работи в полза на Дряново

Todor-Georgiev
Тодор Георгиев
Тодор Георгиев, председател на Общински съвет – Дряново:

    За работата на Общинския съвет в Дряново, за поуките, които си е взел от четвърти мандат общински съветник и три като председател, за натрупания опит, за умението да балансираш в пъстър Общински съвет, за да не се стига до напрежение, за отличните си взаимоотношения с кмета на Дряново Трифон Панчев разказва председателят на Общинския съвет в Дряново Тодор Георгиев.


– Г-н Георгиев, Вие сте четвърти мандат общински съветник и за трети път Ви избират за председател на Общински съвет – Дряново, единодушно ли беше?

– В този мандат имаше две кандидатури за председател на Общинския съвет. Едната беше на местната коалиция „За родно Дряново“, която издигна мен, а втората кандидатура беше издигната от "Продължаваме промяната – Демократична България", която предложи Надежда Киселкова-Юмерова.

Бях избран за председател на Общинския съвет с гласовете на мнозинството. Въпреки че не бях избран с единодушие на членовете на Общинския съвет, считам избора ми за голям успех, тъй като практиката ми показва, че в последните години е по-трудно да бъдеш избран за председател на Общинския съвет, отколкото за кмет на Общината.

– Полезен ли е опитът Ви като председател на Общинския съвет от предишните мандати?

– Безспорно натрупаният опит като общински съветник (четири мандата) и председател на Общинския съвет (три мандата) е много полезен. Това си проличава най-силно при организацията на работния процес в Общината и в частност при провеждането на заседанията на Общинския съвет, провеждането на заседанията на председателския съвет, структурирането на постоянните комисии и т.н.

Работя отлично с администрацията на Общината, което е предпоставка за постигането на поставените от местното управление цели.

– Какви качества трябва да притежава един председател на Общински  съвет, за да върви работата безпроблемно, да няма политическо напрежение и разправии?

– Натрупал съм значителен житейския и професионален опит, което много ми помага при работата с различни представители на дряновската общественост. Аз съм диалогичен и дипломатичен, умея да работя успешно в екип, което е от особено значение при работата с представители на различни политически партии и организации, които често имат противоречиви интереси.

През годините успяхме да изградим прозрачен работен процес, целта на който е гражданите на Общината да бъдат информирани за нашата работа и за постигнатите резултати. В този смисъл председателят на Общинския съвет трябва да бъде честен и открит. Тъй като съм безпартиен, работя отлично с всички политически партии и техните централи в София

– Започна ли активна дейност Общинският съвет в Дряново?

– Да, вече имаме създадени постоянни комисии, което е задължителна предпоставка за работата на Общинския съвет. Провели сме 6 заседания.

– Какво е разпределението на групите общински съветници в ОС – Дряново?

– Нашият местен парламент е пъстър, което продължава тенденцията и от миналите мандати. Групите общински съветници са: БСП, „Местна коалиция за родно Дряново“, ГЕРБ, "Продължаваме промяната – Демократична България" и по един представител от „Граждани за Общината“ и „Български възход“.

Използвам случая да благодаря отново на всички мои съграждани, които ме подкрепиха за пореден път на местните избори, както и на колегите от групата на БСП, които ми гласуваха доверие и подкрепиха кандидатурата ми за председател на Общинския съвет и дадоха отново шанс на тандема Панчев – Георгиев да работят по правилния начин в полза на Община Дряново.

– Колко комисии създадохте?

– Има създадени седем постоянни комисии: „Финансово-икономическа политика и за контрол на обществените поръчки”; „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология”; ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“; „Образование, култура, библиотечна и информационна дейност”; „Младежки дейности, спорт и туризъм”; „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване”; ПК по Закона за противодействие на корупцията.

– Има ли група с пълно мнозинство или подкрепата е само от най-голямата група от БСП?

– Най-голямата група е на БСП. Тя получава подкрепа по различни въпроси и от други групи, без да има ясно изразено мнозинство.

Години наред в Общински съвет в Дряново имаше напрежение, отлагания на заседания, скандали, има ли сега шанс работата да върви гладко?

– През последните три години и половина не е имало такива проблеми. Свидетелство за това е, че всички решения, взети през последния мандат, бяха приети – нямаме обжалвани или върнати решение на Общински съвет. Напрежение и отлагане на заседания имаше в мандат 2015 – 2019 г., когато бяха изолиран и останах “сам сред вълци“, само защото държах всичко да се случва по честен и прозрачен начин.

– В миналия Общински съвет намерихте общ език с кмета Трифон Панчев и административните предложения минаваха по-бързо? Сега в какви отношения сте с кмета?

– Лично аз съм един от основните инициатори за издигането на Трифон Панчев за кмет на Община Дряново и винаги съм бил в отлични отношения с него. Работим в пълно разбирателство. Не виждам никакви причини това да се промени и в сегашния мандат на местната власт. Считам, че кметът Трифон Панчев е честен и достоен градоначалник и изпълнява задълженията си открито и енергично. Щастлив съм, че Трифон Панчев беше избран още на първи тур за кмет на Община Дряново.

Какви са най-важните задачи, които предстоят на ОбС?

Най-важно е да приемем бюджета за 2024 година, което следва да се случи до края на месец февруари. Заседанието, на което ще гласуваме бюджета, е насрочено за 29 февруари. Мина и общественото обсъждане на бюджета. Предстои ни приемане на промени в различни общински наредби.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни