Таня Христова: Училище "Васил Левски" ще започне новата учебна година като иновативно в нова база

Топ новина! Tanya-Hristova
Таня Христова

"Начално училище „Васил Левски“ ще започне следващата учебна година в нова база", обяви кметът на Габрово
Таня Христова на среща, посветена на бъдещето на училището. Още на 15 септември единственото начално
училище в града ще може да съчетае своите иновативни форми на обучение с модерната материално-
техническа база на обновената сграда на ул. „Христо Смирненски“ № 27. „Вярвам че училището ще се превърне в едно от местата, с които ще гордеем по отношение на началното образование в Габрово“, допълни още Таня Христова.

В дискусията за бъдещето на училището участваха родители, педагогическата колегия, председателят на
Общинския съвет в Габрово Лена Георгиева, представители на Регионалното управление на образованието
/РУО/ в града.
Началникът на РУО-Габрово Георги Маринов обяви, че начално училище „Васил Левски“ е с образователен
резултат „Много добър“ на областно ниво, с устойчивост в последните седем години. Според него този резултат трябва да бъде развиван и усъвършенстван, а иновативният образователен продукт трябва да се предлага в среда, която заслужват всички, ангажирани в процеса.
Училище „Васил Левски“, което от години използва иновативни форми и методи на обучение, през тази учебна
година кандидатства за Иновативно училище и очаква решението на Министерството на образованието и науката да бъде огласено през месец юни.
Предложението за преместване на училището ще реши дългогодишните трудности със сградния фонд и ще
позволи на неговия екип да реализира своите образователни планове и желания, заяви неговият директор
Валентина Венкова.
Училищното ръководство увери също, че преместването няма да промени настоящия учебен процес, който,
благодарение на новата база ще бъде надграден с планираните иновативни форми на обучение в четири
основни направления - спорт, английски език, информационни технологии и предприемачество.
Като основен проблем на преместването, родители посочиха затрудненията, които ще имат при
транспортирането на децата, живеещи в отдалечени райони. Предстои да бъдат обсъдени и предложени на
родителите и училищното ръководство всички възможности за осигуряване на подходящ удобен транспорт на
децата до новата база, информира Таня Христова.
Новата сграда на училище „Васил Левски“ все още е в процес на обновяване, но ремонтите работи по нея ще
приключат до началото на учебната година. Обновяването се извършва в рамките на проект „Инвестиции в
съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“, като се изпълняват енергоспестяващи мерки,
достъпна среда за деца и хора с двигателни проблеми, благоустрояване на дворните площи и изграждане на
нови спортни игрища и съоръжения. Ще се изгради нова пожароизвестителна система и видео наблюдение.
Помещенията в сградите и остарялото обзавеждане на класните стаи ще бъдат подновени. Базата ще разполага
с модерно дворно пространство, физкултурен салон, столова и съвременно оборудване.
Предстоят родителски срещи по класове и допълнително обсъждане на отделните аспекти, свързани с
преместването на начало училище „Васил Левски“. В сградата на ул. „Христо Смирненски“ № 27 се помещаваше
основно училище „Цанко Дюстабанов“, което подлежи на закриване, съгласно решение на Общинския съвет в
Габрово, считано от 1 август 2018 г.


Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото