Таня Христова оглави социалната комисия в Европейския комитет на регионите

Топ новина! Tania_Bruksel.jpg
Tania_Bruksel.jpg
"Българката Таня Христова (BG/ЕНП) беше избрана днес за председател на Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) на Европейския комитет на регионите" - съобщи Лаури Оувинен в email до "100 вести".

Кметът на Габрово ще председателства работата на комисия SEDEC в продължение на две години и половина — през втората половина от настоящия петгодишен мандат на Комитета. В новата си роля г-жа Христова ще ръководи работата на регионите и градовете в ЕС по широк кръг от теми, включително политиката за заетостта и социалната политика, образованието и обучението, културата, равенството и политиката за младежта, както и научните изследвания, иновациите и изкуствения интелект.
 
Таня Христова, родена през 1971 г., е кмет на община Габрово от 2011 г. и ръководи българската делегация в Европейския комитет на регионите (КР) — асамблеята на регионите и градовете в ЕС, на която тя е виден член от 2012 г. насам. Г-жа Христова вече беше за кратко председател на комисия SEDEC между септември 2019 г. и февруари 2020 г. През периода 2010—2011 г е била началник на политическия кабинет на министъра по управление на средствата от Европейския съюз. 

След назначаването си г-жа Христова заяви: „Бъдещите решения на ЕС следва да се вземат в съответствие с исканията на нашите граждани. Това е основното послание на Конференцията за бъдещето на Европа, както и същността на нашата работа в Европейския комитет на регионите и по-специално в комисия SEDEC. Ангажираме се да работим с градовете и регионите, за да помогнем да бъдат намерени отговори на настойчивите искания за равни възможности и достойни условия на труд. Да се признае изключителният ентусиазъм на по-младите поколения за изграждане на по-приобщаващи и човешки общества. Ориентирани към местните условия научни изследвания, качествено образование и умения, богати иновационни екосистеми, където науката среща творчеството: това са някои от ключовите инструменти, които насърчаваме в ежедневните си дейности в SEDEC. Моят ангажимент е да работя заедно с регионалните и местните лидери, с партньорските институции на ЕС, университети и МСП, за да превърнем визията ни в голям успех.“ "

Поздравявайки новия председател, председателят на КР Вашку Алвъш Кордейру заяви: „Докато все още работим за възстановяването на нашите региони и градове, възниква нова икономическа криза. Последиците от войната на Русия срещу Украйна се усещат в целия Европейски съюз с нарастващи цени на енергията, инфлация и задълбочаващи се социални неравенства. Днешните предизвикателства обаче не следва да ни попречат да работим за подобряване на социалните права, достъп до жилищно настаняване и образование, равни възможности за всички, засилени научни изследвания и иновации и за изпълнение на Европейския стълб на социалните права. Само ако запазим този фокус, ще можем да изградим по-добро бъдеще за всички хора. Разчитам на опита и ангажимента на председателя Христова да продължи да укрепва важната работа на Европейския комитет на регионите в областта на социалната политика, образованието, заетостта, научните изследвания и културата.

Г-жа Христова вече ръководи разискванията на днешното заседание на комисия SEDEC, което се проведе по изключение в Бърно, Чешката република, и ще продължи утре с конференция, посветена на ангажирането на младите хора в областта на науката и научните изследвания. Членовете на комисия SEDEC обикновено заседават в Брюксел, с изключение на едно изнесено заседание в друга държава от ЕС годишно.

Европейският комитет на регионите има общо шест тематични комисии:

  • Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER)
  • Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи (CIVEX)
  • Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE)
  • Комисия по природни ресурси (NAT)
  • Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC)
  • Комисия по икономическа политика (ECON)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Европейски съюз

Към началото

Следвай ни